הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סמכויות מוצנעות

באחד הימים נחשף מי שהיה בראשית שנות התשעים, המפקח על הבטוח, מאיר שביט, בטלויזיה הישראלית כאיש צנוע בסמכויותיו.

את אי התייצבותו לצד מבוטח לא תירץ המפקח בכך שאין הוא רואה עין בעין מקרה זה עם המבוטח. המפקח הסביר כי ממילא דרישתו מחברת ביטוח לשלם תגמולי ביטוח הינה בגדר המלצה בלבד.

נראה ששביט אינו מודע לכוחו כלפי חברות הבטוח ולחובותיו כלפי ציבור המבוטחים.

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח מסמיך את המפקח לבדוק את תלונות הציבור לגבי פעולותיה של חברת הביטוח. הוא רשאי לברר תלונה אפילו כאשר תביעה באותו נושא תלויה ועומדת בבית המשפט.

סמכויותיו של המפקח רחבות אף מאלה של בית המשפט.

אין הוא קשור בסדרי הדין או בדיני הראיות. המפקח מוסמך להורות לחברת הבטוח להיטיב את דרכיה עם מבוטח מסוים וזו חייבת לנהוג על פי מסקנתו.

הפרת הוראותיו של המפקח בענין זה מהווה עבירה פלילית עם עונשי מאסר וקנסות בצידה. המפקח רשאי גם לבטל את רשיונה של חברת ביטוח מטעמים שבטובת ציבור המבוטחים.

הכרזתו של המפקח תמוהה עוד יותר כאשר אך לפני פחות משנתיים ניתן פסק דין אשר חייב את המדינה לשלם פיצויים עבור מחדלים של מפקח קודם, ד"ר פיקו המנוח, באי הפעלת סמכויותיו.

אמנון לוי נהרג בתאונת דרכים. לוי הותיר אחריו אלמנה וארבעה ילדים. אלה ביקשו להפרע פיצויים מחברת הביטוח מיד אטלנטיק שביטחה את הנהג הפוגע.

למגינת לבם הסתבר כי זו התפרקה ואין ממי לגבות. משפחת לוי הגישה תביעה נגד מדינת ישראל בטענה שהמפקח לא הפעיל כראוי את סמכויותיו בכל נוגע לפרשת התמוטטותה של מיד אטלנטיק.

השופט חנוך אריאל מבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את התביעה. השופט דחה את טענת המדינה כי חובת המפקח על הבטוח מתמקדת בחברת הבטוח וכי סמכות המפקח באה רק לסייע למילוי חובה זו. כמו כן דחה השופט את הטענה כי אחריות המפקח היא כלפי המדינה בלבד ולא כלפי הנפגע.

השופט קבע כי חוק הפיקוח נועד בראש ובראשונה להגן על ציבור המבוטחים והנפגעים. לצד הסמכויות שניתנו למפקח מוטלת עליו גם החובה להפעיל אותן.

"מי שהחוק העניק לו כח להסדיר ולהתערב בתחום המפוקח, מצפים ממנו שיפעיל סמכויותיו בעת הצורך. ישנן נסיבות ברורות בהן בעל התפקיד, המוסמך על פי דין, לא יורשה להסתתר מאחורי החוק המסמיך ולהיתלות בו, או בחלק מסויים בו בטענה כי הוא לא הוסמך מפורשות לפעולה זו או אחרת".

המפקח, מסיים השופט, כמי שהוענקו לו סמכויות כה רחבות, איננו יכול להתנכר באופן סלקטיבי להשלכות הטבעיות הנובעות והכלולות בתפקיד.

בחשבון נכון, הצנעת סמכויות המפקח בכל הנוגע לברור תלונות אינה עושה חסד עם חברות הבטוח. ככל שיגבר אמון המבוטחים במערכת הפקוח על הבטוח, וביכולתה לתת פתרונות מבלי להזקק לבתי המשפט העמוסים לעייפה, כך גם ייקל על חברות הבטוח לשכנע את המבוטחים לשים בהן את מבטחם.

למרבה הצער פסק דין זה התהפך בבית המשפט העליון.

לסקירת פסק דינו של בית המשפט העליון הנכם מוזמנים להיכנס לסקירה מסך שיקול הדעת של המפקח על הביטוח.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא