הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תשלום לסוכן הביטוח כמוהו כתשלום למבטח

1983-2011©חיים קליר ושות'

בתה התינוקת של מרינה נפגעה בתאונת דרכים עת הוסעה ברכבה של מרינה.

מרינה הייתה בטוחה שרכבה מבוטח בביטוח חובה ובביטוח צד ג' בחברת הביטוח הכשרת הישוב, באמצעות סוכן הביטוח חיים אמיד.

כך היה שנה קודם לכן.

לקראת תום שנת הביטוח חודשו הביטוחים לשנה נוספת באמצעות הסוכן. עבור החידוש שילמה מרינה לסוכן 3,000 ₪ במזומן, כשלושה שבועות לפני התאונה.

מרינה לא הספיקה לאסוף את הפוליסות מסוכן הביטוח לפני התאונה.

משנדרשה במשטרה להציג תעודת ביטוח חובה בתוקף, פנתה לסוכן שהמציא לה העתק של תעודת ביטוח חובה לא משולמת בהכשרת הישוב בצרוף מכתב הסבר.

במכתב אישר הסוכן כי הופקה תעודת ביטוח משולמת והסביר כי עקב תקלה יצאה תעודה לא משולמת וכי ביטוח החובה חודש לפני התאונה והינו בתוקף.

הכשרת הישוב לא הסכימה לפצות את התינוקת בגין נזקי הגוף שנגרמו לה בתאונת הדרכים. לא קיבלנו תשלום עבור הביטוח, טענה הכשרת הישוב, והשיבה את פני התינוקת ריקם.

מרינה ניסתה להסביר להכשרת הישוב כי שילמה עבור הביטוחים לסוכן הביטוח וכי היא לא אשמה שסוכן הביטוח לא העביר את הכספים להכשרת הישוב. מרינה גם הציגה להכשרת הישוב את תעודת הביטוח ואת מכתב סוכן הביטוח שנמסרו למשטרה.

זה לא עזר. הכשרת הישוב עמדה בסירובה ומרינה נאלצה להגיש תביעה בשם בתה התינוקת לבית משפט השלום בירושלים.

השופט ארנון דראל מצא את עדותה של מרינה כי שילמה לסוכן הביטוח עבור הביטוחים עקבית, אמינה ואמיתית. מכתבו של סוכן הביטוח המאשר תשלום דמי הביטוח לידיו במזומן, מוסיף השופט, תומך בעדותה של מרינה.

השופט דראל מבהיר כי בהתאם לחוק חוזה הביטוח תשלום פרמיות הביטוח לסוכן הביטוח כמוהו כתשלום לחברת הביטוח, בהיות הסוכן שלוחה של חברת הביטוח. לפיכך יש לראות את הכשרת הישוב כמי שקיבלה את פרמיות הביטוח ממרינה גם אם בפועל לא הועברו אליה מהסוכן.

הכשרת הישוב ניסתה להיאחז בנוסח תעודת הביטוח לפיו תוקף הביטוח הוא ממועד תשלום דמי הביטוח בבנק והחתמת התעודה בחותמת הבנק.

אין לראות, קובע השופט, בדרישת התעודה לתשלום בבנק או להחתמת התעודה בחותמת הבנק, דרישה מהותית. זוהי דרישה ראייתית בלבד.

מכל מקום, מסביר השופט, הוראות חוק חוזה הביטוח הקובעות כי סוכן הביטוח הוא שלוחה של חברת הביטוח לקבלת דמי ביטוח, גוברות על נוסח תעודת הביטוח.

הכשרת הישוב ניסתה לטעון כי היא רומתה על ידי סוכן הביטוח שלה שגבה פרמיות ולא העבירן אליה, ומשום כך אין להטיל עליה את פיצוי התינוקת.

השופט דוחה גם טענה זו של הכשרת הישוב וקובע כי הכשרת הישוב אינה יכולה להיבנות מהתנהלותה הבלתי תקינה עם סוכן הביטוח מטעמה תוך הפרת חקיקת הפיקוח על הביטוח. התמונה שהתבררה מעדותה של חתמת הכשרת הישוב אודות התנהלות הכשרת הישוב והקפדתה על אופן פעולת הסוכן, הייתה בלשון המעטה מטרידה, מדגיש השופט. במיוחד כאשר הוברר כי להכשרת הישוב הגיעו תלונות על סוכן הביטוח עוד קודם למקרה הנוכחי.

הכשרת הישוב חויבה אפוא לפצות את התינוקת בגין נזקי הגוף שנגרמו לה בתאונת הדרכים

28.7.2011 מסמך 900 נשלח למנויים

לפסק הדין המלא


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא