הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קן צרעות

אדם נפגע בתאונת דרכים. הוא מפונה לחדר מיון של בית חולים. מסתבר כי פגיעתו קלה אך הרופאים המטפלים בו ברשלנות הופכים את פגיעתו הקלה לחמורה.

בהתאם לחוק בארץ אין הנפגע במקרה זה רשאי לתבוע את רופאי בית החולים למרות שרשלנותם החמורה היא זו שהביאה בעצם לנכותו הקשה. אותו נפגע רשאי לתבוע אך ורק את מבטחת הרכב בו נפגע בבטוח חובה, וזו האחרונה אחראית לכל נזקיו - גם אלה שנגרמו לו על ידי הרופאים.

כלפי הנפגע יוצאים רופאי בית החולים בלא כלום, אך האם אין הם חייבים להשתתף עם חברת הבטוח בפיצוייו של הנפגע?

שאלה זו נדונה במלוא חריפותה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בפני השופט אליעזר ריבלין. חברת הבטוח הכשרת הישוב, חויבה לפצות את אריה פודגייצקי במלוא נזקיו, גם אלה הנובעים מתאונת דרכים אותה עבר וגם אלה שנגרמו לו בבית החולים "אסף הרופא".

בשלב זה ביקשה הכשרת הישוב לפתוח בהליך של הודעה לצד שלישי נגד הרופאים המטפלים. לטענתה, אלה בטיפולם הרשלני, הביאו לנכותו של פודגייצקי. אל להם לרופאים אלה "להתעשר שלא כדין" כתוצאה מזה שהיא, הכשרת הישוב, נאלצת לשלם לפודגייצקי גם עבור רשלנותם כלפיו.

השופט ריבלין מנתח את הגישות הסותרות הקיימות בסוגיה זו הן בפסיקת בתי המשפט המחוזיים והן בספרות המשפטיות.

השופטים יוסף גולדברג מבית המשפט המחוזי בתל אביב ושמואל ברלינר מבית המשפט המחוזי בחיפה קבעו כבר לפני מספר שנים כי זכות זו, לתבוע השתתפות ממזיק אחר, אינה עומדת לרשות חברות הביטוח.

השופט ריבלין לעומתם סבור כי מדיניות משפטית נכונה מחייבת דווקא מסקנה הפוכה.

התכלית התחיקתית של מתן פיצוי מהיר והולם לנפגעי תאונות דרכים מושגת בכך שמבטחת הרכב חייבת לפצות את הנפגע גם עבור הטיפול הרפואי הרשלני הניתן לו לאחר התאונה. הרחבה זו של חבות חברות הבטוח חוסכת מן הנפגע את דרך החתחתים הכרוכה ב"כניסה לקן הצרעות" של בירור שאלת אחריותם של הרופאים על פי פקודת הנזיקין.

אולם מדיניות משפטית זו אינה מחייבת בהכרח גם מתן פטור לרופאים מלהשתתף עם חברת הבטוח בנזק, לאחר שזו מפצה את הנפגע על נזקיו.

ספק אם יש אינטרס ציבורי בהגנה על הרופאים, ובשלילת ההרתעה ממעשי התרשלות מן הסוג הזה. הטלת החובה הסופית על מבטחת הרכב, לפצות גם בגין הנזק הנוסף, תביא בסופו של דבר להפלת הנטל על שכמו של הציבור בשל הגדלת פרמיות הביטוח.

לפיכך, קובע השופט ריבלין, בשלב ראשון יתקיים הדיון בהערכת נזקיו של הנפגע וזה יקבל מחברת הבטוח את מלוא הפיצויים הנובעים מהתאונה ומהטיפול הרשלני בבית החולים בעקבות התאונה.

בשלב שני, אך בנפרד, תידון ההודעה לצד שלישי שבין חברת הביטוח לבית החולים. בשלב זה יעריך בית המשפט על פי הצדק והיושר ובהתחשב עם מידת אחריותם של הרופאים לנזק, בכמה יחוייב בית החולים להשתתף עם חברת הבטוח בפיצויים המלאים.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא