הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

טיפול ברכב במסגרת עבודתו

לאלי יונאי משק של גידול פרחים. בוקר אחד עסק יונאי בפרוק בסיס פלדה מטרקטור כדי שניתן יהיה לחבר אל הטרקטור מעמיס עם משטח ישר. בכוונת יונאי היתה להוביל על גבי המשטח את הפרחים ממשקו ללקוח.

תוך כדי פרוקו, נשמט בסיס הפלדה מידיו של יונאי. אצבעות ידו הימנית של יונאי נלכדו בין הבסיס הנופל לבין הטרקטור. ליונאי נגרמו נזקי גוף.

יונאי פנה אל חברת הביטוח אררט. זו האחרונה ביטחה את הטרקטור בפוליסה לביטוח חובה.

אררט סירבה להכיר בחבותה לתאונה. לטענתה התאונה ארעה במהלך הרגיל והשגרתי של עבודת יונאי כחקלאי. עבודה זו אינה נופלת - כך לטענת אררט - במסגרת הארועים המוכרים כ"תאונת דרכים" על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שרק הם מכוסים בפוליסה לביטוח חובה.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה עד בית המשפט העליון ונדונה בפני השופטים תיאודור אור, יצחק זמיר ויעקב טירקל.

אכן, מבהיר השופט תיאודור אור, החוק שולל את זכותו של נפגע לפיצויים אם התאונה ארעה עקב הינתקות או נפילה של חלק מרכב עומד "תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו".

מתעוררת לפיכך השאלה מהי "מסגרת עבודתו" של אדם, אשר פגיעה בה אינה מכוסה על פי הפוליסה לביטוח חובה?

אין לפרש את המונח "מסגרת עבודתו" כפשוטו, קובע השופט. אין לשלול זכאות לפיצויים בכל מקרה, בו אירעה תאונה במהלך עבודתו של אדם.

יש לצמצם את תחולת המונח, מבהיר השופט אור, אך ורק על מי שעוסק בתיקון, או בטיפול בכלי רכב באופן מקצועי, דוגמת מכונאים ובעלי מקצוע דומים, כאשר אלה עוסקים בפעולותיהם במסגרת מקצועם או משלח ידם.

מסקנה זו, מסביר השופט, מעוגנת בהיסטוריה החקיקתית של החריג הבא לשלול זכאות.

בחריג זה ביקש המחוקק להוציא טיפולים על ידי מי שמקצועו בתיקון, או בטיפול בכלי רכב ממסגרת הזכאות על פי חוק הפיצויים.

השופט אור דחה מכל וכל את טענת אררט לפיה דווקא משיקולים ביטוחיים יש לשלול את הזכאות על פי חוק הפיצויים מכל בעלי המקצועות שטיפולם ברכב הוא חלק אינטגרלי מעבודתם. לפי הנמקה זו בעלי מקצועות אלה "טוב יעשו אם ירכשו לעצמם פוליסת ביטוח מתאימה".

דומה, מציין השופט אור, כי דווקא השיקול הביטוחי יכול להסביר את הצורך לצמצם את החריג באופן שהזכאות לפצויים תשלל רק מבעלי מקצוע מסויימים. כאשר מדובר במי שביצוע טיפולים, או תיקונים הוא חלק שולי, או אינצידנטלי של עבודתו - קשה להניח כי ירכוש פוליסת ביטוח באופן מיוחד כדי להתגונן מפני הסיכונים הנובעים מפעילות זו. סביר יותר, כי מי שעיקר עיסוקם היומיומי השוטף הוא בתיקון או בטיפול בכלי רכב, ירכשו פוליסה כדי להתגונן מפני הסיכונים הנובעים מפעולות אלה.

מסקנת השופט אור, אליה הצטרפו גם השופטים זמיר וטירקל היתה לפיכך כי כסוי הפוליסה לביטוח חובה תשלל אך ורק מחברים בקבוצה מסוימת של אנשים, אשר עוסקים באופן מקצועי בתיקון וטיפול בכלי רכב (ע"א 3024/94).


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא