הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

טבלאות של ערכי פדיון וערכים מסולקים בביטוח חיים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

תאריך: ו' באב תשמ"ב

26 ביולי 1982

חוזר מס' 335

לכבוד

חברות הביטוח בישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - טבלאות של ערכי פדיון וערכים מסולקים

1. בחוזי ביטוח חיים נפוץ השימוש בטבלאות כלליות של ערכי פדיון וערכים מסולקים בכל חוזה שבו יש שימוש בטבלה מעין זו, חובה לסמן בצורה ברורה את השורה או הטור המשמשים באותו חוזה.

2. אני ממליץ, במידת האפשר, להמנע משימוש בטבלאות כלליות.

בכבוד רב,

ד"ר בן-עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח