הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עיסוק סביר

אברהם חבסוס עבד כפועל על מכונה לערגול פחים. באחד הימים נמחצה כף ידו הימנית בין גלגלי שיניה של המכונה. רופא מומחה בתחום האורטופדי העניק לחבסוס 85% נכות תפקודית.

חבסוס פנה לחברת הביטוח שמשון ודרש לממש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מוחלט. שמשון נענתה לדרישה ושילמה לחבסוס תגמולי ביטוח חודשיים במשך שנה.

בתום השנה טענה שמשון כי חבסוס מסוגל כבר לחזור למעגל העבודה. לעומתה, טען חבסוס כי נכותו מוציאה אותו ממעגל העבודה לצמיתות. חילוקי הדעות בין הצדדים הגיעו להכרעת השופט אברהם קסירר בבית משפט השלום בפתח תקווה.

השופט קסירר קבע שלמעשה אין מחלוקת בין הצדדים כי חבסוס אינו מסוגל יותר לעבוד על מכונה לערגול פרחים. המחלוקת מצטמצמת אך ורק בשאלה אם למרות נכותו פתוחה עדיין בפני חבסוס האפשרות לעבוד, כלשון הפוליסה, "בעיסוק סביר אחר המתאים לנסיונו, השכלתו והכשרתו".

השופט דחה את טענת שמשון כי חבסוס מנוע מלהוכיח אבדן כושר עבודה מוחלט משום שלא הביא חוות דעת של מומחה ברפואה תעסוקתית מטעמו.

אבדן כושר עבודה מוחלט, מבהיר השופט, ניתן להסיק אף באמצעות חוות דעת רפואית גרידא, כמו זו של אורטופד יחד עם עדויות וראיות אחרות, כמו עדויות של מעסיקים פוטנציאליים, המצביעים על מצב של אבדן כושר עבודה מוחלט.

אלא שבמקרה זה לא הצליח חבסוס להוכיח מצב של אבדן כושר עבודה מוחלט, אפילו לא באמצעים חליפיים לחוות דעת מומחה ברפואה תעסוקתית.

המבחן לקביעת השאלה מהו "עיסוק סביר" המתאים לכל מבוטח הינו רחב. אין מדובר דווקא באותו עיסוק קודם אלא די בקיומה של זיקה כלשהי בין העסוקים בהם כשיר המבוטח לעסוק לבין עיסוקו הקודם.

ככל שמקצועו של המבוטח טרם התאונה או המחלה חייב השכלה, או מיומנות מקצועית מיוחדת יהיה מגוון העיסוקים שייחשבו סבירים לגביו לאחר התאונה או המחלה קטן יותר. ככל שמקצועו הקודם של המבוטח היה פשוט, יהיה מגוון העיסוקים שייחשבו סבירים לגביו גדול יותר.

במקרה זה, ממשיך השופט, חבסוס התקבל לביטוח כ"פועל כללי". מקצוע זה לא דורש השכלה או מיומנות מיוחדת. לכן מגוון העסוקים הסבירים לגביו הינו גדול.

ואמנם, קובע השופט, בהתאם לחוות דעת של רופא תעסוקתי מטעם שמשון מסוגל חבסוס לעבוד בעבודות אחרות כמו פועל לא מקצועי במפעלים או זבן.

השופט דחה את טענתו של חבסוס כי "שומר" אינו עיסוק סביר לגביו. חבסוס הינו "פועל כללי" וככזה שימש כסבל, נהג, סנדלר וכפועל ליד מכונה במפעל. מכאן נובע כי חבסוס רגיל ובקיא בעבודות כלליות, אשר אינן דורשות התמחות מיוחדת. עמידה בפתח חנות ובדיקת חשבוניות כפי שעשה חבסוס בחברת השמירה עונה על קריטריונים עולה.

מעדותו של חבסוס עולה כי למרבה הצער נתוניו הסוביקטיביים האחרים (כמו גיל, אי ידיעת קרוא וכתוב בשפה העברית) וכן מצב שוק העבודה מקשים עליו למצוא עבודה חילופית, אולם שאלות אלה אינן רלבנטיות לקביעת העסוק הסביר האחר.

בהתבסס על נימוקים אלה דחה השופט קסירר את טענת חבסוס כי הוא מצוי במצב של אבדן כושר עבודה לצמיתות ודחה את תביעתו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא