הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הבונוס המקפח

בחודש יולי 1993 הוציאה חברת כלל פוליסה לבטוח כלי רכב בשם "תוכנית הבונוס הכפול". לימים התברר כי הוראות הפוליסה הנותנות כיסוי בפני גניבה אינן בבחינת בונוס כלל וכלל וכי הן מקפחות את ציבור מבוטחי כלל ומנוגדות לדיני הפיקוח על עסקי ביטוח.

באחד הימים נטל שי דרעי את מכוניתו של אביו, יעיש ללא רשותו של האב.

שי הוא קטין, ללא רשיון נהיגה ואכן הנסיעה לא הסתיימה בשלום והרכב ניזוק בתאונת דרכים.

האב יעיש פנה לחברת הביטוח כלל וביקש כי זו תפצה אותו עבור הנזקים במסגרת פוליסת "הבונוס הכפול" שברשותו.

חברת כלל דחתה את הבקשה בטענה, נכונה כשלעצמה, כי על פי לשון הפוליסה הכיסוי בגין גניבה, אינו כולל גניבה על ידי בן משפחה של המבוטח. בכל מקרה - הוסיפה כלל וטענה - הכיסוי הביטוחי אינו חל כאשר לנוהג ברכב, כמו לבן-הגנב במקרה זה, אין רישיון נהיגה.

הענין הובא לבית משפט השלום בתל אביב ונדון בפני השופט עמיחי דוויק.

תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי מוכתבים במדינת ישראל על ידי המפקח על עסקי ביטוח, בפוליסה המכונה בשם "הפוליסה התקנית".

בפוליסה זו, קובע השופט דוויק, אין כל תוספת דוגמת זו שבפוליסה של חברת כלל, הקובעת כי גניבה על ידי בן משפחה אינה מכוסה.

אין כל ספק כי תוספת לפוליסה שתכליתה לצמצם את משמעותו של המונח "גניבה" ולהוציא מגדרו הרגיל והמקובל מעשים שנעשו על ידי אנשים אלה או אחרים, פוגעת בזכותו של המבוטח עפ"י ההסדר התחיקתי. תוספת שכזו ניגפת אל מול ההסדר החוקי - ואין לה כל תוקף.

באותו אופן אין תוקף לדרישת חברת כלל כי גנב הרכב יהיה בעל רשיון נהיגה. קבלת טענה זו תהפוך את הכיסוי הביטוחי להימור. ייגנב הרכב בידי חסר רשיון - ילקה המבוטח. ייגנב הרכב בידי בעל רשיון - יזכה המבוטח.

זו אפשרות פרשנית בלתי מתקבלת על הדעת. אכן כאשר בעל הרכב מתיר לאחר להשתמש ברכב ואחר זה אינו נהג מורשה - זכאית חברת הביטוח להתנער מחובותיה. במקרה שכזה יוצר המבוטח עצמו סיכון חמור ואך הגיוני וצודק שתשלל ממנו הזכות ליהנות מפרי מחדלו. לעומת זאת, אם השימוש שעשה הנהג הלא מורשה לא היה בידיעת המבוטח, או בהסכמתו, או ברשותו - אין כל טעם לשלול מן המבוטח תגמולים בשל עובדה שאין לו שום שליטה בה.

אופן הניסוח בו נקטה כלל בפוליסת "הבונוס הכפול" מהווה הרעה והגבלה ממשיים של זכויות המבוטח ביחס לכסוי הבטוחי הניתן לו על ידי הפוליסה התיקנית. ההפקעה הגורפת של זכותו לפיצוי בלא עיון ושיקול בדבר נסיבות נהיגתו של הנהג הלא-רשוי, זכרה לא בא בפוליסה התקנית, היא אינה מתיישבת עמה ואין להתחשב בה.

השופט דוויק חייב לפיכך את חברת כלל לשלם לדרעי את מלוא הנזקים שגרם למכונית בנו הקטין.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא