הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נפילה בין האירוע לתביעה

באחד הימים מכר האופטומטריסט שרל בן סימון עדשות מגע למיכל פלדמן.

כעבור שלוש שנים הגישה פלדמן תביעת נזיקין. לטענתה עדשות המגע גרמו לה נזק והיא דרשה כי בן סימון יפצה אותה עבור נזקיה.

בן סימון בדק בניירותיו ומצא כי בשנה בה נגרם נזקה הנטען של פלדמן היה מבוטח בחברת הבטוח הפניקס.

אלא שכאן גילה בפעם הראשונה כי בתחום ביטוח האחריות המקצועית קיימים שני סוגי פוליסות.

הראשון מכסה אירועים שיום התרחשותם נופל בתקופת הבטוח, השני מכסה אך ורק תביעות המוגשות בתקופת הבטוח.

פוליסה מהסוג הראשון, המבוססת על יום האירוע, תכסה את חבותו של המבוטח כלפי לקוחו גם אם הלקוח יגיש את תביעתו לאחר תום תקופת הבטוח.

לעומת זאת פוליסה המבוססת על יום הגשת התביעה לא תכסה תביעות שהוגשו לאחר תום הבטוח, גם אם התביעות מתייחסות לאירועים שהתרחשו בתוך תקופת הביטוח.

בן-סימון גילה כי הפוליסה שלו היא מהסוג השני דווקא. הואיל ופלדמן הגישה את תביעתה לאחר תום תקופת בטוח האחריות המקצועית של בן סימון בחברת הפניקס דחתה זו את התביעה.

המחלוקת הובאה בפני השופטת מיכל רובינשטיין בבית משפט השלום בתל אביב.

בן סימון לא יכול היה להתכחש ללשונה המפורשת של הפוליסה אלא לטענתו, הוצאת חוזי ביטוח על בסיס "יום הגשת התביעה" מנוגדת לדין, לחוק החוזים האחידים ולתקנת הצבור.

השופטת רובנשטיין דנה בטענה זו, כמדומה, בפעם הראשונה במשפט הישראלי.

מן הספרות עולה - כך לגירסת השופטת - כי דווקא פוליסה המבוססת על יום הגשת התביעה הינה הפוליסה הנפוצה והנרכשת ביותר בבטוח אחריות מקצועית. פוליסות אלה נהוגות בארץ מזה כ - 30 שנה. כל כסויי החבויות המקצועיות לארכיטקטים, מהנדסים, מנהלים, עורכי דין ומנהלי חשבונות הם על בסיס זה. פוליסה זו מיטיבה הן עם המבטחים והן עם המבוטחים ומאפשרת להם תגובה מהירה למצב השוק.

לעומת זאת בפוליסות המבוססות על יום הארוע מצויים פגמים רבים. מועד התגבשות הנזק אינו תמיד ברור, סכומי הבטוח נשחקים עקב האינפלציה ולעתים אינם מספקים הגנה די הצורך עקב עליית שעורי הפיצויים שבתי המשפט מעניקים.

קיים גם אי צדק פנימי בחישוב הפרמיה.

על כל אחד מגורמים אלה, כלשונה של השופטת, מתגברת הפוליסה המבוססת על יום הגשת התביעה.

מסקנת השופטת רובינשטיין היתה כי התביעה שהוגשה נגד בן סימון אינה כלולה במסגרת חוזה הבטוח שלו בחברת הפניקס. התביעה אמנם מתייחסת לארוע שחל בתוך תקופת הבטוח אך היא הוגשה לאחר תום הבטוח ומחוץ למסגרתו.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא