הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הדדיות בהסכם פוליגרף

לאסתר דן היתה טבעת זהב 14 קראט משובצת יהלום.

באחד הימים פנתה דן אל חברת הביטוח המגן, אשר ביטחה את דירתה, וטענה שהטבעת אבדה.

אצל חברת הביטוח התעוררו ספקות בנוגע לאמיתות התביעה.

כדי להסיר ספקות אלה הגיעו הצדדים להסכם על פיו תעבור דן בדיקה בפוליגרף, לאימות תביעתה.

שני הצדדים, המבטחת והמבוטחת, חתמו על כתב הסכמה לפיו הם מקבלים על עצמם את תוצאות בדיקת הפוליגרף ותוצאותיה ומאשרים כי תוצאותיה יחייבו את הצדדים ויהוו ראיה בבית המשפט במידה ואחד הצדדים יפנה לערכאות.

דן נבדקה בפוליגרף בהתאם להסכם ותוצאות הבדיקה הצביעו על כך שדן איננה דוברת אמת בכל הנוגע לאובדן הטבעת.

למרות תוצאות הבדיקה פנתה דן לבית המשפט בתביעה לתשלום תגמולי הביטוח עבור הטבעת שאבדה לטענתה.

המחלוקת הובאה בפני השופט צבי גורפינקל סגן נשיא בית משפט השלום בהרצליה.

לאחר ששמע את עדותה של דן הגיע גורפינקל למסקנה שהיא הבינה היטב מה משמעותו של כתב ההסכמה עליו היא חתומה.

חוקר חברת הביטוח - קובע השופט - הסביר למבוטחת את משמעותה של בדיקת הפוליגרף, החל מהעובדה שאין עליה חובה לעבור אותה וכלה בעובדה שתוצאות הבדיקה יחייבו אותה גם בבית המשפט.

השופט גם דחה את הטענה כי ההסכמה לפוליגרף מהווה חוזה אחיד הנותן יתרון בלתי הוגן לחברת הביטוח ועלול להביא לקיפוח המבוטחת.

כתב ההסכמה מנוסח באופן הדדי, מבהיר השופט. כשם שיכול מבוטח דובר אמת להכנס לגדר אותם אחוזי הסטיה של מכשיר הפוליגרף ולהראות דובר שקר, כך יכול להתקיים גם מצב דברים הפוך בו מבוטח ישקר, אך במסגרת אחוזי הסטייה של המכשיר ייראה דובר אמת.

השופט גורפינקל מסתמך על הלכתו של בית המשפט העליון לפיה רשאים בעלי הדין להסכים ביניהם כי תוצאות בדיקת הפוליגרף יגברו על כוחו של בית המשפט לפסוק על פי הראיות שהובאו בפניו.

כלל יסוד בשיטת המשפט שלנו הוא העיקרון לפיו הסכמים יש לכבד. עיקרון זה נגזר הן מעקרון חופש החוזים והן מתקנת הציבור המבקשת להעניק בטחון לחוזה שנחתם.

אכזבתה של דן אשר ציפתה כי גרסתה תתאמת בבדיקה המוסכמת אינה יכולה להוות עילה לביטול כתב ההסכמה להיבדק בפוליגרף.

משהסכימו הצדדים לקבל על עצמם את תוצאות הפוליגרף ואת מסקנותיה הרי הסכימו מראש כי אם המבוטחת תימצא דוברת אמת היא תזכה בתגמולי ביטוח ללא צורך בהתדיינות נוספת; והוא הדין במקרה ההפוך, דהיינו אם לא תימצא דוברת אמת - תידחה דרישתה ללא צורך בהתדיינות נוספת.

זוהי המשמעות של ההסכמה לבדיקת הפוליגרף ולקבלת תוצאותיה.

לפיכך דחה השופט את תביעת דן מכל וכל וחייב אותה בהוצאות המשפט.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא