הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מגוון מקצועות סבירים

מאיר חוגי עבד כפחח רכב במוסך של חברת השכרה במושב זיתן.

באחד הימים, התבקש חוגי לבנות ארון כלים. חוגי התכופף להרים את הארון ונפגע בגבו. חוגי פנה אל חברת הביטוח מגדל, בה היה מבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים. חוגי דרש כי מגדל תשלם לו פצויים חודשיים תחת הכסוי הבטוחי שבפוליסה לאבדן כושר עבודה מוחלט.

מגדל דחתה את הדרישה. אכן - הודתה מגדל - עבודה פיזית קשה אינה פתוחה יותר בפני חוגי. מבחינה זו איבד את כושרו להיות פחח רכב. אולם חוגי לא איבד את כושרו לעסוק בעיסוקים אחרים, כמו שמאי רכב, מנהל עבודה במוסך רכב וכיוצא באלה עסוקים שאינם כרוכים בעבודה פיזית קשה, אך הולמים את הכשרתו.

תביעתו של חוגי נגד מגדל הועברה להכרעת השופט דן מור בבית משפט השלום בבת-ים.

כדי להיות זכאי לתשלום תגמולי ביטוח חודשיים - מבהיר השופט מור - על המבוטח להוכיח כי איבד יותר מ - 75% מכושרו לעבוד במקצועו ובנוסף כי נבצר ממנו לעסוק בעסוק סביר אחר המתאים לנסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

פסיקת בתי המשפט פיתחה מספר הלכות בנוגע לשאלה מהו אותו "עיסוק סביר אחר" שהמבוטח חייב להוכיח כי אפילו בו אין הוא כשיר לעסוק.

ראשית, קבעה הפסיקה, הסבירות של העסוק האחר, תמדד במבחן אוביקטיבי. האם בעיני האדם הסביר, כפי שהלך מחשבתו מצטייר בעיני השופט, מסוגל המבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר, המתאים לנסיונו, השכלתו והכשרתו.

שנית, נדרש קשר כלשהו בין העיסוק הקודם לעיסוק החדש. קשר זה צריך להיות נעוץ בנושא או במיומנות הנדרשים בכל אחד מהם.

שלישית, מצב בתעסוקה במשק, או נתוניו האישיים של המבוטח (כמו גיל, מצב גופני קודם) אינם רלבנטיים אפילו יש להם השלכה על הסיכויים למצוא עבודה.

רביעית, אדם שאינו מסוגל יותר לעבודות קשות, אך יכול לעסוק בעבודה ניהולית, או הדרכתית בתחום העסוק הקודם - אינו זכאי לתגמולים.

חמישית, קים יחס הפוך בין המאמץ והמשאבים שהושקעו ברכישת המקצוע הקודם לבין היקף העסוקים שייראו מתאימים וסבירים לאחר הארוע הביטוחי. דווקא אדם שרכש מקצוע פשוט, חסר מיומנות מיוחדת, בלא צורך בלימודים ארוכים, נחשב למי שמגוון אפשרויות העסוק הפתוח בפניו הוא רחב יותר.

יישום כללים אלה במקרה זה, מראה, קובע השופט, כי חוגי לא הוכיח שהוא איבד את כושרו לעסוק בעבודה ברת זיקה לפחחות רכב. גם העובדה שבפועל חוגי לא הצליח למצוא עבודה בשמאות נזקי פחחות, או בניהול עבודה בפחחיה אינה רלבנטית. לא כשלון המבוטח למצוא עבודה בעסוק סביר אחר קובע, אלא רק אבדן כושרו לעסוק בעיסוק שכזה.

אין מקום, מוסיף השופט, כי מגדל תשלם תגמולים לחוגי כל חייו, כאשר למעשה יכול חוגי לעסוק במגוון רחב של עסוקים שאין בהם עבודה פיזית קשה.

"ענייננו" - פוסק השופט - "בפחח רכב, חסר השכלה פורמלית בנושא הפחחות, עם נסיון רב שנים בעבודה. איש שכזה יכול לבצע עבודות מרובות שמצויות מסביב העסוק בפחחות רכב. הוא מסוגל לעסוק בהדרכה, יעוץ, ניהול עבודה, וכדומה גם מעבר לתחום הצר, כמו ניהול עסק הקשור ברכב, או בתיקונו".

על בסיס נימוקים אלה, דחה השופט דן מור את תביעתו של חוגי ופטר את מגדל מחבות כלפיו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא