הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התיק הכמוס

יהודה קרייזל פגע במכוניתו בילד אשר ניסה לחצות את רחבת הרכבת בירושלים. משפחתו של הילד הנפגע הגישה תביעת פיצויים נגד חברת הביטוח כלל, אשר ביטחה את הרכב הפוגע בביטוח חובה.

במשפט טענה חברת כלל כי המגבלות המוטוריות והקוגנטיביות שעבורן דורשת משפחת הנפגע פיצויים, היו קיימות אצל הקטין הנפגע עוד קודם לתאונה. לטענת כלל, הקטין הינו חירש עקב מום מלידה וקיבל בעבר טיפולים, לרבות השתלת מערכת שמע. "כל המידע מרוכז בתיקו הכמוס של הילד בבית ספרו".

חברת כלל פנתה, לפיכך, לבית המשפט בדרישה כי זה יורה על חשיפת התיק הכמוס של הילד בבית הספר. משפחת הנפגע התנגדה לדרישה, בטענה כי חשיפת התיק הכמוס תפגע בפרטיותו של הילד.

חילוקי הדעות בין הצדדים הועברו להכרעתו של השופט עודד גרשון בבית המשפט המחוזי בחיפה.

היכן עובר קו הגבול בין זכותה של חברת הביטוח לקבל את כל המידע הרלבנטי להגנתה, לבין זכותו של נפגע להגן על פרטיותו ולהתנגד לחיטוט בענייניו האישיים והכמוסים ביותר, שאל השופט גרשון.

דומה שכיום - משיב השופט - שוב אין צורך להכביר מילים כדי להדגיש את חשיבותה ומקומה המרכזי של הזכות לפרטיות, ואת זכותו של כל אדם לכך שלא יחטטו בענייניו האישיים, הסודיים והכמוסים ללא הסכמתו. כיום הזכות לפרטיות היא במעמד של זכות יסוד חקיקתית.

אכן, מוסיף השופט, גם הזכות לפרטיות אינה זכות מוחלטת. כשהזכות לפרטיות מתנגשת עם זכות אחרת (כמו זכותה של חברת הביטוח לקבל מידע העשוי לסייע לה להתגונן במשפט), יש צורך לשקול על דרך של עריכת איזון ראוי, מי משתי הזכויות המתנגשות גוברת.

כדי שזכות אחרת תגבר על הזכות לפרטיות, קובע השופט גרשון, על בעל הזכות האחרת להוכיח ארבעה דברים. כי המידע המצוי בתיק הכמוס חיוני וחשוב; כי חומר כזה אכן מצוי בתיק הכמוס; כי אין בידי חברת הביטוח אפשרות להתבסס על ראיות חלופיות אחרות שאין בהן משום פגיעה בפרטיותו של הילד; כי ההיתר המבוקש לחשיפת התיק הכמוס אינו חורג מעבר למתחייב לעשיית צדק עם חברת הביטוח.

ארבעת אלה לא הוכחו על ידי כלל, קבע השופט גרשון. חברת כלל לא הוכיחה כנדרש וכמקובל בתצהיר כי אכן קיים בתיק הכמוס של הילד חומר העשוי להיות לה לעזר. ודוק, מבהיר השופט, לא די בכך שחברת הביטוח תוכיח כי בתי הספר נוהגים לנהל תיקים כמוסים לתלמידים הבאים בשעריהם. שומה על חברת הביטוח להוכיח כי בתיקו הכמוס של הילד מצוי חומר רפואי הרלבנטי לניהול הגנתה. למעשה, מבהיר השופט, איש אינו יודע מה מצוי בתיק הכמוס. "מי לידינו יתקע שמתן ההיתר המבוקש לא יחשוף חומר אישי-אינטימי-כמוס שאין לו נגיעה לסכסוך עם חברת הביטוח. אפילו האפשרות שבית המשפט לבדו יראה את החומר המצוי בתיקו הכמוס של הילד אינה מהווה פתרון מניח את הדעת. וכי מדוע תפגע פרטיותו של הילד בכך שעובדות אינטימיות - כמוסות, בלתי רלבנטיות למחלוקת אותה מברר בית המשפט, תיחשפנה בפניו?"

לאור נימוקים אלה דחה השופט גרשון את דרישת כלל לחשיפת תיקו הכמוס של הקטין הנפגע.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא