הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קליפת הביצה שנסדקה

מוריץ שטור נפגע בתאונת דרכים. נהג הרכב הפוגע היה מבוטח בפוליסת ביטוח חובה בחברת המגן. זו האחרונה לא כפרה בחבותה לפצות את שטור בגין הנזקים שהוסבו לו בתאונה. אלא - לטענת המגן - עוד קודם לתאונה סבל שטור מנכות מולדת ברגליו, מפיגור שכלי, ומסרטן העור.

פגעים אלה החריפו את נזקיו הישירים של שטור מהתאונה. החרפה זו אינה צריכה להיות למעמסה, כך לגרסת המגן, על כתפי פוליסת ביטוח החובה.

חילוקי הדעות בין הצדדים הובאו להכרעת השופט אליעזר ריבלין, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

אכן, קובע השופט ריבלין, תנאי חייו של שטור גם קודם לתאונה היו קשים. הוא סבל מנכות אורתופדית וממגבלות קוגנטיביות. הוא גר בבית דל עם ריהוט מועט. בקושי שמר על נקיונו. אורח חייו נשק, מלמעלה, את סף התפקוד.

התאונה פגעה - הוסיף השופט - במעט כושרו הפיזי של שטור. קליפת הביצה שהפרידה בין עצמאותו של שטור לבין התלות באחרים - נסדקה.

עניינו של שטור, קובע השופט, נופל בגדרו של עקרון "הגולגולת הדקה". עקרון זה מצווה על המזיק לקבל את קורבנו כמות שהוא. המזיק אינו רשאי לטעון כי הנפגע "היה סובל פחות נזק או שלא היה סובל נזק כלל אילו גולגולתו לא היתה דקה".

בתחום הנזיקין מיישמים את עקרון הגולגולת הדקה על פי מבחן הצפיות. מזיק אשר היה צריך לצפות כי התנהגותו עלולה לגרום נזק גוף כלשהו, חייב לפצות את הניזוק על כל נזקי הגוף שנגרמו לניזוק, גם אם היקף כזה של נזקים לא נצפה מראש.

אולם, בתחום תאונות הדרכים יש, לדעת השופט, להחיל את מבחן הסיכון בשילוב מבחן השכל הישר. מבחן משולב זה עשוי להציב גבולות לחבות. כך למשל, נזק אשר הוסף על הנזק הראשוני, ואשר התרחש בשל מעשה מכוון של אדם כלשהו, או בדרך של תרומה נדירה מצד גורם נוסף, עשוי לצאת מגדר החבות המוטלת על המבטחת בפוליסת החובה.

שאלת הגולגולת הדקה - דוגמת זו ממנה סובל שטור בשל החולשות המיוחדות בהן לקה עוד קודם לתאונה - תבחן אף היא במסגרת מבחן הסיכון המשולב. על פי מבחן זה אין להבחין בין גורם מאוחר שנוסף לנזק הראשוני לבין גורם שהשפיע עליו בשל תכונה שהייתה טבועה, מלכתחילה, בגוף הקורבן. האבחנה בין גורמים פנימיים ובין גורמים חיצוניים היא בלתי מוצדקת ובלתי מציאותית.

במקרה של שטור, אין ספק כי הרגישות המיוחדת של שטור בשל המגבלות הגופניות מהן הוא סבל, מגבלות שאינן נדירות במיוחד, ואשר החמירו את תוצאות התאונה, היא בתחום הסיכון שחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בא לפצות גם עליו. על כן חברת המגן חייבת לפצות את שטור גם עבור הנזק המיוחד הנובע מרגישות זו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא