הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחוות רופאים

האגדה מספרת כי באחד הימים רטן מי ממעריציה של חנה רובינא על שבארץ ישראל אי אפשר להסתדר בלי פרוטקציה.

פרוטקציה - תמהה רובינא - מי בכלל צריך פה פרוטקציה. הנה אני - כשאני צריכה משהו, אני פונה לראש העיר והעניין מסתדר מאליו ללא פרוטקציה.

מסתבר כי הלך מחשבה זה לא חלף מן העולם והוא נדון אתמול בבית המשפט העליון.

גבריאל שיק נפגע בתאונת דרכים והגיש תביעה לבית המשפט נגד מבטחת הרכב, חברת המגן, בדרישה להטבת נזקיו.

במסגרת תביעתו נבדק שיק על ידי מומחה מטעם בית המשפט, פרופ' עמוס קורצ'ין.

בבדיקה נוכח גם ד"ר יוסף שיק, אביו הרופא של גבריאל. ד"ר שיק לא הזדהה כרופא ופרופ' קורצ'ין הגיע למסקנה כי לא נותרה לשיק כל נכות בתחום הנוירולוגי.

שיק לא אמר נואש וביקש מאביו הרופא להצטרף אליו בפעם נוספת לביקור אצל פרופ' קורצ'ין.

הפעם לא סמך ד"ר יוסף שיק על כך שעצם נוכחותו יחד עם בנו אצל המומחה ישפיעו על זה האחרון לכיוון מתן אחוזי נכות.

הפעם דאג ד"ר שיק שפרופ' עמוס קורצ'ין ידע כי הוא רופא, כי הוא טיפל בבנו וכי לכן מגיעים לבנו אחוזי נכות אשר ישמשו אותו לצורך הגדלת הפיצויים מחברת הביטוח.

ואכן במקום שהרמזים לא הועילו, הועילה הלשון המפורשת ופרופ' קורצ'ין נכנע ללחצים, שינה את דעתו והפעם העניק לבן של הרופא נכות נוירופסיכיאטרית.

השופט צבי טל בבית המשפט העליון ביקר קשות את התנהגותו זו של ד"ר יוסף שיק.

בדיעבד הכשילה התנהגות זו של ד"ר יוסף שיק את פרופ' קורצ'ין עד כדי פסילה מוחלטת של חוות דעתו.

מומחה שנתמנה על ידי בית המשפט הוא זרועו ושלוחו של בית המשפט, קובע השופט צבי טל עליו לנהוג באובייקטיביות ובלא משוא פנים.

לפיכך אסורה כל השפעה על המומחה באמצעות חוות דעת רפואיות משל בעלי הדין.

אכן לפעמים - מבהיר השופט - כגון בנפגע קטין, יש הכרח בנוכחות קרוב משפחה בעת הבדיקה, אבל לשיק הבן מלאו 25 שנה בעת הבדיקה והוא היה בעל כושר שכלי מלא.

לבעלי הדין מותר להביא מידע רפואי בפני המומחה. אולם מדובר במידע שבכתב בלבד המועבר גם לחברת הבטוח. זו האחרונה רשאית להתנגד ולהגיב למידע הרפואי בדרך הדיונית העומדת לרשותה.

מה שאין כן במידע שבעל פה.

מידע שבעל פה אשר הרופא המטפל מוסר למומחה בשעת הבדיקה, הוא מידע סתרים מבחינת חברת הביטוח. אין להסכים לסיטואציה כזאת שבה ניתן להעביר חוות דעת רפואית שבעל פה. כל זאת שלא לדבר על מראית פניו האובייקטיביות של המומחה ומחשש ההשפעה של "אחוות" הרופאים.

שיק פעל שלא בתום לב - מוסיף השופט - ומלכתחילה צריך היה למנוע כל פגישה בין אביו הרופא ובין המומחה.

אין ספק, קובע השופט טל, כי בפגישה שבין השניים, בה הזדהה ד"ר שיק כאביו הרופא של בעל הדין התקיימו כל החששות להשפעה בלתי הוגנת. על סמך מידע שבעל פה, חשאי ולא מתועד בשום מסמך, הושפע המומחה מהאב הרופא לשנות את דעתו ולקבוע נכות נוירופסיכיאטרית.

לאור האמור לעיל פסל השופט טל כליל את חוות דעתו של פרופ' קורצ'ין ושלל כל התחשבות בה.

לפסק דינו זה של השופט טל יש חשיבות רבה ביחסים שבין חברות הביטוח למבוטחים ובינם לבין המומחה הרפואי המתמנה על ידי בית המשפט.

בשלב שבו נבדק המבוטח על ידי המומחה הרפואי מופיע רק הוא בפניו ללא נוכחות נציג של חברת הביטוח.

לפיכך חשוב וטוב שהובהר כי התנהגות שיש בה משום השפעה בלתי הוגנת, או חוסר תום לב מצד המבוטח עלולה להתברר כחרב פיפיות ולשלול מהמבוטח פיצוי בשל התנהגותו זו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא