הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חנות שנסגרה

וגיד סרוסי עלה ארצה מתוניס כשבאמתחתו השכלה יסודית בלבד.

את שירותו בצ.ה.ל. עשה כנהג ועם שחרורו המשיך לעסוק בנהיגת משאית כבדה.

באחד הימים ניסה סרוסי לתקן את משאיתו וארעה תאונה אשר פגעה בזרועותיו.

לכך הצטרפה הרעה במצב עינו הימנית עקב גידול.

כתוצאה מפגיעותיו אלה הפך סרוסי נכה בשיעור של כ - 64 אחוזים.

סרוסי ביקש לממש פוליסת "ביטוח שלב" שהיתה לו בחברת הסנה. ביטוח זה דורש קיומם של שני תנאים מצטברים לתשלום תגמולי ביטוח.

הראשון כי כושרו של בר הבטוח להמשיך בעסוקו האחרון יישלל בשיעור של 75% לפחות.

השני כי נבצר ממנו לעסוק בעסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו.

חברת הסנה שילמה לסרוסי תגמולי ביטוח חודשיים במשך כשנה וחצי. לאחר מכן הפסיקה לשלמם בטענה שכושר עבודתו חזר אליו.

סרוסי פנה לבית המשפט המחוזי בירושלים וביקש כי זה יכיר בזכאותו לקבלת תגמולי ביטוח עד לתום תקופת הבטוח.

השופט ד"ר אליהו בן זמרה קבע כי אכן נכויותיו של סרוסי מגיעות יחד רק לכדי 64 אחוזים, אך אין ספק שהוא אינו מסוגל יותר לנהיגת משאית כבדה.

במובן הפוליסה, עיסוקו הקודם של סרוסי נקטע לצמיתות. אך חרף פגיעותיו, מסוגל סרוסי לעסוק בעבודות קלות שאינן דורשות מאמץ פיזי ניכר כמו עבודה פקידותית, מכירה בחנות, סידור עבודה, מכירה בדוכן פיס, שמירה ואף הובלת משאות קלים או נוסעים במשאית קלה.

מטרת ביטוח השלב, מסביר השופט, היא לזכות את המבוטח בהכנסה חודשית כלשהי אם יצא ממעגל העבודה.

אין להעלות על הדעת שכנר אשר יאבד אצבע ובכך את יכולתו לנגן, יזכה לפיצוי חודשי עד סוף חייו גם אם יוכל להמשיך ולעסוק במקצועות אקדמיים רבים אחרים. די אם כן אם עשוי להימצא למבוטח עיסוק מתאים ואפילו בשכר נמוך יותר, כדי לשלול את זכאותו לפיצוי חודשי. אין בפוליסה תנאי המחייב כי המבוטח ימשיך וישתכר באותה מידה בה השתכר לפני התאונה.

במסגרת ניתוח המצב המשפטי מכריע השופט בן זמרה בשלוש שאלות המעסיקות את חברות הבטוח חדשות לבקרים בסוגיה זו.

ראשית, קובע השופט, לא חברת הבטוח היא זו החייבת לשכנע כי קיימות תעסוקות מתאימות אחרות עבור המבוטח.

גם בנקודה זו נטל השכנוע מוטל על המבוטח.

שנית, אין לדרוש מהמבוטח כי ירכוש השכלה חדשה, אך בהחלט ניתן לחייבו לעבור תקופת הכשרה קצרה להסבת מקצוע.

שלישית, כל פסק דין שיינתן במחלוקת כזו לא יהיה סופי. אבדן כושר עבודה לעולם אינו לצמיתות. חברת הבטוח רשאית בכל מקרה של שינוי נסיבות לפנות לבית המשפט לבקש את הפסקת התשלום החודשי על ידי מתן הוכחה כי המבוטח חזר למסלול העבודה.

תביעתו של סרוסי נדחתה אם כן מכל וכל. השופט אף הביע את חששו כי סרוסי סגר חנות בגדים אותה ניהל עם אשתו בהצלחה, כדי להוכיח שאין הוא מסוגל להתפרנס בפרנסה אחרת.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא