הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ירידת ערך הבחירה החופשית

רוחשי טובת צבור המבוטחים הנחיתו לכאורה מפלה לחברות הבטוח כאשר בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי נזקי ירידת ערך פסיכולוגית מכוסים בפוליסת בטוח המקיף לרכב.

הזוכים מיהרו להזליף מי שושנים, כלשון שירו של נתן זך, ולהרעיף מחסדיהם על המבוטחים. הם הזמינו את הציבור לחדש תביעות שנדחו בעבר ולדרוש החזרי פרמיות עבור כסוי שהתברר כעת כי ממילא נכלל בפוליסה התקנית.

המפסידים מיהרו לחפש אשמים והודיעו על העלאת פרמיות צפויה.

בלהט המאבק התקשורתי נשתכחו, אולי לא במקרה, כמה כללי משפט בסיסיים.

לפי המשפט הישראלי רק פסק דין של בית המשפט העליון מהווה תקדים מחייב. פסק דין של בית משפט מחוזי אינו מחייב. אפילו לא את בתי המשפט הנמוכים ממנו בדרגה.

לא זו אף זו, כל פסק הדין בין חברת הפניקס למבוטח מוריאנו, אינו יכול לפיכך לשמש בסיס לחידושן של תביעות שנדחו או להחזרי פרמיות הנחזות כיום כמיותרות.

כל דרישה כזו תעורר התדיינות מחודשת היכולה להסתיים בתוצאה שונה לחלוטין אפילו בבתי משפט השלום; והרי בתי משפט אלה כבר נתנו את דעתם בסוגיה והכריעו בצורה שונה.

פסק הדין עצמו מעורר תהיות. הוא מתעלם לחלוטין משני פסקי דין מחוזיים אחרים העושים את האבחנה בין ירידת ערך טכנית לבין ירידת ערך פסיכולוגית. זו האחרונה בלתי מוגדרת, סוביקטיבית ועלולה להוות כר למחלוקות אינסופיות.

המשמעות המעשית של הפרשנות החדשה אם זו תאומץ ותהפוך למחייבת היא כי כסוי לירידת ערך אשר נמכר עד כה רק למי שחפץ לשלם עבורו, ייכפה מעתה על צבור המבוטחים כחלק בלתי נפרד מהפוליסה התקנית של בטוח מקיף לרכב. חינם? בוודאי שלא. לא ירחק היום וכל המבוטחים יחויבו בתוספת פרמיות.

בית המשפט המחוזי עצמו מניח את האפשרות לכך שחברות הבטוח "יצטרכו להעלות את שעור הפרמיה" כלשונו, אך לגירסתו "כל מבוטח סביר יסכים לשאת בתוספת תשלום של פרמיה על מנת להבטיח את עצמו בפני הפסד בלתי צפוי כזה".

הנה עולה שוב הגישה הפטרנילסטית לפיה יש מי שיודע טוב יותר על מה הצבור צריך להוציא את כספו.

בנקודה זו טוב יעשה המפקח על בטוח, כמי שניסח את הפוליסה התקנית, אם יתן את הדעת להיקף הכסויים שהיא מעניקה.

עליו להגדיר אם אכן התכוון לכלול בכסוי הסטנדרטי ירידת ערך או שמא יש להשאיר בידי כל מבוטח את הזכות לבחור אילו כסויים לרכוש בכספו. נסיון העבר הוכיח כי מבוטחים רבים יעדיפו לא לייקר את עלות הבטוח ולוותר על כסוי לירידת ערך.

ראיה מפוכחת יותר של פסק הדין מביאה למסקנה שלא כלל ציבור המבוטחים זכה בו, אלא רק אותו מבוטח שבעבר רכש כסוי לירידת ערך. זה ירכוש אותו כיום במחיר נמוך יותר בזכות מי שמימון כסוי ביטוחי בלתי הכרחי זה נכפה עליו.

הערה: הרהורים אלה פורסמו בשעתו ובינתיים אבד עליהם הקלח כאשר בית המשפט העליון הכריע בסוגיה בפרשת מוריאנו שהגיעה לפניו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא