הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

איך מתמודדים עם שמאי ביטוח?

רכבו של המבוטח ניזוק בתאונת דרכים. שמאי הביטוח אמר למבוטח בעת בדיקת הרכב: "רואים שהרכב היה במצב טוב. לכל היותר יורידו לך אחוז וחצי מהמחירון". אולם כשהגיעה המחאת הביטוח, התברר למבוטח כי השמאי הפחית 35% ממחיר המחירון וכתב בדו"ח שמצב הרכב היה ירוד. השמאי רק לא ידע, כי המבוטח הקליט אותו. השופט חייב את המבטח בריבית מיוחדת וקבע כי "המבטח והשמאי פעלו בצוותא חדא ולא נותר כל זכר ממשי מהעצמאות והאובייקטיביות שאמורות לאפיין את שמאי החוץ".

אל תבטח בשמאי הביטוח

מטרתו של שמאי הביטוח היא לשלם לך כמה שפחות. מצפונו לא יציק לו, אם תקבל פחות ממה שמגיע לך. נהפוך הוא, ככל שאתה תקבל פחות, הוא, השמאי, יקבל יותר עבודה מהמבטח.

חשוב להקליט את השיחות עם השמאי

כפי שראינו, אם המבוטח לא היה מקליט את השיחה עם השמאי, אין ספק שהשמאי היה מתכחש לה ולמבוטח הייתה בעיית הוכחה.

אבל בתחום שמאות הרכב יש לנו זכות לבחור שמאי מתוך רשימת "שמאי חוץ". איך ייתכן ששמאי החוץ אינם אובייקטיביים?

הסיפור של "שמאי החוץ" הוא זלזול באינטליגנציה של הציבור. השמאים המופיעים ברשימת שמאי החוץ, הוכנסו לרשימה על ידי... המבטח. המועצה הישראלית לצרכנות ביקשה מבג"צ לבטל את הסדר "שמאי החוץ" וטענה, בין השאר, כי תאגידי הביטוח מאיימים על שמאים סוררים בהוצאתם מהרשימה.

בית המשפט העליון, הותיר את ההסדר על כנו. אין לכפות על תאגידי הביטוח שמאים שאינם מקובלים עליהם, כך קבע. העליון משום מה לא התייחס לשאלה מדוע מוצדק לכפות על מבוטחים שמאים שאינם מקובלים עליהם.

וועדת זליכה, שהוקמה על ידי שר התחבורה, המליצה להקים מאגר שמאים מורשים בפיקוח משרד התחבורה ולאסור מעורבות של תאגידי הביטוח במאגר. אם מישהו מאמין שההמלצה תיושם, שיקום. מכל מקום, עד אז, יש להתייחס אל "שמאי החוץ" כאל שמאי מטעם תאגיד הביטוח לכל דבר ועניין.

אבל שמעתי שקיים חוזר של המפקח על הביטוח האוסר על המבטח להשפיע על "שמאי החוץ"

נכון, קיים חוזר כזה, אבל תאוות הבצע של חברות הביטוח והרצון של השמאי להישאר ברשימת שמאי החוץ כדי להתפרנס מנטרלים את החוזר.

מי ראוי להיקרא "שמאי ביטוח"?

התחום פרוץ. שמאי ביטוח הוא למעשה כל מי שהכריז על עצמו ככזה והמבטח חפץ ביקרו. ישנם רק שני תחומי שמאות מוסדרים: רכב ומקרקעין. לגבי שאר השמאים, אין דרישה חוקית לרישוי.

על שולחן הכנסת, מונחת הצעת חוק, שמטרתה להסדיר את מקצוע השמאות. הצעת החוק מאיימת על תאגידי הביטוח. אחד ממנהלי איגוד חברות הביטוח כינה את החוק המוצע "מטומטם" והביע את בטחונו כי הצעת החוק לא תעבור. גם אנו לא מאמינים שהחוק יעבור. לא משום שהחוק מטומטם. בגלל הלובי החזק של חברות הביטוח במסדרונות השלטון שלנו.

האם המבוטח כבול לדו"ח שמאי הביטוח?

ממש לא. המבוטח רשאי לקרוא תיגר על דו"ח שמאי הביטוח על ידי פניה לשמאי פרטי מטעמו. בכל מקרה בו המבוטח מרגיש ששמאי הביטוח מקפח אותו וגם אם הוא לא מרגיש ששמאי הביטוח מקפח אותו, אבל מדובר בנזק משמעותי, מוטב לפנות לייעוץ של שמאי פרטי מטעם המבוטח כבר בתחילת הדרך. לרוב ניתן גם להטיל את הוצאות השמאי הפרטי מטעם המבוטח על תאגיד הביטוח.

למה חשוב לפנות לשמאי פרטי כבר בתחילת הדרך?

כדי שיתעד את הממצאים בשטח כל עוד הכול טרי. עליך לדעת: השמאי מטעם המבטח מחפש בזירת האירוע לא רק ממצאים על גובה הנזק, אלא גם ולעיתים בעיקר, ממצאים שיחשידו אותך בביוּם מקרה הביטוח, או ממצאים שיוכיחו כי הנזק לא מכוסה. כך, אם נזק כתוצאה מקצר חשמלי לא מכוסה בפוליסה, שמאי הביטוח כבר ימצא הוכחות לכך שהשריפה מקורה בקצר חשמלי. לכן רצוי ששמאי מטעמך יהיה במקום בזמן אמת, עם יד על הדופק.

האם העובדה שאני לוקח שמאי פרטי מטעמי מעכבת את תשלום תגמולי הביטוח?

לא. החוק מחייב את המבטח לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כלומר את הסכום שקבע שמאי המבטח, תוך 30 יום. אם לא תשלם, המבטח צפוי לשלם ריבית עונשית ובנוסף את כל הנזקים שנגרמו לך עקב העיכוב בתשלום, לרבות הלוואות וריבית חריגה בבנק.

המלצתם לפנות לעזרת שמאי פרטי, אבל מי יממן אותו?

אם בסופו של דבר בית המשפט יקבע שצדקת, המבטח יחויב במימון השמאי. ישנן פוליסות המחייבות את המבטח לממן שמאי פרטי בלי קשר לתוצאה. כך בפוליסת ביטוח הדירה התקנית וגם בפוליסות רבות של בתי עסק וקבלנים בהן רשום במפורש כי המבטח חייב לממן את עלות השמאי הפרטי.

תאגידי הביטוח כמובן לא ממהרים להפנות את המבוטחים לסעיפים בפוליסה אשר מקנים להם כיסוי כזה. כיום לפי חוזר המפקח בדבר "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור", חובתם לעשות זאת.

האם אקבל את מלוא עלות השמאי הפרטי?

לפי הוראות המפקח על הביטוח, אם תציג למבטח חשבון שכר טרחה של השמאי בצרוף חשבונית מס כדין, עליו לכבד את דרישת התשלום בכפוף לכך ששכר השמאי הפרטי הוא סביר. בית המשפט המחוזי קבע, כי כל עוד לא הוגשה מטעם המבטח חוות דעת לפיה שכר הטרחה של השמאי הפרטי הוא מופרז, יש לפסוק למבוטח את מלוא שכר השמאי הפרטי.

באחד המקרים, טען המבטח כי יש להחזיר למבוטח רק את שכר הרעב שהוא, המבטח, משלם לשמאים, במסגרת ההסדר שיש לו עמם. בית המשפט המחוזי דחה טענה זו. לא בודקים את סבירות שכר השמאי הפרטי לפי תעריף חברות הביטוח.

האם זכותי לתקן את מכוניתי במוסך שעליו אני סומך?

בהחלט, אבל טרם התיקון, תצטייד בשמאי פרטי שיצדיק את עלות התיקון במוסך שלך. דוגמא: משאיתו של המבוטח ניזוקה. המוסך של המבוטח דרש 60,000 ₪. שמאי הביטוח קבע 24,000 ₪. המבוטח הצטייד בחוות דעת פרטית, שהצדיקה את שכר המוסך שלו ותיקן שם את המשאית. השופט קבע כי זכותו של המבוטח לתקן את משאיתו במוסך בו הוא נוהג לטפל בה.

שמאי הביטוח עשה לי "תספורת", אישר רק חצי מהנזק האמתי שנגרם. מה עלי לעשות?

תלמד ממה שעשתה מבוטחת שרכבה ניזוק כליל. שמאי הביטוח העריך את שווי הרכב במחצית ממחיר המחירון. המבוטחת שכרה שמאי פרטי ופנתה עם חוות דעתו לבית המשפט. השופט קבע כי שמאי הביטוח טעה בקוד הרכב, התעלם מרכיב מיעוט בעלים, לא הוסיף את ערך המיגון והפחית את המע"מ שלא כדין. בסופו של יום, השופט פסק למבוטחת את שווי הרכב לפי חוות דעת השמאי הפרטי.

בפוליסה שלי כתוב ששווי הרכב הוא לפי מחירון לוי יצחק, האם מותר לשמאי הביטוח להפחית משווי זה?

זה אחד האבסורדים בענף הביטוח. תאגידי הביטוח גובים פרמיה לפי מחיר המחירון אבל בעת התשלום, הם מפחיתים משמעותית ממחיר המחירון. במקום לשרש את התופעה, המפקח על הביטוח אישר לתאגידי הביטוח לנהוג כך, אבל רק בתנאי שהם הודיעו למבוטח מראש, לפני עשיית הביטוח, כי כך הם נוהגים.

