הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחריותם של חותכי קופונים

1983-2012©חיים קליר ושות'

חברת הביטוח מנורה מוכרת פוליסות לביטוח דירה.

אולם כאשר מתרחש נזק, מנורה לא מתקנת אותו בעצמה, גם לא באמצעות עובדים שלה.

מנורה מתקשרת אל חברה בשם ש.ח.ר אשר גם היא לא מתקנת את הנזק בעצמה או באמצעות עובדיה.

ש.ח.ר מתקשרת אל אינסטלטור עצמאי ושולחת אותו לבצע את התיקון בבית המבוטח.

בקיצור, מנורה וש.ח.ר חותכים קופונים.

ומה קורה אם האינסטלטור משאיר מפגע בבית הלקוח. האם לחותכי הקופונים, יש אחריות כלפי המבוטח שנפגע בגופו מהמפגע?

שאלה זו הניחה אילנה שכטמן לפתחה של השופטת תמר ניסים שי מבית משפט השלום בטבריה.

במטבח ביתה של שכטמן אירעה נזילה בצנרת המים. שכטמן פנתה למנורה. זו הפנתה את שכטמן לחברת ש.ח.ר. זו האחרונה שלחה את האינסטלטור אבי בוחניק.

לצורך איתור מקור הנזילה ותיקון הצנרת הסיר בוחניק אריחים מרצפת המטבח וחשף את הצנרת.

אולם לבוחניק אצה הדרך. הוא הותיר את רצפת המטבח פתוחה. פניותיה של שכטמן לש.ח.ר. לסיים את הטיפול נענו רק כעבור מספר ימים. בין לבין נפלה שכטמן בבור שנפער ברצפת המטבח וניזוקה. אורטופד מטעם בית המשפט מצא כי שכטמן סובלת מהגבלה ניכרת בתנועות הקרסול וקבע לה נכות בשיעור 10% לצמיתות.

השופטת ניסים שי לא התקשתה לקבוע כי בוחניק אחראי לנזק. בוחניק לא כיסה את הבור שפער ברצפת ביתה של שכטמן. אילו היה עושה כן הייתה התאונה בוודאי נמנעת.

חברת ש.ח.ר. קובעת השופטת, אחראית שילוחית להתרשלותו של בוחניק, אשר נשלח על ידה לביצוע התיקון. שליחות זו מטילה על ש.ח.ר. את האחריות למעשיו של בוחניק ולנזק שגרם.

ומה עם מנורה? עצם התקשרותי עם ש.ח.ר, טענה מנורה, משחררת אותי מאחריות למבוטחת. הרי ש.ח.ר היא גורם מקצועי לביצוע תיקוני צנרת.

השופטת דוחה טענה זו. הפוליסה, מדגישה השופטת, מעניקה למנורה את הברירה לתקן או לשלם למבוטח את עלות התיקון. במקרה זה, מנורה העדיפה לא לשלם למבוטחת את עלות התיקון. בכך הפקיעה מידי המבוטחת את הבחירה מי יבצע את התיקון והותירה אותה בידיה. בכך נטלה על עצמה לבצע את התיקון כהלכה תוך דאגה לטיפול מקצועי לצד שמירה על שלומם של בני הבית במהלך התיקון.

בהתקשרותה עם שחר, קובעת השופטת, הייתה מנורה חייבת לדאוג לאספקטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודה. מנורה חייבת לפקח על בעלי המקצוע הנשלחים על ידה, על הנחייתם ועל הכוונתם. מנורה, ממשיכה השופטת וקובעת, לא הראתה כי בהתקשרותה עם ש.ח.ר. עמד עניין הבטיחות לנגד עיניה.

מנורה, קובעת אפוא השופטת, התרשלה בבחירת ש.ח.ר. על כן היא אחראית, יחד עם בוחניק וש.ח.ר לנזקי המבוטחת.

מנורה, ש.ח.ר. ובוחניק חוייבו אם כן, שלושתם ביחד וכל אחד מהם לחוד, לפצות את שכטמן בגין נזקיה שנפסקו בפסק הדין בסך של כ- 115,000 ₪ וכן בשכ"ט עו"ד בשיעור 20% והוצאות המשפט.

5.1.2012 מסמך 922 נכתב על ידי עודד יחיאל


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא