הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מחיר טיול מבוטל

חברת הביטוח מנורה ביקשה לארגן עבור סוכניה ובני משפחתם טיול ביון.

לאחר בדיקה והתלבטות בחרה מנורה בתוכנית סיור אטרקטיבית שהוגשה לה על ידי חברת נתיבי כפיר.

עם תשלום המקדמה הראשונה בסך 100,000 ש"ח על חשבון הטיול, הובהר למנורה כי ביטול הטיול עלול להיות כרוך בשלום דמי ביטול.

גובה דמי הביטול תלוי כמובן במועד הביטול.

למרבה הצער, כחודשיים לפני מועד היציאה, החליטה מנורה לבטל את הטיול.

מנורה ביקשה מנתיבי כפיר להסתפק בתשלום דמי הביטול בלבד שעמד באותו מועד על סך של כ - 35,000 ש"ח.

במענה לדרישה זו השיבה נתיבי כפיר כי נגרמו לה הוצאות המסתכמות ביותר מסכום דמי הביטול והמקדמה.

משלא הגיעו הצדדים לעמק השווה הגישה מנורה תביעה בסדר דין מקוצר בבית משפט השלום בתל אביב, להחזר המקדמה ששולמה בניכוי דמי הביטול המוסכמים.

כנגד תביעה זו הגישה נתיבי כפיר בקשת רשות להתגונן.

המחלוקת בין הצדדים התמקדה בשאלה אם נתיבי כפיר חייבת להסתפק בסכום דמי הביטול שנקבעו על ידה, או שמא רשאית היא לקבל פיצוי על נזקים שנגרמו מעבר לדמי הביטול.

בדיון הסכימה מנורה כי אילו דמי הביטול היו בבחינת פיצויים מוסכמים על הפרת הסכם לא היתה נתיבי כפיר חסומה מלתבוע את הנזקים העודפים שנגרמו לה.

אלא שהחוזה לארגון הטיול, טענה מנורה, כלל בתוכו אפשרות ביטול.

לכן הביטול אינו מהווה הפרת חוזה אלא חלק מהוראות ההסכם אשר קבעו מפורשות גם מה מחירו של ביטול ההסכם.

השופטת שרה דותן אשר דנה במחלוקת קבעה כי יש לדחות טענה זו של מנורה.

כדי לברר אם אכן כוונת הצדדים להסכם היתה שדמי הביטול בלבד הם אלה שישולמו במקרה של ביטול יש לשמוע ראיות ולקבוע ממצאים.

זאת ועוד, אין חולק על העובדה כי נתיבי כפיר שילמה לספק שרותים ביוון, בהסכמת מנורה, סכום של 20,000$. סכום זה עולה על דמי הביטול המוסכמים.

לכן, יש לאפשר לנתיבי כפיר להוכיח גם את טענתה כי דמי הביטול מתייחסים רק לעבודה שהושקעה על ידה בתכנון הטיול ולא לתשלומים ששולמו בפועל לספקי שירותים בחו"ל.

מטעמים אלה העניקה השופטת דותן לנתיבי כפיר רשות להתגונן להוכיח את טענתה כי דמי הביטול של טיול סוכני מנורה בחו"ל אינם הסכומים היחידים המגיעים לה ממנורה במסגרת פרשה זו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא