הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח למעבידי בית

חזקיה פינטו עסק בפירוק דוד שמש מגג בית מגוריו של לוסיאן אזולאי. לפתע נפל פינטו יחד עם הדוד מהגג. הנפילה הסתיימה בחבלה קשה בגב ובמאה אחוזי נכות לצמיתות.

מתוך העובדות שהתבררו בפני השופט שמואל ברלינר בבית המשפט המחוזי בחיפה, עלה כי פינטו נשכר על ידי אזולאי לבצע עבודה חד פעמית בביתו, עבודה שצפוי היה כי תמשך זמן קצר.

בפני השופט ברלינר הובאו עובדות וגרסאות סותרות. תוך שימוש מעמיק ויסודי בכלים שיפוטיים והוצאת העיקר מתוך הטפל קבע השופט כי לצורך עבודה זו נחשב פינטו כעובדו של אזולאי.

לכן כמעביד חייב אזולאי לפצות את פינטו עבור נזקי התאונה תוך התחשבות ברשלנות תורמת של 25 אחוז מצד פינטו עצמו.

כעת נפנה השופט לדון בטענתו של אזולאי כי חברת הביטוח הסנה חייבת לשפותו עבור הפיצויים בהם חוייב לשאת.

הסתבר כי לפינטו נגריה הנמצאת בגבעת אולגה, סמוך לביתו שבחדרה. חברת הסנה ביטחה את חבותו של פינטו כלפי עובדים הנפגעים כתוצאה מתאונה הנובעת תוך כדי ועקב עבודתם בנגריה.

אין ספק - קובע השופט - כי כדי שתאונה תהא מכוסה בפוליסת חבות המעבידים, אין די בכך שפינטו יהא עובדו של אזולאי. עליו לבצע עבודה אשר תהווה חלק מעסקי הנגריה שבגבעת אולגה.

לעניין זה - מוסיף השופט וקובע - יש לפרש את הפוליסה כחלה לאו דווקא על מיקומו הגיאוגרפי של בית העסק אלא על המכלול הארגוני של פעילות בית העסק בכל אתר שהוא, לרבות בביתו הפרטי של המבוטח. אולם עדיין נדרש התנאי הבסיסי שהתאונה בה ייפגע העובד תארע תוך כדי פעילותו בשירות המעביד ובמסגרת העסק המבוטח.

לא תמיד ההפרדה בין העסק לבין שאר ענייניו של המעביד היא חדה וברורה. הרי העסק קיים למען המעביד ולתועלתו.

מעביד יכול להעסיק את עובדו, מחוץ לבית העסק, בעבודות שונות, לתועלתו הפרטית של המעביד ומטעמיו. לא תמיד נאמר, שאין בינן לבין העסק המבוטח ולא כלום.

כך למשל, אם המעביד מעסיק את פועלי הנגריה בתיקון רהיטים בביתו, יש בכך הפעלה של העסק למען המעביד.

לעומת זאת, העסקת עובד כזה בעריכת קניות במכולת או בהסעת אשתו הביתה, לא ייחשבו כהפעלת העסק. בשני המקרים עשה העובד את העבודה כעובד של המעביד, למען המעביד ולפי הוראות המעביד. אולם שעה שהעבודה שנעשתה חרגה באופן בולט מעיסוקו של העסק המבוטח, מן המכלול הארגוני של העסק המבוטח, ומטיב העבודות שלמענן הוא קיים, אפשר לראות עבודה כזאת, כפעולה שאינה כפופה למסגרת הביטוח.

במקרה הנדון - פוסק השופט ברלינר - אילו נטל אזולאי מעסקו בנגריה את עובדו לעזור לו בביצוע שיפוץ הגג שבביתו, היתה התאונה נחשבת כמכוסה בפוליסה.

אולם כאן נעזר אזולאי באדם שאין לו כל קשר לנגריה. כזכור פינטו נשכר במיוחד לשם ביצוע העבודה הפרטית, באופן נפרד ובאופן חד פעמי בלא שהעסקתו תהא משולבת בעסק הנגריה.

במקרה כזה לא ניתן לקשור את העבודות אל ביטוח הנגריה אף שמדובר בעבודות נגרות בנין שיכלו על פי טיבן ומהותן להתבצע כחלק מעבודות הנגריה.

התוצאה היא שאזולאי חוייב לפצות את פינטו ב - 75 אחוז מנזקיו של זה האחרון ואילו המבוטחת שלו חברת הסנה יצאה פטורה ולא חויבה לשפות את אזולאי על מה שיאלץ לשלם לפינטו.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא