הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

המוסד נגד המוסד

תאונת דרכים מהווה לעיתים גם תאונת עבודה, למשל כשהתוצאה ארעה בדרך לעבודה.

במקרה זה, מגיש הנפגע תביעה למוסד לבטוח לאומי, במסגרת הכסוי הניתן לנפגעי עבודה.

מאחר והמוסד אינו מפצה על כל נזקי הנפגע, רשאי זה האחרון להגיש תביעה גם נגד מבטחת הרכב בבטוח חובה, להשלמת הפיצויים עבור נזקיו.

כדי להגיע להתאמה בין שתי התביעות ומטעמי חסכון, קובע החוק שקביעת דרגת הנכות של רופאי המוסד מחייבת את הצדדים גם במסגרת התביעה כנגד מבטח הרכב.

אלא שלכל העוסקים בענף ידוע כי רופאי המוסד קופצים בדרך כלל את ידם בבואם להעניק נכויות לנפגע בתאונות עבודה.

לכן, משתדלים הנפגעים לעקוף הוראת חוק זו בדרכים שונות. כך לדוגמא, נמנעים הנפגעים להגיש את תביעתם למוסד אלא רק לאחר מינוי מומחה רפואי על ידי בית המשפט הקובע את נכותם.

במקרה כזה, קביעת רופאי המוסד, הניתנת לאחר קביעת המומחה הרפואי מטעם בית המשפט אינה מחייבת יותר.

דרך מקורית נוספת להתגבר על ידם הקפוצה של רופאי המוסד נפתחה בימים אלה על ידי בית המשפט העליון.

פיטר בשארה נפגע בתאונת דרכים אשר הוכרה גם כתוצאת עבודה. במסגרת בדיקתו על ידי ועדה רפואית של המוסד כנפגע בתאונת עבודה קבעו הרופאים כי לא נותרה לו כל נכות בתחום הפסיכיאטרי.

בשארה לא נואש והגיש תביעה נוספת למוסד לביטוח לאומי, הפעם במסגרת הכיסוי לנכות כללית.

כאן ידועים רופאי המוסד כנדיבים יותר שכן התשלומים במסגרת זו הינם נמוכים בהרבה מאלה המשולמים לנפגעי עבודה.

ואכן במסגרת זו העניקו רופאי המוסד לבשארה נכות פסיכיאטרית זמנית בשעור 50% , בשל תסמונת פוסט-טראומטית.

בשארה פנה לבית המשפט וביקש להביא את קביעת רופאי המוסד במסגרת הכיסוי לנכות כללית כנגד קביעת רופאי המוסד במסגרת הכסוי לנפגעי עבודה.

חברת כלל, אשר בטחה את הרכב בו נפגע בשארה, התנגדה לבקשתו של בשארה והענין הגיע לבית המשפט העליון.

השופט תאודור אור, שפניו נדון הענין, קבע כי יש ממש בבקשתו של בשארה והיא מצדיקה מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט אשר יקבע באופן עצמאי את דרגת נכותו של בשארה.

השופט אור הסביר כי קביעת רופאי המוסד במסגרת הנכות הכללית מהווה אינדיקציה ברורה לכך שנותרה לבשארה נכות פסיכיאטרית עקב התאונה ולא ברור אם זו או חלקה אינה נכות צמיתה.

קביעת הרופאים מהווה אף אינדיקציה לכך שמדובר בנכות אשר נגרמה בתאונת הדרכים.

לפיכך, פסק השופט אור, מוצדק כי בית המשפט לא יהיה כבול בקביעת רופאי המוסד במסגרת הכיסוי לנפגעי עבודה וכי ימונה מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי, על מנת שיחווה את דעתו בדבר מצבו הרפואי של בשארה בתחום זה עקב התאונה.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא