הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

רוכלים עם צילינדר

1983-2011©חיים קליר ושות'

אירינה שטרן היא אחות במקצועה.

אירינה וחברותיה בהסתדרות האחיות, יודעות זה מכבר, כי הערבות ההדדית במדינת ישראל, הופרטה לידי תאגידי הביטוח.

לכן הן מפרישות מידי חודש בחודשו, סכומים ניכרים ממשכורתן לביטוח "בריאות לאחות", עבורן ועבור בני משפחתן.

הביטוח נרכש במרוכז בתאגיד הביטוח מנורה.

אולם אירינה וחברותיה לארגון אינן יודעות, כי נציגי תאגידי הביטוח, על אף חזותם המכובדת, אינם אלא רוכלים עם צילינדר. ואולי בהשוואה זו, אנחנו עושים עוול לרוכלים.

באחד הימים, צלצל הטלפון של אירינה. "מדבר שרון מבריאות לאחות" הודיע קול מעורר אמון מהעבר השני.

שרון סיפר לאירינה על "מבצע" למבוטחי בריאות לאחות, שתי הרחבות לביטוח הקיים: כיסוי לתרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות וכיסוי למחלות קשות.

הבריאות קודמת לכל, חשבה אירינה ולא היססה להיעתר להצעת שרון.

ממתי יתחילו הביטוחים החדשים, התעניינה אירינה לדעת.

"מהיום", השיב שרון.

איתרע המזל ועשרים יום לאחר אותה שיחה, לקה בעלה של אירינה בהתקף לב. בעקבות כך נזקק לתרופות פלביקס, קרסטור וליפנור, שאינן מכוסות בסל הבריאות.

איזה מזל ששרון התקשר להציע לי את המבצע, הודתה אירינה לנציגי מנורה, אני לא יודעת איך הייתי מסתדרת בלעדיכם.

את באמת חייבת להסתדר בלעדינו, השיבו נציגי מנורה לאירינה. למרבה הצער, התקף הלב של בעלך נפל בדיוק בתקופת ההכשרה, תשעים הימים הראשונים של תקופת הביטוח, בה אין לנו כל אחריות. מעבר לכך, סכום ההשתתפות העצמית עולה על הסכום שבו קניתם את התרופות.

איפה כל זה כתוב, תמהה אירינה.

נציגי מנורה, ראה זה פלא, שלפו פוליסה בה רשום כי למנורה אין כל אחריות "במשך תקופה של 90 יום החל מיום תחילת הביטוח". כמו כן התווספה בפוליסה הוראה בדבר השתתפות עצמית ברכישת תרופות בסך של 536 ₪ לחודש.

אבל שרון הבטיח לי שהפוליסה תתחיל מיד, התעקשה אירינה וגם לא דיבר בכלל על השתתפות עצמית.

לא היו דברים מעולם, השיבו נציגי מנורה.

אירינה זכרה ששרון סיפר לה שהשיחה עמו מוקלטת. היא ביקשה מנציגי מנורה את הקלטת. נציגי מנורה סירבו. אירינה לא התייאשה ופנתה למועצה הישראלית לצרכנות. רק בהתערבות המועצה ולאחר פניות חוזרות ונשנות, נעתרו נציגי מנורה ומסרו לבני הזוג את הקלטת. את תגמולי הביטוח סירבו לשלם.

לבני הזוג שטרן לא נותרה ברירה אלא לפנות לעזרת בית משפט השלום בתל אביב.

השופטת יעל הניג האזינה לקלטת ומצאה כי גרסת אירינה על תוכן השיחה בינה לבין שרון אכן נכונה. שרון הבטיח כיסוי ביטוחי מיידי וגם לא דיבר כלל על השתתפות עצמית.

אבל, לא ויתרו נציגי מנורה, בית המשפט העליון תומך בנו. לפי פסיקתו, הביטוח לא נכנס לתוקף אלא לאחר שהצעת המבוטח עוברת חיתום ואנו רשאים להוסיף לביטוח תנאים וסייגים כראות עיננו.

אכן, מודה השופטת, ההלכה של בית המשפט העליון עדיין לא שונתה, אבל הערכאות הראשונות כבר החלו להסתייג ממנה. כך למשל, השופט בועז אוקון, דימה בלשונו הציורית את המצב האבסורדי בו מצוי המבוטח עד שחברת הביטוח מאשרת לו את הביטוח, כ"בובה אבסורדית המטולטלת כעל חוטים", לפי רצון חברת הביטוח.

לחברות הביטוח, הוסיפה השופטת, חזות מכובדת ואיתנות פיננסית, אבל אין כמעט הבדל בין מוכרן של חברת ביטוח לבין רוכל המקיש על הדלת וכשזו נפתחת, נדחק פנימה, מפליא בקסמיו ועושה כל שבידו על מנת שזו לא תיטרק בפניו.

גם שרון התנהג עם אירינה כמו אותו רוכל. במהלך השיחה הפליא בתיאור מצוקות אישיות מעוררות הזדהות. סיפר כי איבד את הוריו בגיל צעיר, בנסיבות המכוסות, ראה זה פלא, בביטוחים שהוצעו על ידו. גם הוא "עשה ביטוח" לאשתו ולבתו. הוא הבטיח לסייע לאירינה במימוש זכויותיה כלפי קופות החולים וחברת מנורה עצמה. כך, לאט לאט, פילס שרון את דרכו אל ליבה של אירינה, שיבח את מרכולתו והעלים את חסרונותיה. הוא האדיר את חשיבותו של הכיסוי הביטוחי לתרופות מחוץ ל"סל בריאות" אך לא גילהולו ברמז, כי מנורה מתכוונת לכלול בפוליסה השתתפות עצמית בסכומים נכבדים. שרון הבטיח כי "הביטוח מתחיל מהיום" ושוב, אינו מגלה כי מנורה מתכוונתלפטור את עצמה מפני מקרי ביטוח שיקרו חלילה בתקופת ההכשרה.

מכל מקום, קובעת השופטת, לא יכול להיות ספק כי בין אירינה לשרון, נציגה המוסמך של מנורה, נכרת חוזה ביטוח כבר בעת השיחה הטלפונית, חוזה ביטוח הכולל מפורשות כניסה מיידית של הביטוח לתוקף ומימון מלא של תרופות חיוניות למקרי ביטוח מכוסים.

בסופו של יום, חייבה השופטת יעל הניג את מנורה לשלם לבני הזוג שטרן את מלוא תגמולי הביטוח ואף חייבה אותם בהוצאות משפטיות בשיעור 35% מתגמולי הביטוח.

31.8.2011 מסמך 905 נשלח למנויים

פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא