הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אי תחולת הוראות החוק

צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד - 1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אי תחולה על ביטוח נזקי טבע בחקלאות

1. הוראות סעיפים 57 ו-61(ב) לחוק לא יחולו על עסקאות ביטוח נגד נזקי טבע בחקלאות שעורכת קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ, חברה ציבורית רשומה שמספרה 0027848-52.

י"ז בחשון התשמ"ד (24 באוקטובר 1983)

משה נסים

שר המשפטים

___________________

פורסם: ק"ת 4559, התשמ"ד (20.11.1983), עמ' 525.