הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הוצאות אישיות עבור הליכי סרק

אדם אשר זכה בפסק דין נגד חברו, רשאי לכאורה לגשת ללא דיחוי עם פסק הדין לכל לשכת הוצאה לפועל ולבקש כי יינקטו הליכי גביה נגד החייב.

השימוש בהוצאה לפועל אינו מותנה בפניה מוקדמת של הנושה אל חייבו.

בפניה להוצאה לפועל גלום גם יתרון מיידי נוסף לעורך הדין של הצד הזוכה - עם פתיחת התיק הוא מזוכה אוטומטית בשכר טרחה נוסף.

כך לפי לשונו היבשה של החוק.

כך סבר גם בא כוחה של כוכבה בניסטי, לאחר שחילוקי הדעות בינה לבין חברת הבטוח המגן הוכרעו בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים.

בא כוחה של בניסטי מיהר ופתח תיק הוצאה לפועל נגד חברת הבטוח.

ראש ההוצאה לפועל בירושלים, רחל שלו-גרטל, שבפניה הובא התיק קבעה כי חברת המגן ממילא שילמה את פסק הדין ללא כל קשר להליכי ההוצאה לפועל. לפיכך ההליכים שנפתחו על ידי בניסטי היו הליכי סרק.

"ייתכן שהיה כאן ניצול לרעה של הליכי הוצאה לפועל ואולי אף ננקטו שלא בתום לב ונועדו לגרום להוצאות ושכר טרחה באופן מלאכותי".

בניסטי ערערה על החלטה זו בפני השופט צבי טל בבית המשפט המחוזי בירושלים.

נכון הדבר - קובע השופט טל - כי פסק דין המטיל חיוב בתשלום ואינו קובע מועד, עומד לביצוע מיידי בלשכת ההוצאה לפועל. אבל "מיידי" במקרה כזה אין פירושו בו ביום אלא בהקדם האפשרי הסביר.

בכל מקרה, לפני נקיטת הליכי הוצאה לפועל, יש לתת לצד השני זמן סביר לשלם. מבוטח אינו יכול לפתוח בהליכי הוצאה לפועל אלא לאחר דרישה, אזהרה ומתן מועד מתאים לחברת הביטוח.

במקרה זה קובע השופט, שילמה חברת המגן מחצית הסכום שלא היתה שנויה במחלוקת תוך 7 ימים. זו זריזות ראויה לשבח.

מחצית שניה שולמה תוך 19 יום מהיום שניתנה לגביה הכרעה. בהתחשב בכך שמדובר בחברת ביטוח בישראל, אשר לגביה קיימת חזקה שהיא בעלת יכולת כספית שנזילותה גבוהה ובהתחשב בכך שסכום פסק הדין נושא ריבית והצמדה, יש לראות את התשלום כנעשה בזמן סביר.

גם השופט טל הגיע למסקנה כי המגן נגררה כאן להליכי סרק.

קשה שלא לחשוב - מוסיף השופט - שאכן היה כאן ניצול לרעה של הליכי ההוצאה לפועל שלא בתום לב.

השופט טל דחה לפיכך את הערעור ובירך על החלטתה של ראש ההוצאה לפועל בירושלים רחל שלו-גרטל.

השופט דרש כי עורך דינה של בניסטי ינמק בכתב תוך 10 ימים מדוע לא יוטלו לטובת המגן הוצאות ושכ"ט עו"ד לדוגמא ומדוע לא יוטלו על בא כוחה של בניסטי הוצאות אלה באופן אישי.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא