הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

איבר מוגבל אינו מבוטח

יוסף אספיר הרים חפץ כבד במקום עבודתו, נפל לאחור ונחבל בגבו.

לאחר תקופת החלמה ממושכת נקבעו לאספיר 30 אחוזי נכות לצמיתות, כתוצאה מהגבלה בינונית בתנועות עמוד השדרה המותני.

אספיר פנה לחברת הביטוח שמשון בדרישה לתשלום תגמולי ביטוח במסגרת פוליסה המכסה נכות מתאונה. שמשון הפנתה את אספיר לתנאי הפוליסה הקובעים כי הכסוי הביטוחי ניתן רק במקרה של אבדן מוחלט של כושר פעולת איבר מתוך רשימת איברים המפורטים בפוליסה, או במקרה של קטיעת איבר כזה מהגוף.

לגירסת שמשון הגבלה חלקית של כושר פעולת איבר, אינה מקנה זכות לתגמולי ביטוח. כך לדוגמא קטיעת רגל מקנה תגמולי ביטוח על בסיס 40% נכות אך הגבלת כושר הפעולה של הרגל אינה מקנה כל פיצוי.

המחלוקת בין הצדדים הועברה להכרעת השופטת זהבה אגי בבית משפט השלום בבת ים.

בבית המשפט הסתמך אספיר על סעיף בפוליסה הקובע כי "בכל מקרה של נכות חלקית ותמידית של איברים שלא פורטו במפורש בפוליסה - ישולם שיעור מתואם של סכום הביטוח המלא לפי שיעור הנכות שנקבע". הנה כי כן, טען אספיר, סובלת הפוליסה פרשנות לפיה יפוצה המבוטח גם עבור הגבלה חלקית שאינה עולה כדי קטיעת איברים או כדי אובדן מוחלט של כושר פעולתם.

מכל מקום, הוסיף אספיר, לענין זה חל הכלל הפרשני כי יש לפרש פוליסה נגד מנסחה.

אכן הבהירה השופטת אגי, קיים כלל פרשני כי יש לפרש פוליסה לרעת מנסחה אלא שכלל זה הינו מפלטו האחרון של הפרשן, לאחר שמיצה את כללי הפרשנות האחרים.

במפלט אחרון זה יש מקום לעשות שמוש רק כאשר לשון הפוליסה אינה ברורה, כשמובנה דו משמעי והזדקקות למובן הרגיל והמקובל של האמור בה לא תועיל.

לא כן בענייננו, קבעה השופטת. בלשון הפוליסה הנדונה אין כל אי בהירות וכוונת הכתוב עולה באופן בהיר וברור ממובנם המילולי של הדברים.

הסעיף העוסק במתן פיצוי על בסיס שיעור מתואם של סכום הביטוח לא בא אלא להשלים את לוח הפיצויים שבפוליסה. הוא מתייחס לאיברים שאינם כלולים בלוח הפיצויים, שכן לא ניתן לציין את כל איברי הגוף ללא יוצא מן הכלל בלוח הפיצויים.

לפיכך, סעיף זה מתייחס אך ורק לשעור תגמולי הביטוח המשולם עבור איברים שלא נזכרו בלוח הפיצויים במפורש - ותו לא.

נכותו של אספיר - פסקה השופטת - נובעת מהגבלה בינונית בתנועות עמוד השדרה המותני. הואיל ועמוד שידרה מותני אינו איבר שניתן לאבדו אבדן מוחלט כמו גפה או עין, מסבירה השופטת, יש לשאול את השאלה אם מדובר באובדן מוחלט של כושר פעולת האיבר.

לא יכול להיות ספק כי "ההגבלה הבינונית בתנועות עמוד השדרה המותני" שנקבעה על ידי הרופאים לאספיר לא עולה כדי אבדן מוחלט של כושר פעולתו של הגב.

אילו מדובר היה, למשל בקיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה, או במצב של דפורמציה קשה עם שינויים ביציבה, ניתן היה לומר כי מדובר באבדן מוחלט של כושר פעילותו של האיבר בו עסקינן.

לא כן בעניננו - קבעה השופטת. כאן מדובר בהגבלה בינונית בתנועות של עמוד השדרה המותני. כושר פעילותו של עמוד השדרה המותני אמנם נפגע, אך לא ניתן לומר כי הוא איבד באופן מוחלט את כושר פעילותו.

הואיל ונכותו של אספיר , אפילו אליבא דגירסתו, אינה עונה על התנאי המזכה בתגמולי ביטוח עפ"י הפוליסה, דחתה השופטת אגי על הסף את תביעתו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא