הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

בדיקת פוליגרף בשבע עיניים

יעקב לוי נהג ברכבו בשעת לילה מאוחרת. לפתע ארע תקר באחד מגלגלי הרכב. לוי איבד את השליטה בהגה. הרכב החליק והתהפך. לרכב נגרם אובדן כולל.

לוי פנה למבטחת הרכב, חברת סהר בדרישה לקבלת תגמולי הביטוח; אולם זו האחרונה דחתה את תביעתו. אין זה סביר - טענה סהר - כי התאונה ארעה בדרך שבה תוארה על ידי לוי.

המחלוקת בין הצדדים הועברה לדיון בפני השופט דן מור בבית משפט השלום בבת-ים.

בהמלצת השופט הסכימו לוי וסהר כי השאלה אם גירסתו של לוי לאירוע התאונה נכונה, תועבר להכרעה במכונת אמת.

מכונת האמת קבעה כי לוי אכן נהג ברכבו בעת שארעה התאונה, אולם לאחר התאונה הוסיף נזקים לרכבו.

בהתבסס על תוצאות בדיקת מכונת האמת ביקשה כעת סהר כי השופט ידחה את תביעתו של לוי על הסף.

"עם כל הצער שבדבר, לאור שקריו של לוי", קבע השופט, "אי אפשר להיענות לבקשה לדחייה על הסף".

על פי ההלכה המשפטית המקובלת, הבהיר השופט, הסכם לפיו גורלה של תביעה אזרחית יוכרע על פי תוצאות בדיקת פוליגרף, מחייב את בעלי הדין. אולם זאת בכפוף לשני תנאים עיקריים. ראשית, כי ההסכם יעמוד בכל הוראות דיני החוזים, דהיינו שההסכם נכרת ללא טעות, הטעייה או כפייה כלשהי.

שנית, כי הסכם הפוליגרף יקבע מפורשות שתוצאות בדיקת הפוליגרף, תכרענה בסכסוך ולא תשמשנה רק ראיה אחת ממכלול הראיות במשפט.

לפיכך מצווה בית המשפט, לבדוק בשבע עיניים את מהותו של הסכם הפוליגרף שנכרת בין הצדדים.

במקרה זה, הסביר השופט, אכן הסכימו בעלי הדין להכרעה על פי תוצאות הבדיקה, אולם ההכרעה התבקשה רק בנושא אחד - האם גירסתו של לוי לתאונה נכונה. לשאלה זו לא נתנה בדיקת הפוליגרף כל תשובה.

בפועל נגעה בדיקת הפוליגרף רק לחשדות כי לאחר התאונה הוסיף לוי נזקים לרכבו.

אכן לפי חוק חוזה הביטוח, "ניפוח" תביעת ביטוח על ידי הוספת נזקים פוטרת את חברת הביטוח מחבותה, אלא שלוי לא נתן את הסכמתו לכך שבדיקת הפוליגרף תשמש ראיה בנקודה זו. לפיכך אין באפשרות סהר להסתמך על בדיקת הפוליגרף כדי להוכיח שלוי ניפח את תביעתו. בעניין זה בדיקת הפוליגרף לא תוכל לשמש אפילו ראיה במסגרת כלל הראיות שבתיק.

לאור מסקנותיו אלה, קבע השופט דן מור, כי ההתדיינות בתביעת לוי תמשך לגופו של עניין תוך התעלמות מבדיקת הפוליגרף.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא