הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כסוי לכבאי המחלץ

באחד הלילות ארעה תאונת דרכים בשדרות ההסתדרות במפרץ חיפה. נהג אחת המכוניות המעורבות נפצע ונלכד ברכבו. כבאי חיפה הוזעקו למקום התאונה ועשו לחילוצו של הנהג הפצוע מתוך הרכב בו היה לכוד.

במהלך פעולת החילוץ נזקקו הכבאים למכשיר חיתוך מתכת כדי לאפשר כניסה לרכב והוצאת הנהג הפצוע מתוכו.

בעת חיתוך אחת מקורות המתכת של הרכב נפצע אחד הכבאים מזרועות מכשיר החיתוך.

הכבאי הפגוע פנה בתביעה אל מבטחת הרכב בבטוח חובה ותבע לראות באירוע תאונת דרכים המזכה אותו בפיצויים במסגרת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

המחלוקת הגיעה אל בית המשפט המחוזי בחיפה בהרכב השופטים נתן קליינברגר, חנוך אריאל ושמואל ברלינר.

השופטים מזכירים כי המבחן לשאלה אם אירוע מסוים מקנה זכאות המכוסה בבטוח חובה הוא אם הסיכון שהתרחש בפועל הוא מסוג הסיכונים שכלי רכב יוצר כרגיל.

בתחום סיכונים אלה מצויה פגיעה באדם כתוצאה מצורת הנהיגה, מתכונות הקרקע עליה נוהגים ומשאר הנסיבות הסובבות את הנהיגה ומשפיעות על דרכי הגשמתה.

למרבה הצער, קובעים השופטים, לשימוש העיקרי ברכב מנועי שהוא הנסיעה בו, מתלוות תאונות ובהן תאונות שהנפגעים בהן נלכדים בתוך כלי הרכב וחילוצם מחייב מכשור מיוחד.

עקרונית, במקרים כאלה יש לראות בפגיעת המחלץ בעת החילוץ כפעולה נלווית לשימוש ברכב באופן שהפגיעה בו תהווה גם היא תאונת דרכים.

השכל הישר וההגיון המשפטי מחייבים, איפוא, את המסקנה כי יש לראות בתאונה שארעה לכבאי, תאונת דרכים המזכה אותו בפיצויים בצורה מוחלטת ומלאה.

השופטים דחו מכל וכל את טענת מבטחת הרכב כי הכבאי נפגע על ידי מכשיר שאיננו מהווה חלק מהרכב.

לפי גרסה זו מיוון שניתן להיפגע ממכשיר זה גם בנסיבות שאין בינן לבין רכב מנועי ולא כלום, הרי אין מדובר בתאונת דרכים.

השופטים קבעו כי אין כל ממש בטענה זו. הפגיעה בכבאי התרחשה תוך חיתוך קורות הרכב על מנת לחדור לתוכו ולחלץ את הפצוע שהיה לכוד בו. כאשר כניסה לרכב ויציאה ממנו נחשבות כשלעצמן לשימוש ברכב המכוסה בביטוח החובה, קל וחומר שבנסיבותיו של מקרה החילוץ יש לראות בפעולת הכבאי שימוש ברכב המזכה אותו בפיצוי עבור שימוש זה.

לפיכך קבעו שלושת השופטים פה אחד, כי פגיעת הכבאי כתוצאה מפעולת החילוץ שנעשתה על ידו נחשבת תאונת דרכים והוא זכאי לפיצוי מלא ממבטחת הרכב בביטוח חובה.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא