הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אין ירידת ערך פסיכולוגית בפגיעות טרור

בקבוק תבערה נזרק על מכונית שחנתה ברחוב צלח-א-דין בירושלים. המכונית עלתה באש. נגרם לה נזק רב.

המכונית השרופה היתה שייכת לאלזה ורפאל שטראוס.

כידוע מדינת ישראל מבטחת אוטומטית במסגרת תשלומי מס רכוש נכסים מסוימים מפני נזקים הנגרמים מפעולות מלחמה ואיבה. בני הזוג שטראוס פנו לפיכך אל מנהל מס רכוש וביקש כי זה יפצה אותם עבור נזקיהם.

האחרון הסכים לפצותם רק עבור הוצאות התיקון בפועל ששולמו למוסך.

כמו בתחום הבטוח הפרטי התעוררה גם כאן במלוא חריפותה השאלה אם ביטוח נזקי המלחמה מכסה גם את ירידת ערכה של המכונית.

העקרון האוניברסלי המנחה בקביעת פיצויים עבור נזק - טענו שטראוס - הוא שיש להשיב את המצב לקדמותו.

מי שמכוניתו ניזוקה, סוגל גם מירידת ערכה ולא רק מההוצאות הנגרמות לו בתיקון המכונית. לעומתם גרס מנהל מס רכוש כי חובתו מסתכמת "בשיקום הנזק, ופירושו של זה החזרת הנכס למצבו שלפני הנזק, להבדיל מהחזרת הניזוק למצבו שלפני הנזק".

המחלוקת הובאה בפני השופט שלום ברנר בבית המשפט המחוזי בירושלים.

מתוך העדויות למד השופט כי לירידת ערך יש שני מובנים. האחד הוא ירידת ערך טכנית, המתבטאת בליקויים שלא ניתן לשקם באופן מוחלט והם ניכרים לעין, כגון סימני תיקון פחחות, ישור שלדה, הלחמות או ריתוכים של חלקי מתכת.

המובן השני הוא ירידת ערך פסיכולוגית, ששרשיה נעוצים בחשש או ברתיעה, המובנים מאליהם של כל קונה מרצון, מרכישת מכונית שעברה תאונה שלא לדבר על שריפה ומכירתה בבוא הזמן במחיר מופחת.

השופט דחה את עמדת מנהל מס רכוש לפיה מי שניזוק אינו זכאי גם לא לירידת הערך הטכנית. בגוף המכונית נותר נזק בולט לעין, שאמנם איננו ניתן לשיקום בתשלום הוצאות תיקון למוסך, אך אין פירושו של דבר שהוא איננו קיים כלל. את שיקום הנזק הטכני הזה אפשר וצריך לעשות כתשלום לניזוק - ולא למוסך - שכן המחוקק התכוון לפצות עבור "כל הוצאות שיקום הנזק" ולא רק עבור חלק מהן.

הפיצוי עבור ירידת הערך הטכנית הינו הכרחי ומשלים לפיצוי עבור תיקון המכונית. רק בשילובם של שני אלה יזכה הניזוק מפעולות איבה ב"כל הוצאות שיקום הנזק" או בפיצוי מלא עבור הנזק לגופה של המכונית.

מדינת ישראל מבטחת אם כן את הנכסים ומחזירה אותה לקדמותם. מעבר לכך נזקי תושביה הכלולים בירידת הערך הפסיכולוגית, אינם מענינה.

התוצאה היתה שבני הזוג שטראוס פוצו גם עבור ירידת הערך הטכנית אך נותרו עם ירידת הערך הפסיכולוגית.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא