הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חבות מעבר לחוק הפיצויים

מלחמה עזה ניטשת לעתים בין כותלי בית המשפט בשאלה אם ארוע מסוים מהווה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק פיצויים לתאונות דרכים.

בימים אלה נתן נשיא בית המשפט השלום בחיפה, השופט אורי קיטאי, פסק דין ממנו עולה כי לפחות מהיבט אחד מלחמה זו מיותרת - חברת הביטוח חייבת מכוח הפוליסה לביטוח חובה שהוצאה לרכב לכסות את הארוע, בין אם הוא מהווה "תאונת דרכים" ובין אם לאו.

מחמוד מרשוד, עובד מחלבות שטראוס, עלה על סולם של מיכלית חלב, לקחת דגימת חלב ממיכלי חלב שהיו מועמסים עליה. ברדתו מסולם המיכלית, נפל מרשוד ונפגע.

מרשוד הגיש תביעה לפיצויים נגד מבטחת המיכלית, חברת הביטוח אררט, אשר ביטחה את הרכב בביטוח חובה ונגד חברת הפניקס אשר ביטחה את מחלבות שטראוס מפני תאונות עבודה.

ראשית, קובע השופט קיטאי, אין מדובר ב"תאונת דרכים". השימוש שעשה מרשוד ברכב איננו שימוש "למטרות תחבורה" כדרישת החוק. השופט הדגיש כי מרשוד לא היה נהג המיכלית. לפיכך לכאורה פטורה חברת אררט מכל אחריות לארוע.

אולם השאלה היא, מוסיף השופט ומקשה, האם מבטחת רכב בביטוח חובה חייבת לכסות רק "תאונות דרכים" כהגדרתן בחוק, או שמא פוליסת ביטוח החובה חלה גם על שימושים אחרים ברכב המהווים בסיס לתביעות לפי חוקים אחרים.

מתוך ניתוח הוראות הפקודה לביטוח רכב מנועי עולה כי פוליסת ביטוח החובה חלה על כל חבות שבעל הרכב והנוהג בו עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי. חבות כזו יכולה לנבוע מחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, או מחוקים אחרים כמו פקודת הנזיקין.

לפיכך, קובע השופט, אם בעל רכב או הנוהג בו נהגו ברשלנות ובשל השימוש ברכב נגרם לאדם נזק גוף, הרי שקיימת חבות מצד מבטחת הרכב בביטוח חובה, גם אם השימוש ברכב לא נעשה למטרות תחבורה.

"שימוש" ברכב לא חייב להעשות למטרות תחבורה דווקא. יכול אדם להשתמש ברכב גם לצרכים אחרים. עדיין חברת הביטוח מכסה שימושים אלה.

אולם, יש לזכור, כי כאשר השימוש ברכב לא נעשה למטרות תחבורה, הנפגע יוכל לחייב את חברת הביטוח רק אם יוכיח כי קיימת אחריות בנזיקין מצד בעל הרכב או הנוהג בו. זאת להבדיל מתובע על פי חוק הפיצויים - שם מדובר באחריות מוחלטת, והתובע פיצויים זכאי לפיצויים בכל מקרה של פגיעת נזק גוף.

אלא שבמקרה של מרשוד, פסק השופט קיטאי בסופו של דיון, הנסיבות מצביעות על כך, כפוף לאשם תורם מתון, כי קיימת אחריות בנזיקין הן מצד הנהג והן מצד מחלבות שטראוס. לכן יש להטיל על המבטחות שלהם לשאת בחובת תשלום הפיצויים בחלקים שווים.


גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: