הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נפילה בין הכסאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי השפיע, אולי שלא מדעת, גם על היחסים שבין נפגעי תאונות דרכים לבין מבטחי הרכב בביטוח חובה.

שמעון סופר נפגע בשתי תאונות דרכים.

תביעתו כנגד מבטחת הרכב בביטוח הרכב, חברת הסנה, התבררה בבית המשפט המחוזי בירושלים.

במסגרת תביעה זו, קבע השופט שלום ברנר כי סופר יזדקק להוצאות רפואיות רבות לעתיד עבור תרופות, בדיקות וביקורים אצל רופאים, טיפולים נפשיים וניתוחים.

אלא שכאן הצביע השופט על פסק דין שניתן לאחרונה על ידי שופט בית המשפט העליון תאודור אור הקובע כי "יתכן והוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי יש בהן להביא שינוי בפסיקת פיצויים בראשי הנזק של טיפולים רפואיים בעבר ובעתיד לנפגעים אשר עתידים לקבל את הטיפול הרפואי לו הם יזדקקו עקב פגיעתם בתאונה, במסגרת ביטוח החובה הרפואי לפי החוק".

אימרת אגב זו של בית המשפט העליון גררה אחריה חילוקי דעות בין שופטי בתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ.

חלק מהשופטים סבר כי אין לפסוק לנפגע סכום כלשהוא בגין הוצאות רפואיות לאחר חקיקת חוק בריאות ממלכתי.

שופטים אלה התבססו על העובדה שבעקבות החוק זכאים גם נפגעי תאונות הדרכים לאשפוז ולכל הטיפולים הרפואיים וגם הפארה-רפואיים לפי החוק לא תשלום וללא הגבלה.

חלק אחר של השופטים, כמו השופט ד"ר גבריאל קלינג בתל-אביב, פסק כי אין חוק ביטוח בריאות ממלכתי פוטר את חברת הביטוח מתשלום הוצאותיו הרפואיות העתידיות של הנפגע המבוטח, שכן אין האחרון מפוצה על ידי קופת החולים בגין כל ההוצאות כולן.

השופט שלום ברנר בבית המשפט המחוזי בירושלים הצטרף לדעת עמיתיו השופטים מיכאלה שידלובסקי-אור ואפרים לרון וקבע כי אין לפסוק לסופר מאומה בגין הוצאות רפואיות לעתיד, לבד מסכום מסוים גלובלי הנחוץ לכיסוי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות במסגרת קופת החולים.

חוסר אחידות זה בפסיקת בתי המשפט מצריך תיקון והכרעה של בית המשפט העליון; לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי זכאיות קופות החולים להחזר עלויות הטיפול בנפגעים מחברות הביטוח.

לפיכך, בתיקים המתבררים בפני שופטים המחזיקים בדעה כי למרות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, עדיין חייבות חברות הביטוח לשלם לנפגע את ההוצאות הרפואיות, עלולות חברות הביטוח ליפול בין הכיסאות.

חברות ביטוח אלה תשלמנה פעם לנפגע ופעם לקופת החולים שלו.

לעומתן, הנפגעים יקבלו פיצויים מחברות הביטוח עבור טיפולים הניתנים להם על ידי קופות החולים בחינם.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא