הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחריות למוצרים פגומים בין שני יצרנים

שלומית הרפז ביקשה לפתוח צנצנת קונפיטורה שנרכשה במרכול. תוך כדי פתיחת המכסה התנפצה הזכוכית בתוך כף ידה הימנית. הרפז נפגעה באצבעותיה.

הרפז הגישה תביעה נגד יצרנית הקונפיטורה, תעשיות משק בית יצחק 778, ונגד חברת הביטוח שלה שילוח-הראל. הרפז בססה את תביעתה על חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם- 1981.

תעשיות משק בית יצחק וחברת הביטוח שילוח-הראל צרפו לדיון את יצרנית הצנצנת, חברת פיניציה בע"מ, בדרך של הודעה לצד שלישי.

השופטת שושנה אלמגור בבית משפט השלום בתל-אביב חייבה את משק בית יצחק ופיניציה לשלם ישירות להרפז את נזקיה בחלקים שווים.

על חיוב זה, הגישה פיניציה ערעור.

הערעור הובא בפני הרכב השופטים יהושע גרוס, אסתר קובו ומיכל רובינשטיין מבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

טענתה המרכזית של פיניציה בערעור היא, שאין כל יריבות בינה לבין הרפז. הרי פיניציה לא נתבעה ישירות על ידי הרפז. משום כך לא חלות עליה הוראותיו של חוק האחריות למוצרים פגומים. חוק זה, כך לטענת פיניציה, חל רק ביחסים שבין יצרן לצרכן. הוא אינו חל בין יצרן אחד למשנהו.

השופטת רובינשטיין דחתה את טענת פיניציה. עולה ממנה פרשנות שגויה של מהות ההודעה לצד שלישי ותוצאותיה הדיוניות של הודעה כזו.

על פי הוראת תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 רשאי נתבע לשלוח הודעת צד שלישי כנגד כל אדם שהנתבע סבור כי הוא נושא באחריות הנטענת כלפיו. מטרת הנתבע היא שהצד השלישי יהפוך צד להליך, או שתוצאות ההליך יחולו עליו.

לכן פיניציה נקשרה להליך שבין הרפז לתעשיות משק בית יצחק 778 בעקבות הודעת צד שלישי שנשלחה נגדה.

השופטת רובינשטיין הוסיפה:

    "כאשר הצד השלישי מצורף להליך ונוטל בו חלק אין צורך לערוך בירור משפטי נפרד בין הנתבע לצד השלישי, שכן אם פסק הדין כולל מסקנות עובדתיות משפטיות החלות על הנתבע, נוצר בכך הליך החובק את כולם, היינו הן את הנתבע המקורי והן את צד ג', וזאת הן מבחינת העלאת העילות והן מבחינת זכותו של הצד השלישי להתגונן כלפיהן. התוצאה היא, כי הצד השלישי הופך למי שרואים אותו כמי שהיה נתבע מעיקרו, למרות שהתביעה במקורה לא הופנתה כלפיו".

השופט יהושע גרוס הצטרף בהסכמה לפסק דינה של השופטת מיכל רובינשטיין תוך שהוסיף הערה כי טענתה של פיניציה כי הודעת הצד השלישי שנשלחה נגדה אינה יכולה להישען על הוראות חוק האחריות למוצרים פגומים אינה מתקבלת על הדעת. לא ייתכן לנהל תביעה מעין זו על שני מישורים נפרדים, כאשר התביעה העיקרית נשענת על החוק וההודעה לצד שלישי נשענת על פקודת הנזיקין.

השופטת אסתר קובו הצטרפה בהסכמה לתוצאת פסק הדין.

ע"א (מחוזי תל-אביב) 1568/99 פיניציה בע"מ נ' תעשיות משק בית יצחק 778 בע"מ ואח' ניתן ביום 31.5.2000.


חזרה לתיק נזיקין