הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עורך-דין בשר ודם

פסקי הדין של בית הדין המשמעתי בלשכת עורכי הדין מתפרסמים לרוב בעילום שם מבלי שתהיה לציבור הרחב האפשרות להיוודע על תכונותיו של עורך הדין כפי שהן משתקפות מתוך פסק הדין בו הוא מעורב.

לפיכך גם פסק הדין אשר יובא כאן מתפרסם בלית ברירה בעילום שם עורך הדין נגדו התנהל ההליך.

הוריה של קטינה פנו לעורך דין פלוני כדי שיטפל בתביעת נזיקין כנגד חברת הביטוח הסנה.

הקטינה עברה תאונת דרכים קשה ונותרה עם פגיעה חמורה.

משך שלוש שנים טיפל עורך דין פלוני בתיק מבלי לגלות להורים כי הוא מייצג במקביל ובאותה עת את חברת הסנה ב- 10 עד 15 תיקים אשר הוגשו בהם תביעות כנגד הסנה על ידי נפגעים אחרים.

משך כל אותה תקופה נמנע עורך דין פלוני מלהגיש כתב תביעה נגד הסנה ואף לא גילה את חוסר כוונתו להגיש כתב תביעה, בנסיבות שבהן היה נתון, נוכח מערכת קשריו עם הסנה.

משגילו ההורים מערכת קשרים זו הגישו תלונה ללשכת עורכי הדין, אלא שבית הדין המשמעתי המחוזי בתל-אביב החליט שעורך דין פלוני אינו צריך לטרוח ולשיב לאשמה וזיכה אותו.

על זיכוי זה הוגש ערעור לבית הדין הארצי והוא נדון בפני חברי ההרכב טובה כגן, גרשון דרנס ומיכאל קמפנסקי.

הבעיה המרכזית בערעור זה, קבעו חברי בית הדין, ממוקדת בשאלה האם היה עורך דין פלוני חייב בחובת גילוי היצוג של הסנה להורי הקטינה בשלב כלשהוא במהלך תקופת יצוגה.

חובת הגילוי ביחס לקשריו של עו"ד פלוני עם הסנה הינה חובה מהותית, קבעו השופטים, ולא ניתן היה להסתירה.

הברירה אם להשלים עם מערכת יחסים זו היתה צריכה להיות מסורה להורי הקטינה ולא להכרעתו ולשיפוטו של עו"ד פלוני.

אין ספק שלכאורה, וזאת על דרך ההמעטה, נוצר מצב של ניגוד אינטרסים כתוצאה מהייצוג המשולב שעו"ד פלוני עסק בו.

מחד גיסא, הוא מייצג את חברת הביטוח בעניינים שונים כשהוא מבקש להוכיח את כישוריו ולרכוש את אמונה בשורה של תיקים משפטיים שונים.

מאידך גיסא, הוא מתייצב בתיקה של הקטינה כנגד אותה חברה ואמור להלחם בה כמיטב יכולתו מבלי שיושפע ממערכת היחסים התלותית עם חברת הביטוח.

דבר זה הינו בלתי אפשרי, בלתי אמין וגם בלתי אנושי.

אדם בשר ודם אינו יכול להגיע לרמת הפרדה וניתוק כזו.

הנורמה האוסרת פעולת עורך דין מתוך מצב של ניגוד אינטרסים היא מעקרונות שיטתנו המשפטית.

לפיכך קבע בית הדין הארצי כי בית הדין המחוזי לא הסיק את המסקנות הנכונות וטעה בפרשנות המשפטית בזכותו את עו"ד פלוני מבלי שיצטרך להשיב לאשמה.

בית הדין הארצי החזיר לפיכך את התיק לבית הדין המחוזי על מנת שזה האחרון ידון בקובלנה כנגד עו"ד פלוני לגופו של ענין.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא