הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

טענות סרק בהשתתפות עצמית

מי שחפץ לחזות במו עיניו במזג שיפוטי הנדרש על פי כללי השפיטה, יבוא לאולמו של השופט דוד חשין בבית המשפט המחוזי בירושלים. אפילו חכמי התלמוד היו מרשים לעצמם לצאת מגדרם אל מול טענות מקוממות והיו פוטרים את הטוען באמירה "בוקי סריקי" שמשמעותה כדים ריקים, בהשאלה לדברים חסרי שחר.

בוקי סריקי כאלה הושמעו בימים אלה בשמה של חברת תבליני הגליל נגד חברת הבטוח אררט.

השופט חשין לא פטר את הטוען בלא כלום. אפילו הטיעונים עברו את גבולות הטעם הטוב, נמנע השופט חשין מלתקוף אותם, אלא בלשון רכה.

מפעלי תבליני הגליל עוסק בייבוש מוצרים חקלאיים לשם ייצור תבלינים. באחד הימים הושבת התנור המרכזי כתוצאה משבר מכני - כך לגירסת תבליני הגליל - והמפעל הושבת. תבליני הגליל פנתה לחברת אררט, אולם זו דחתה את דרישתה לתגמולי ביטוח בטענה שהתקלה בתנור תוקנה תוך 6 ימים וכל הנזק בתקופה זו נופל בתחומי ההשתתפות העצמית על פי הפוליסה.

ואכן בפוליסה נרשם סעיף השתתפות עצמית בזו הלשון:

"המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בשעור 2 אחוזים מהנזק... למעט: - בגין סיכון שבר מכני - 7 ימים ראשונים".

תבליני הגליל טענה שהמלה "למעט" באה לקבוע כי בנגוד להשתתפות עצמית של 2 אחוזים בדרך כלל, הרי כאשר מדובר בשבר מכני - המבוטח פטור לגמרי מהשתתפות עצמית.

חברת אררט לעומתה טענה כי המלה "למעט" באה לשנות את השעור שנקבע מלכתחילה, דהיינו, בדרך כלל ההשתתפות העצמית היא בשעור 2 אחוזים מהנזק אולם כאשר מדובר בסיכון שבר מכני - המבוטח נושא במלוא הנזק (השתתפות עצמית של 100 אחוז) בתקופה של 7 הימים הראשונים.

בתמיכה לטענתה - רטן השופט חשין - הסתמכה תבליני הגליל על פסיקה חלקית ולא מעודכנת של בית המשפט העליון בנושא. במיוחד היא נשענה על כלל הפרשנות "לרעת המנסח" לפיו בכל מקרה בו נתונה הפוליסה לפירושים שונים - יש לפרשה כנגד המנסח (המבטח).

אמירה זו, קובע השופט חשין, אינה עולה בקנה אחד עם כללי הפרשנות הבסיסיים, שפותחו בפסיקה בתחום של דיני הביטוח. בבוא הפרשן-השופט לפרש פוליסת בטוח, עליו לשוות אל מול עיניו את תכלית חוזה הביטוח המסוים על פי המטריה הבטוחים שהוא בא לשקף.

ההשתתפות העצמית אפשר שתנוסח בצורות שונות ומגוונות. ניתן לנסחה בסכום קבוע, או באחוז קבוע או על בסיס של זמן.

קריאת סעיפיה השונים של פוליסת אררט מראה כי המלה "למעט" באה לקבוע שבמקום השתתפות עצמית על בסיס שעור של שני אחוזים מהנזק בדרך כלל, הרי כשמדובר בשבר מכני - תהא ההשתתפות העצמית על בסיס של תקופה והמבוטח ישא בעצמו בכל נזק שנגרם משך תקופה של 7 הימים הראשונים.

המלה "למעט" באה לשנות את סוג ההשתתפות העצמית במקרה של שבר מכני ולא את עצם קיומה.

לאור כל האמור לעיל הגיע השופט ללא כל היסוס כלשונו למסקנה שיש לדחות את הפירוש של תבליני הגליל לסעיף ההשתתפות העצמית. נסיונה הפרשני של תבליני הגליל עלה לה בהוצאות משפט של 5,850 ש"ח.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא