הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

העברת בעלות אוטומטית אינה תמיד אוטומטית

יעקב ברק שימש מנהל כללי של חברת רבלון. בתקופת עבודתו הפרישו רבלון וברק, כל אחד לפי חלקו המאושר על פי דיני מס הכנסה, כספים לפוליסת ביטוח מנהלים.

לפוליסות הביטוח צורפו "נספחי העברת בעלות" הקובעים באופן מפורש כי בעת פרישתו של ברק מהעבודה "מכל סיבה" תועברנה הפוליסות "אוטומטית" לבעלותו.

לימים התפטר ברק מעבודתו ברבלון. אצל האחרונה התעורר החשד כי ברק ביצע מעשים חמורים ביותר. בהם הפרת אמונים וגניבה אשר גרמו לרבלון נזקים שונים, לרבות פגיעה במוניטין ובשם הטוב, במליוני דולרים. רבלון ביקשה לפיכך כי כספי פוליסות הביטוח יוחזרו אליה.

לאור חילוקי הדעות שהתעוררו פנו חברות הביטוח, הפניקס, סלע ושמשון, אל בית הדין לעבודה בבקשה כי זה יכריע בשאלה למי עליהן להעביר את הבעלות בפוליסות.

טרם הדיון בשאלה אם אכן מבוססות החשדות החמורות כנגד ברק, החליט בית הדין לעבודה לדון בשאלת העקרונית אם בכלל ניתן להתעלם מההוראות המפורשות של נספחי העברת הבעלות ולהעביר את הפוליסות בחזרה לרבלון.

שתי הערכאות של בית הדין לעבודה נתנו בשאלה עקרונית זו החלטות סותרות והמחלוקת הגיעה אל בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

גדר הספקות קבע השופט אהרון ברק - הינו אם הלשון המפורשת של שלושת נספחי העברת הבעלות, שוללת את זכותו של העובד לדרוש העברת הכספים, מקום שהעובד ביצע מעשים פליליים חמורים הפוגעים באינטרסים של המעביד.

תחושת הלשון - קובע השופט - נוטה לטובת גישתו של העובד. עם זאת, פרשנות אינה אך בלשנות. אין זה משנה מה פרוש הדיבור "מכל סיבה שהיא" בלשון העברית. השאלה היא מהו המסר הנורמטיבי העולה מלשון המסמך והקשרו.

תכליתו של כל חוזה- וחוזה ביטוח בכללו - מורכבת בראש ובראשונה מהכוונה הסובייקטיבית המשותפת לשני הצדדים לחוזה. כן מורכבת תכלית החוזה מכוונה אובייקטיבית המשקפת את היעדים והמטרות אשר יש להניח שהצדדים לחוזה, כאנשים סבירים, היו מבקשים להגשים.

על כוונתם הסובייקטיבית של רבלון וברק אין נתונים אמינים, לכן - מסביר השופט - לא נקדם את הניתוח המשפטי, אם נעסוק בכוונתם של הצדדים שבמקרה זה אינה אלא בגדר השערה או פיקציה.

פתרון הבעיה הפרשנית צריך להימצא אפוא בתכלית האובייקטיבית של החוזה.

כספי הביטוח בעניין זה הם כספי חסכון וביטוח המעניקים תשלום כספי גם במקום שלא ניתנים פיצויי פיטורין, כגון התפטרות מהעבודה בשל מציאת מקום עבודה חדש, או התפטרות בשל סכסוך עם המעביד בענייני ניהול. יש בהם גם לעיתים יסוד של תגמולים.

הקשר אינו מתיישב עם המטרה להעניק לעובד הפורש דמי ביטוח כאשר פרישתו קשורה בביצוע עבירות חמורות הפוגעות באינטרסים של המעביד. שום מעביד סביר הפועל בתום לב לא היה מסכים לזה.

אכן, מסביר ברק, זה פועלה של הפרשנות. גם מילים ברורות אינן מדברות כשלעצמן. הטקסט שבו מופיעות המילים משיב לשאלות שאנו שואלים אותו והוא מדבר אלינו באמצעות פרשנותו.

לפיכך דחה השופט ברק את פרשנותו של העובד וקבע כי אם אכן יאמת בית הדין לעבודה את החשדות כנגד העובד הוא לא יהא זכאי לבעלות בפוליסות, למרות הלשון המפורשת של "נספח העברת הבעלות".


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא