הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תשלומים עיתים

סאמי עבאד נפגע בתאונת דרכים.

פגיעתו היתה קשה ביותר והוא נותר - למרבה הצער- "צמח".

הרופאים העריכו כי תוחלת חייו הינה בין 5 ל- 13 שנה.

עבאד הגיש את תביעתו לפיצויים כנגד מבטחת בביטוח חובה, חברת הביטוח רותם.

בתביעות מסוג זה נוהג בית המשפט להעריך מראש מהם נזקיו וצרכיו של הנפגע למשך כל תוחלת חייו כפי שזו מוערכת על ידי מומחים לענין. בהתאם להערכה זו מקבל הנפגע לידיו את מלוא הפיצויים מראש ואלה משמשים לו על פי שיקול דעתו.

עם זאת, קיימת אפשרות על פי החוק לחייב את חברת הביטוח לשלם לנפגע פיצויים חודשים הקרויים בחוק "תשלומים עיתיים".

במקרה כזה מכוסים צרכיו השוטפים של הנפגע על ידי אותם תשלומים עיתיים.

השופט יהודה אברמוביץ בבית המשפט המחוזי בנצרת קבע כי המקרה של עבאד מתאים יותר לפסיקת תשלומים עיתיים ולא לתשלום חד פעמי.

אולם, מאחר ומדובר בחברת רותם אשר קרסה יחד עם חברת הסנה ומונה לה מנהל מורשה, קיים חשש לכך שחברת הביטוח לא תהיה מסוגלת להתמיד בתשלומים עיתיים אלה לכל אורך חייו של הנפגע.

לכן, הוסיף השופט אברמוביץ, "אין מנוס, אם כי כאמור חשוב ורצוי היה במקרה זה להכריע על תשלום עיתי, אלא לפסוק תשלום חד פעמי".

על קביעה זו הגישה חברת רותם ערעור לבית המשפט העליון והוא נדון בפני השופטת טובה שטרסברג-כהן.

השופטת שטרסברג-כהן קבעה כי מקובלת עליה עמדת השופט אברמוביץ כי המקרה של עבאד הולם פסיקת תשלומים עיתיים ולא פיצוי חד פעמי.

נכותו של עבאד היא 100 אחוז .מצבו, הוא בלתי הפיך. תוחלת חייו, היא בגדר נעלם.

יתרונם של התשלומים העיתיים שהם מהווים מקור למחייתו של הנפגע ובאמצעותם הוא מובטח ללא הגבלת זמן.

חברת הביטוח מצידה המחוייבת בתשלומים עיתיים אינה נושאת ביותר ממה שמתחייב ממילוי צרכי הנפגע במשך כל ימי חייו - "אם קצרים או ארוכים היו" - כלשון השופטת.

התשלומים העיתיים אף ניתנים לבדיקה מחודשת על ידי בית המשפט אם הנסיבות מצדיקות זאת.

ובאשר לחוסנה של חברת הביטוח וליכולתה להתמיד בתשלומים העיתיים, קבעה השופטת, כי זאת ניתן להבטיח באמצעות הסדרים בנקאיים.

הסכום המתאים לתוחלת חייו של הנפגע, כפי שנקבע על ידי המומחים, יופקד בבנק, וממנו ימשוך הנפגע תשלום חודשי באמצעות הסדרים בנקאיים.

אם הנפגע ילך לעולמו מוקדם יותר מהצפוי, תהא רשאית חברת הביטוח למשוך את יתרת הסכומים שהופקדו.

אם, לעומת זאת, יחיה הנפגע מעבר לתוחלת החיים הצפויה, תשלומים אלה יובטחו על ידי התחייבות מטעם קרנית - הקרן לנפגעי תאונות דרכים או מטעמה של אבנר - האיגוד לביטוח נפגעי רכב.

כל אחד משני גופים אלה יחוייב לשאת בתשלומו של הנפגע אם זה האחרון יאריך חיים מעבר לתוחלת החיים הצפויה, היה ויתברר כי חברת רותם לא תהיה מסוגלת להמשיך בתשלומים העיתיים.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא