הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גירסה מיתממת

מכונית הפורד טרנזיט של מוחמד חג'ג' נגנבה. חברת הביטוח סהר בה היה הרכב מבוטח בביטוח מקיף סירבה לשלם את תגמולי הביטוח. בדיקת פוליגרף, טענה סהר, מוכיחה כי נהגו השכיר של חג'ג' לא הפעיל את מערכת האזעקה שהיתה ברכב. לפיכך לא התקיים תנאי המיגון הקבוע בפוליסה לתשלום, והיא, סהר, פטורה מהתחיבויותיה על פי הפוליסה.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה להכרעתו של השופט שמואל ברוך בבית משפט השלום ברמלה. בדיון טען חג'ג' כי אכן חתם על הסכם פוליגרף עם סהר, אלא שבעת החתימה לא היה מיוצג על ידי עורך דין. החוקר שהחתים אותו על הסכם הפוליגרף - הוסיף חג'ג' - לא נתן לו הסבר לתכנו, לא הבהיר לו את משמעותו, ובעצם לא הקריא לו אותו. החוקר הציג את הפוליגרף כענין פורמלי גרידא הנובע מצרכים פנימיים של סהר.

גירסה זו של חג'ג', קבע השופט ברוך, הינה מיתממת ובלתי סבירה. חג'ג' מבקש לשים עצמו בור ועם הארץ. אדם ללא הבנה בהסכמים ובכתובים. אולם, הבהיר השופט, מדובר באיש עסקים המנהל עסקים בהיקף נרחב במיוחד.

"חג'ג' מנהל עסק של הסעות למעלה מ- 20 שנה, הוא מבצע הסעות של פועלים לבית חולים, בעל רשיון נהיגה, מנהל חשבונות, מגיש דוחו"ת. על אדם כזה קשר לומר שהוא חסר נסיון עסקי או הבנה."

יתירה מזו: חתימתו של חג'ג' מתנוססת על הסכם הפוליגרף במספר מקומות. ליד התאריך, לצד שמו, ובסמוך לתוספות בכתב יד לפיהן גם תוצאות בדיקת הנהג בפוליגרף תחייבנה אותו. על פני הדברים אין מדובר בהסכם שנכרת או נחתם כלאחר יד.

השופט דחה גם את טענתו של חג'ג' כי לא הוסבר לו שאין לו כל חובה לחתום עם סהר על הסכם פוליגרף וכי מדובר במכשיר לא אמין. על פי עדות החוקר מטעם סהר במשפט אין הטענה נכונה. אולם, הוסיף השופט, גם אם חג'ג' בחר לחתום על המסמך מבלי להבין אם תוכנו הרי אין לו אלא להלין על עצמו. מסמכים משפטיים מחייבים את מי שחתם עליהם גם אם החותם לא טרח לקרוא אותם.

מעבר לאמור לעיל, הוסיף השופט, חג'ג' לא השכיל להוכיח מהו שווי רכבו.

בעצם הצגת מחירון יצחק לוי בבית המשפט אין די. העובדה שלצורך חישוב הפרמיה אותה גובה חברת הביטוח נקבע שווי רכב מסויים בהתאם לקוד דגם המופיע במחירון לוי יצחק, עדיין אינה יכולה להוות תחליף להוכחה הנדרשת בבית המשפט בדבר שווי המכונית ושווי האבדן. הוכחה זו חייבת להעשות באמצעות חוות דעת מומחה שתתייחס למכונית הספציפית, במועד הרלבנטי.

מחירון יצחק לוי, קובע השופט בפסקנות, אינו מהווה תחליף לחוות דעת שכזאת.

על בסיס נימוקים אלה, דחה השופט את תביעתו של חג'ג' מכל וכל.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא