הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

השפעתו של שינוי ייעוד

אורי ג'יבלי עסק בעבודת גיזום עצים עבור עירית בני ברק. בעבודתו נעזר ג'יבלי בכלי שעליו היה מותקן מנוף. בעזרת המנוף הונף ג'יבלי אל צמרות העצים בתוך "סל אדם", ומתוך סל זה ביצע את עבודתו.

באחד הימים, נשברה לפתע זרוע המנוף וג'יבלי נפל יחד עם "סל האדם" למטה ונפצע.

בבית המשפט המחוזי בחיפה התעוררה השאלה אם חברת הביטוח אררט, אשר ביטחה את כלי העבודה בביטוח חובה, חייבת לכסות את נזקיו של ג'יבלי.

לטענת אררט, אמנם גם "מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב" נחשב ל"תאונת דרכים" המכוסה בפוליסה לביטוח חובה, אולם זאת בתנאי, שבעת השימוש בכלי - כלשון החוק - "לא שינה הרכב את ייעודו המקורי". במקרה זה - כך לגרסת אררט - ייעודו המקורי של הרכב היה "מטאטא כבישים". בשלב מסוים הסבה העיריה את השימוש בכלי לגיזום עצים על ידי התקנת מנוף עם "סל אדם" בתוכו.

עם שינוי ייעודו המקורי של הרכב, סברה אררט, חדל הכלי להיות מכוסה בפוליסה לביטוח חובה.

המחלוקת בין הצדדים נדונה בפני השופט שמואל ברלינר.

השופט ברלינר קבע כי אמנם מלכתחילה נרשם כלי העבודה כמטאטא כבישים, וכך גם הוצהר עליו בפני הרשויות. ואולם חוק הפיצויים אינו תולה את תחולתו על רכב מסוים, בהסדרים הקבועים לגבי אותו רכב על פי פקודת התעבורה ותקנותיה.

באותו אופן, הבהיר השופט, אין לפרש את התנאי בחוק הדורש כי הרכב לא ישנה את "ייעודו המקורי" כמתייחס אל ייעודו המקורי הספציפי וההסטורי של הרכב, במצב בו יצא מפס הייצור. הכוונה בתנאי זה לייעודו האמיתי של הרכב לפי המכשור המותקן בו בעת התאונה, גם אם לא ניתן אישור הרשויות להתקנה זו ולשינוי זה במבנה הרכב.

"חוקיות השינוי היא דבר אחד", קובע השופט, "ומהות התאונה תוך שימוש המותאם למצב החדש של הרכב הוא דבר שני".

במקרה זה, מוסיף השופט, מדובר ברכב רב תכליתי שאפשר בקלות רבה להתקין בו ערכות ייעודיות שונות, לרבות מנוף לאדם. לכן היתה התאמה בין אופן השימוש במנוף סל אדם לבין מבנה הרכב על פי טיבו.

זאת ועוד, מתוך הראיות הסתבר כי עירית בני ברק הודיעה לחברת הביטוח אררט על השינוי שביצעה במרכב הרכב ובייעודו. לפיכך אין חברת אררט יכולה כעת לטעון כי השימוש ברכב על פי ייעודו החדש אינו מכוסה בביטוח החובה. חברת אררט אף לא ביטלה את ביטוח החובה לאחר ההודעה על השינוי.

לסיכום, קובע השופט ברלינר, כלי העבודה הנדון היה כלי רכב בעת התאונה; כל העת נשמרה בו יכולת התנועה והתמרון ממקום למקום; התאונה ארעה תוך כדי ניצול כוחו המכיני לייעוד התואם הן את טיבו של הכלי, על פי מבנהו, בעת התאונה, והן את אחד מייעודיו כפי שיוצר במקורו; השמוש בו כלל בחובו סיכון כי זרוע המנוף, המופעלת בכוח המכני של הרכב, תשבר, והמשתמש ברכב ייפול ארצה מגובה; בכך נתמלאו דרישות החוק.

חברת אררט כמבטחת הרכב בביטוח חובה - בביטוח חובה - פסק השופט - חייבת לפיכך לכסות את כל פגיעותיו של ג'יבלי כתוצאה מהארוע.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא