הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מלחמת חורמה בנושא הוצאות אשפוז

הדרגים הגבוהים בחברת צור-שמיר החליטו לנהל מלחמת חורמה נגד יחיאל מלכה. לפי כמות האנרגיה שהשקיעו דרגים אלו אפשר היה לחשוב שאלמלא מלכה כל בעיותיה של צור-שמיר היו נפתרות.

מיהו אותו מלכה מסתורי ?

במחלקת שיקום נאורולוגי של בית החולים תל-השומר שוכב מזה שלושה חודשים קוודרופלג, המשותק בכל אבריו. החולה מרותק למיטתו, אינו שולט בסוגריו וזקוק לעזרה סיעודית מלאה. זהו יחיאל מלכה.

רופאיו ובראשם פרופ' עורי, החליטו כי הבשיל הזמן להעבירו לבית החולים הסיעודי ליכטנשטדטר. הם פנו לצור-שמיר בבקשה להסדיר עניין זה.

מלכה נפגע בתאונת דרכים עת רכב על אופניו ואוטובוס פגע בו. חברת צור-שמיר מבטחת האוטובוס היתה אמורה כדבר שבשיגרה לתת התחיבות לבית החולים ליכטנשטדטר לכסוי הוצאות אשפוזו של מלכה. אלא שכאן התעוררה בעיה עקרונית משפטית חשובה בדרגה עליונה.

לטענת חוקרי צור-שמיר, שלא הותירו אבן בלתי הפוכה באירוע זה, התאונה ארעה בדרך לעבודה. מדובר גם בתאונת עבודה שהביטוח הלאומי אחראי להטבת נזקיה.

לפיכך, סברה צור-שמיר, אם היא תיתן כעת התחיבות לכסות את הוצאות האשפוז, כפי שהחוק מחייב אותה, ייהנה הביטוח הלאומי מן ההפקר. אי צדק משווע.

בפני מלכה לא נותרה ברירה אלא לפנות לעזרת בית המשפט. בקשתו נדונה בפני השופט משה טרנטו. החלטת השופט טרנטו מדברת בעד עצמה:-

"בקשתו של יחיאל מלכה הוגשה במסגרת סעד מן הצדק, על מנת לאפשר העברת נפגע בתאונת דרכים שהפך לקוודרופלג ממיטת בית-חולים אחד למיטת בית חולים אחר.

מן הדיון ברור שאין לחברת צור-שמיר שום טענה ממשית בקשר להתחייבות לכיסוי הוצאות האשפוז. ההכחשה היא רק סתמית.

גם אם יתברר בסופו של דבר שהמוסד לבטוח לאומי היה צריך לשלם עבור האשפוז, פתוחה הדלת בפני צור-שמיר להפרע מהמוסד.

הוצאות אשפוז הוא נושא שצריך להיפתר מאליו

בדרך כלל נושא כיסוי הוצאות האשפוז הוא נושא שנפתר מאליו, כשחברת הביטוח מטפלת במישרין בבעיה, מבלי להזקק לדיונים וטיעונים מטיעונים שונים. אני משתומם על ההתנגדות העזה שהועלתה לבקשה פשוטה ומובנת מאליה, הייתי אומר שגם עלה בי יותר מהשתוממות סתם.

מכל מקום אם חברת צור-שמיר החליטה בשלב זה על התדיינות עד חורמה, אני רואה מחובתי לצוות עליה להמציא מיד ולא יאוחר מ- 24 שעות משעה זאת 9:30 כתב התחייבות להבטחת כיסוי אשפוזו של החולה יחיאל מלכה.

עוד דוגמא למלחמת החורמה שהחליטה צור-שמיר לנהל נגד אדם חסר אונים שכל בקשתו היא לעבור ממיטת בית חולים אחת לשניה".


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא