הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מטריה פיננסית חובקת כל

ברכה וגדעון לסלו רכשו דירת מגורים שהיתה אמורה להבנות בגבעתיים. בני הזוג לסלו הקדימו לשלם לחברה הקבלנית כ- 90,000 $. זמן קצר לאחר מכן ועוד בתחילת עבודות הבניה נקלעה החברה הקבלנית לקשיים כספיים, הוטל עליה כינוס נכסים ובניית הדירה הופסקה.

בני הזוג לסלו פנו לחברת הביטוח דולב, אשר ביטחה את עבודות הבניה בפוליסת "כל הסיכונים קבלנים". לסלו דרשו שדולב תכסה את אובדן הכספים שנגרם להם כתוצאה מהתמוטטות החברה הקבלנית. לטענתם, פוליסת "כל הסיכונים קבלנים" כשמה כן היא, מכסה נזק שנגרם מכל סיבה שהיא ואין חשיבות לדרך בה נגרם הנזק.

דולב דחתה את דרישת לסלו והמחלוקת בין הצדדים הועברה להכרעת השופטת יהודית שיצר בבית משפט השלום בתל-אביב.

פוליסת ביטוח מסוג "כל הסיכונים" אומנם רחבה יותר מפוליסות אחרות, מבהירה השופטת שיצר, אך גם היא לא נועדה לכסות כל סיכון אפשרי. בעולם הביטוח אין בנמצא פוליסה שהיא בלתי מוגבלת.

נוסח הפוליסה, מוסיפה השופטת, מצביע בבירור על כך שהפוליסה נועדה לכסות סיכונים הנגרמים במישרין ע"י ביצוע עבודות בניה. פשיטת רגל או התמוטטות כספית אינם סיכונים הנובעים במישרין מביצוע עבודות בניה.

הגדרת מקרה הביטוח כ"ארוע תאונתי שגרם לנזק גוף ולנזק רכוש" מצביעה גם היא - לדעת השופטת - על כך שהכיסוי הביטוחי נועד לכסות נזקים העלולים להיגרם במהלך עבודות בנין ובעטיין, ולא בגין ארועים פיננסיים שאינם מהווים חלק מעבודות הבניה, כמו פשיטת רגל.

יתרה מזו, הפוליסה קובעת מפורשות כי המבטחת אינה מכסה את המבוטח עצמו בגין סיכונים הנובעים מהתקשרויותיו החוזיות. הפוליסה גם מחריגה במפורש הוצאות שעלולות להיות למבוטח בגין אי ביצוע חוזה.

מכאן עולה המסקנה, קובעת השופטת שיצר, כי פוליסת "כל הסיכונים קבלנים" לא נועדה להעניק כיסוי ביטוחי לצדדים שלישיים מפני סיכונים כספיים כתוצאה מהקלעות המבוטח לקשיים כלכליים, או לפשיטת רגל. סיכונים אלה הוחרגו במפורש מתחולת הפוליסה. מה גם שקשיים כלכליים כגון פשיטת רגל של קבלן אינם בגדר ארוע תאונתי, ארוע שהוא הבסיס לכל ביטוח.

הצדדים לחוזה הביטוח - פסקה השופטת - התכוונו לבטח סיכונים העלולים להתרחש במהלך ביצוע עבודות בנין. לא היה בכוונתם לספק למבוטח ולכל מי שבא עימו בקשרים עסקיים מטריה פיננסית חובקת כל, שתגן עליהם מפני סיכונים שבינם לבין עבודות בניה אין בהכרח כל קשר.

חוזה ביטוח מהסוג הנדון אינו בטוחה ואינו ערבות ולא בא כתחליף לערבויות.

בסיומו של דיון, דחתה השופטת את תביעתם של בני הזוג לסלו ופטרה את חברת הביטוח דולב מכל אחריות.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא