הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

השוטר מול מדינה חסינה

השוטר צחי עזרא, נפגע בתאונת דרכים כאשר נהג בקטנוע משטרתי. לא היו עוררין על כך שהתאונה ארעה במהלך שירותו במשטרה ועקב שירותו.

בפני עזרא היתה פתוחה הדרך לבקש מקצין התגמולים, כי יכיר בו כנכה משטרה. בדרך זו היה נהנה מאותה מערכת דינים המעניקה זכויות לחייל נכה.

אלא שעזרא חישב ומצא כי מדינת ישראל בתור בעלת הקטנוע וכמי שנחשבת על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ל"מבטחת עצמית" של הקטנוע - חייבת לו סכומים גבוהים יותר מאלה אותם היה מקבל מקצין התגמולים כבעל מעמד של שוטר-נכה. לפיכך הלך והגיש תביעת פיצויים רגילה נגד המדינה כאילו זו היתה חברת ביטוח והוא עזרא - אזרח אשר נפגע בתאונת דרכים וזכאי לפיצויים ממבטחת הרכב בביטוח חובה.

המדינה מצדה ביקשה למחוק את התביעה על הסף בטענה שיש לה חסינות מפני תביעות כאלה.

חייל אשר נפגע בתאונת דרכים ברכב שבבעלות המדינה בתקופת ועקב שירותו הצבאי, אינו יכול לתבוע את המדינה בתור "המבטחת העצמית" של הרכב.

אותה חסינות - טענה המדינה - קיימת גם מפני תביעות שוטרים.

המחלוקת הגיעה לשופט תיאודור אור בבית המשפט העליון.

כוונת הכנסת, כך לגירסת השופט אור, היתה להשוות את דינו של שוטר לדינו של חייל.

שני אלה כאשר הם נפגעים מתאונת דרכים בתוך רכב השייך למדינה, עומדת לרשותם דרך אחת בלבד והיא להגיש דרישה לקצין התגמולים להכיר בהם כשוטר נכה או חייל נכה. גם אם הפיצויים שהיו משתלמים להם במסגרת ביטוח חובה הם גבוהים יותר - הם חייבים להסתפק בהטבות הניתנות להם על ידי קצין התגמולים.

הטענה שהשוואת מעמד השוטר לזה של החייל באה להיטיב עם שוטרים ולא להרע את מצבם - לא היתה מקובלת על השופט אור.

מערכת הדינים החלה על חייל נכה ושוטר נכה באה לספק הסדר כולל של זכויות. בצד הזכויות אכן נקבעה הגבלה, אך זו הגבלה שההסדר הכולל בא לענות על כל צרכיו.

לא מצאתי ממש - מוסיף אור - בטענת השוטר עזרא, כי קיים שוני במאפייני התפקיד של שוטרים וחיילים.

קיים דמיון בין שירות במשטרה לזה שבצבא, מבחינת ההיררכיה הפיקודית, מבחינת הסיכונים המיוחדים הכרוכים בשירותים אלה ומבחינת האפשרות כי במהלך ההתדיינות לגביהם בבית המשפט עלולות לעלות לדיון שאלות הדורשות מומחיות בטחונית.

גם הטענה שיש להבחין בין השניים משום ששירותו של חייל הוא שירות כפוי ואילו שירותו של שוטר הוא רצוני אינה משכנעת. מצד אחד, יש שוטרים ששירותם כפוי, כמו שוטרי משמר הגבול המשרתים בשירות חובה; מצד שני, בין החיילים נכללים גם חיילים בשירות קבע, הנעשה מרצונם.

המסקנה מפסק דינו של בית המשפט העליון היא שמשוטרים, כמו מחיילים הנפגעים בתאונות דרכים תוך כדי ועקב שרותם, נשללת הזכות ליהנות מפיצויים המוענקים לשאר נפגעי תאונות הדרכים במסגרת ביטוח החובה.

הדרך היחידה העומדת בפניהם היא לבקש הכרה כחייל נכה או כשוטר נכה על כל יתרונותיה וחסרונותיה של הכרה זו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא