הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ויכוח עם השפעה מכנית

תוך כדי עבודתו, בעקבות ויכוח חריף עם סמנכ"ל החברה בה עבד, לקה מהנדס המכונות אליהו סכטר באוטם שריר הלב.

סכטר פנה אל חברת הביטוח מנורה וביקש להפעיל את פוליסת ביטוח התאונות האישיות שהייתה לו בחברה. מנורה מצידה הפנתה את סכטר אל הוראות הפוליסה הקובעות כי רק תאונה אשר הייתה לה השפעה מכנית חיצונית על גופו של המבוטח היא בגדר הכיסוי הביטוחי.

לגרסת מנורה רק עצם פיזי חיצוני הפוגע במעטפת גופו של המבוטח, מביא לתחולת הפוליסה.

הויכוח עם הסמנכ"ל אינו יכול להיחשב גורם מכני חיצוני והוא גם לא הביא לפגיעה במעטפת החיצונית של גוף המבוטח.

המחלוקת הגיעה אל השופט ד"ר עודד מודריק בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

לדעת השופט מודריק המונח "השפעה מכנית חיצונית" בא לצמצם את הסיכונים המבוטחים ולא למיין את סוגי הנזק בהתאם למיקומם בגוף האדם. לכן גם נזק במעטפת החיצונית של גוף המבוטח וגם נזק בתוככי הגוף פנימה מכוסים על-פי הפוליסה.

אולם לא כל הסיכונים שבעולם מכוסים על פי הפוליסה. ברור כי במונח "השפעה מכנית חיצונית" התכוונו המבטח והמבוטח לצמצם את כמות הסיכונים שהתרחשותם מביאה להפעלת הפוליסה.

מבחינה לשונית כולל הביטוי "השפעה מכנית חיצונית" אפשרויות שונות - פעולה פיזית, פעולה באמצעות מכשיר, פעולה באמצעות מכונה, פעולה שהשפעתה מיידית, ופעולה שאיננה מותנית בגורמים אחרים.

כדי לדעת מה מתוך אפשרויות אלה נכללות בכיסוי הביטוחי יש לבדוק את תכליתה של הפוליסה, את המטרה שהיא מבקשת להגשים.

לדעת השופט מודריק אין ספק כי התכלית הביטוחית של הפוליסה הייתה לתת כיסוי ביטוחי לכל תאונה אישית הנגרמת על-ידי התנהגות תקיפה ובוטה.

אין זה משנה אם יש בתאונה שימוש בכוח פיזי או אם אין בה שימוש בכוח פיזי.

העיקר הוא שאין מדובר באירוע טבעי כמו מחלה או בתהליך מתמשך ומתפתח.

הויכוח עם הסמנכ"ל אינו יכול להיחשב אירוע טבעי ואף לא תהליך מתמשך ומתפתח.

ויכוח כזה מהווה התנהגות תקיפה ובוטה שהפוליסה באה לכסות ואין זה משנה שלויכוח לא התלווה שימוש בכוח פיזי.

מסקנתו של השופט הייתה לפיכך שהויכוח עם הסמנכ"ל נחשב ל"פעולה מכנית חיצונית" המזכה את סכטר בתגמולי ביטוח ממנורה על-פי הפוליסה לבטוח תאונות אישיות.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא