הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מחירון במחלוקת שופטים

רכבו של חיים עזרן ניזוק בתאונת דרכים. הרכב היה מבוטח בפוליסה לביטוח מקיף בחברת הביטוח סלע.

בין עזרן לבין סלע לא היו חילוקי דעות כי נזקו של הרכב הוא מוחלט, בבחינת "אבדן גמור". סלע אף הסכימה כי עליה לשלם לעזרן את מלוא ערך הרכב ביום התאונה. אלא שבין הצדדים התעוררו חילוקי דעות בשאלה אם התשלום לעזרן צריך להתבסס על מחירון המכוניות המשומשות, כטענת עזרן, או שמא כטענת סלע, תשלום זה צריך להיות מבוסס על חוות דעת שמאי אשר יקבע את ערכו הממשי של הרכב בהתחשב בגורמים שעלולים להפחית משוויו של הרכב, כמו מספר הבעלים הקודמים שהחזיקו ברכב, מספר הקילומטרים שהרכב עבר, מצבו המכני ועוד.

נאמנה לגישתה ובהתבסס על חוות דעת שמאי שילמה סלע לעזרן רק 90% ממחיר מחירון המכוניות המשומשות.

המחלוקת בין הצדדים לגבי יתרת עשרת האחוזים הועברה להכרעת השופט יובל שדמי בבית המשפט לתביעות קטנות בטבריה.

השופט שדמי קבע כי אכן מחירון המכוניות מהווה בסיס לחישוב מחירו של רכב משומש, אולם זהו בסיס בלבד ויש להתחשב בפרמטרים שצוינו על ידי סלע כמשפיעים על מחירה של כל מכונית משומשת.

בנסיבות אלה ובהתבסס על הערכת השמאי של סלע, שכנגדה לא הובאה כל חוות דעת נגדית, קבע השופט שדמי כי הפיצוי בשיעור 90% ממחיר המחירון שקיבל עזרן מסלע הינו פיצוי ראוי ואף תואם את דרישות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח.

פסק דינו של השופט שדמי מצטרף למחלוקת שופטים הקיימת בסוגיה זו. השופט יצחק עמית מבית משפט השלום בחיפה והשופטת שרית גולן מבית המשפט לתביעות קטנות באשדוד סבורים כי חייבת להיות קורלציה בין תשלום פרמיות לתשלום תביעות. מאחר ותשלום הפרמיות מבוסס על מחיר המחירון מבלי להתחשב בכל הפרמטרים המורידים את ערכו של הרכב, חייב גם תשלום התביעות להתעלם מכל הפחתה שהיא.

השופט שמואל ברוך מבית משפט השלום ברמלה וכעת השופט יובל שדמי מבית המשפט לתביעות קטנות בטבריה סבורים כי תשלום התביעה חייב להתבסס על חוות דעת שמאי שתצביע על שווי הרכב הממשי בהתחשב בכל הפרמטרים המפחיתים מערכו. שאם לא כן עשוי המבוטח לקבל יותר משווי רכבו ולהפיק רווחים ממקרה הביטוח.

על פי שיטת המשפט הישראלי רק הלכה היוצאת מבית המשפט העליון היא בלבד מחייבת (חוץ מאשר את בית המשפט העליון עצמו). הלכה כזו בסוגיית המחירון עדיין אין בנמצא. אלא שבחודש מאי 1996 ניתנה על ידי השופטת הילה גרסטל בבית המשפט המחוזי בתל - אביב החלטה הקובעת כי מבוטח שרכבו נגנב חייב להוכיח את נזקו בחוות דעת שמאי. מחיר המחירון, קובעת השופטת גרסטל, אינו רלבנטי, אפילו הפרמיה היתה מבוססת עליו.

בנסיבות אלה של מחלוקת ועד שתינתן הלכה מחייבת בבית המשפט העליון נראה כי להחלטתה של השופטת גרסטל, בהיותה החלטה של בית משפט מחוזי, משקל עדיף. מסקנה זו עולה מסעיף 20 לחוק יסוד השפיטה, הקובע כי עד שנקבעת הלכה מחייבת בבית המשפט העליון, יש להלכה שנפסקה בבית המשפט המחוזי תוקף מנחה כלפי בתי משפט השלום ובית המשפט לתביעות קטנות.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא