הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חריגה מעסקי הגינון

חן אורפלי שיחק במגלשה בגן שעשועים בחולון. תוך כדי טיפוס על סולם המגלשה, נפל אורפלי ונחבל ברצפת בטון גלויה עליה מוצבת המגלשה.

אורפלי תבע את עירית חולון. לטענתו רצפת הבטון הגלויה היוותה מפגע שהעיריה אחראית לו.

העיריה מצדה טענה כי מרדכי יום טוב, העוסק כקבלן עצמאי בגינון ואחזקת גנים בעירית חולון הוא הנושא באחריות הבלעדית לאירוע.

יום טוב דחה את טענות העירייה, אולם, במקביל דרש להפעיל את פוליסת "בית העסק" שרכש בחברת הביטוח המגן. המחלוקת בין הצדדים הועברה להכרעתו של השופט דן מור, בבית המשפט השלום בבת-ים.

השופט דן מור קבע כי העירייה אינה יכולה לרחוץ בניקיון כפיה. היא זו שהקימה את המגלשה. היא זו שהיתה אחראית לאחזקתה.

מצד שני, קבלן הגינון לא מילא את חובתו לפקח על מצב הגן. הקבלן נמנע מלדווח מיידית לעירייה על חשיפת רצפת המגלשה. הקבלן גם לא נקט בפעולה, אפילו זמנית, לכיסוי רצפת הבטון בשכבת חול.

פעולה מיידית כזו הייתה מצמצמת, ואולי מסירה את הסיכון לילדים המטפסים על סולם המגלשה.

כעת פנה השופט לדון בשאלה אם חברת הביטוח המגן חייבת לכסות את תוצאות רשלנותו של קבלן הגינון.

חבותו של קבלן הגינון בפרשה זו, קובע השופט, נובעת וקשורה בשניים. ראשית, הוא הפר חובה שנטל על עצמו ושאינה מפורטת בחוזה שבינו לבין העירייה והיא החובה לכיסוי רצפת הבטון הנחשף מפעם לפעם בשכבת חול. שנית, הקבלן הפר את חובתו לדווח על מפגע מסוג זה לנציגי העירייה.

מכאן, קבע השופט, צודקת חברת הביטוח בטענתה כי חובותיו אלה של קבלן הגינון אינן במסגרת עיסוקו בגננות דווקא. פוליסת הביטוח מקנה הגנה מפני מקרה ביטוח שנגרם "תוך פעולת עסקו" של המבוטח.

פעילות זו הנה עבודות גינון. מצבו של מתקן המשחקים, ממנו נפל אורפלי, כולל אחזקתו ושיפוצו, אינו במסגרת עבודת הגינון.

כסוי בחול של רצפת הבטון הנחשפת- הוסיף השופט - היא חובה שקבלן הגינון נטל על עצמו בהיותו יום יום בגן המשחקים. לא במסגרת עיסוקו בגננות. משל למה הדבר דומה ? למצב בו קבלן הגינון היה לוקח על עצמו עבודות בניה, או עבודות שיפוץ של המתקנים בגן. אם כתוצאה מעבודות אלה היה ניזוק אדם כלשהו, בצדק היתה חברת הביטוח נשמעת בטענה כי מדובר בחריגה מהכסוי הביטוחי שניתן לעבודות גינון.

לסיכום, קבע השופט מור, עיסוקו של קבלן הגינון חרג מעבר לעבודות גננות שרק בגינן הוצאה הפוליסה .

חברת הביטוח המגן לא ידעה על העיסוק הנוסף.

הקבלן, בניגוד לחובתו על פי הפוליסה, לא הודיע לחברת המגן על הרחבת העיסוק, וקבלת אחריות לגבי מצב מתקני המשחקים, אפילו שמדובר בעיסוק נוסף בתחום צר ביותר.

לאור כל אלה, יש לדחות את תביעתו על יום טוב ואת דרישתו כי המגן תכסה את נזקי הארוע .

(ת.א. 365/94 )


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא