הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פסיקת תשלום תכוף בסכום גלובלי ובהעדר "שינוי נסיבות"

העובדות

אודט קרמר נפגעה בתאונת דרכים ונותרה נכה בשיעור של 100 אחוזים. נכותה הקשה מצריכה אותה להזקק לסיעוד בהיקף רב. במסגרת תביעת הפיצויים שהגישה נגד הפניקס בבית המשפט המחוזי ביקשה קרמר כי יפסקו לה תשלומים תכופים. בית המשפט המחוזי פסק לה סכום של 200,000 ש"ח (כולל שכר טרחת עו"ד) "וזאת עד לתום ההליכים בתיק העיקרי". קרמר פנתה אל בית המשפט העליון וזה פסק כי קרמר תוכל לפנות בבקשה נוספת לתשלום תכוף עד למועד מסוים, אם לא ינתן עד למועד זה פסק הדין בתביעה העיקרית. במועד המסוים פנתה קרמר לבית המשפט המחוזי בבקשה כי יוסיף ויפסוק לה תשלומים תכופים. בית המשפט נעתר לבקשה וחייב את הפניקס לשלם לקרמר תשלום תכוף נוסף בסכום של 400,000 ש"ח וגם זאת "עד לתום ההליכים".

המחלוקת

על החלטה אחרונה זו ביקשה הפניקס לערער בפני בית המשפט העליון. לטענת הפניקס לא היה מקום לפסוק תשלום תכוף בסכום גלובלי ולא היה מקום לפסוק תשלום תכוף בכלל משלא הוכיחה קרמר שינוי בנסיבות.

העדר שינוי נסיבות

השופט אליעזר ריבלין קבע כי את טענת העדר שינוי הנסיבות אין לקבל. הבקשה החדשה שהגישה קרמר לקבלת תשלום תכוף אינה סומכת בהכרח על שינוי בנסיבות כי אם על חלוף התקופה שבגינה נפסקו להשקפתה התשלומים התכופים.

פסיקת תשלום תכוף בסכום גלובלי

בפסיקת תשלום תכוף בסכום גלובלי יש משום קושי, קבע השופט ריבלין. כאשר נפסק תשלום תכוף גלובלי, הרי בהעדר מועד ידוע מראש לסיום ההליכים, קשה ללמוד מהו סכום התשלום החודשי המוענק לנפגע. ככלל, עדיפה הפסיקה החודשית השוטפת, על הפסיקה הכוללת; מה גם שאין בפסיקת התשלומים החודשיים, כשלעצמה, כדי למנוע הקדמה לפרקים של תשלומים אחדים.

אי התערבות בית המשפט העליון

יחד עם זאת, קבע השופט, בית המשפט המחוזי סבור היה שהתשלום התכוף שנפסק בעבר לקרמר אינו מופרז בשל צרכיה המרובים. בקביעה זו הניח כי הסכום החודשי שראוי לפסוק אותו הוא כ-21,000 ש"ח. בית המשפט פירט גם את הצרכים השונים של קרמר. לאור ההנחה הזו ניתן ללמוד כי הסכום שנפסק נועד לשמש לצורכי קרמר במשך תקופה שאינה עולה על 20 חודש. בנסיבות אלה, פסק השופט ריבלין, לא שוכנעתי כי ראוי להתערב בהחלטה.

מאליו, הדגיש השופט בסוף פסק דינו, אין בסכום המשתלם כדי ללמד על התוצאה בפסק-הדין עצמו (השופט הסתמך על ע"א 6431,6560/96 אן בר-זאב נ' גומע'ה מוחמד ואח', דינים עליון נד 631).

(רע"א 6246/991 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ נגד אודט קרמר בפני כבוד השופט א' ריבלין, ניתנה ביום 2.2.2000)