מקרה שהיה: המבטח גבה מהמבוטח פרמיה לפי מחיר המחירון המלא. כאשר רכבו ניזוק כליל הוא הפחית 33% מהמחירון בטענה שהרכב היה שייך בעבר לרשות הדואר ומשום שצבעו היה דהוי ופגום. השופטת קבעה כי המבטח לא הודיע למבוטח מראש כי כך הוא נוהג. לכן עליו לשלם את מחיר המחירון המלא, ללא הפחתות.

איך קובעים את שיעור ירידת הערך?

תלוי את מי שואלים. שמאי הביטוח, מפצים עבור "ירידת ערך טכנית" בלבד. הם מסתמכים על דו"ח ועדת ששון. שמאי הביטוח הפרטיים, לעומת זאת, בוחנים את "ירידת הערך המסחרית" של הרכב, דהיינו לפי המחיר שניתן יהיה לקבל עבור הרכב בפועל בשוק החופשי.

מי צודק? הן המפקח והן בתי המשפט קבעו כי יש לפצות את המבוטח לפי גישת השמאים הפרטיים.

המקרה הבא ידגים את ההבדל בין שתי הגישות: הרכב המבוטח ניזוק. שמאי הביטוח קבע כי הרכב איבד מערכו 2.5% בלבד משום שתוקן באופן כמעט מושלם. השמאי הפרטי קבע כי לרכב נגרמה ירידת ערך של 9%.

השופט עמית פרייז קבע כי חוות דעת השמאי הפרטי הגיונית יותר. אף אם הרכב תוקן באופן שכמעט לא ניתן להבחין שעבר תאונה, עצם התאונה פוגעת בערכו של הרכב בעיני הקונה הממוצע.

במקרה אחר, רכבם של המבוטחים ניזוק "פגיעת שאסי". שמאי הביטוח קבע רק 6% ירידת ערך. המבוטחים ניסו למכור את הרכב משך שנה ללא הצלחה. כל הקונים דרשו הפחתה של 35% ממחיר המחירון. השופטת קבעה כי יש לפצות את המבוטחים לפי ירידת הערך המסחרית וכי רכב שעבר תאונת שילדה מחירו בשוק החופשי יורד בצורה משמעותית.

מנגנון "שמאי מכריע", מי מכיר?

על פי הוראת המפקח על הביטוח, מבוטח שאינו מסכים עם קביעת "שמאי החוץ" לגבי הנזק לרכבו, רשאי להביא את עניינו בפני שמאי מכריע וזאת לאחר שהצטייד (על חשבונו) בשומה נגדית של שמאי פרטי. השמאי המכריע נבחר באופן אקראי מתוך רשימה שהרכיבו איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים.

מספר הטלפון של מוקד שמאי מכריע 1-700-700-888.

אך יש לשים לב לסד זמנים מאד קצר. המפקח קובע כי יש להציג למבטח שומה נגדית לא יאוחר משבוע ימים מיום שהועברה לידי המבוטח השומה של שמאי חוץ.

עלויות השמאי הפרטי והמכריע (יכולות להגיע יחד ל- 5,000 שקל) יוטלו על המבוטח או על המבטח, לפי קביעתו של השמאי המכריע, בהתאם לתוצאות הערעור.

יש לזכור כי המבוטח אינו חייב לפנות למנגנון השמאי המכריע. באחד המקרים טען המבטח כי המבוטחת איחרה את המועד כאשר לא פנתה להכרעת השמאי המכריע ולכן חסומה בפניה הדרך לבית המשפט. השופט דחה את הטענה וקיבל את תביעת המבוטחת.

שמאי הביטוח התרשל, האם אפשר לתבוע אותו?

בהחלט. כך קבע בית המשפט המחוזי: שמאי פרטי שנתן לאזרח חוות דעת בתחום הריצוף והתברר במשפט כי אין זה תחום מומחיותו, חייב לפצות את האזרח, אם בית המשפט קובע כי הליקוי במומחיותו הכשיל את האזרח בתביעתו.

הוא הדין בשמאי של המבטח שהתרשל. שמאי הביטוח חייב נאמנות גם למבוטח, למרות שזה לא שכר אותו. לדוגמא: הרכב המבוטח תוקן לפי חוות דעת שמאי הביטוח. המבוטח לא היה שבע רצון מהתיקון ופנה לשמאי פרטי. זה קבע כי לא הייתה כדאיות בתיקון הנזקים מכיוון שירידת הערך שנגרמה לרכב הינה בשיעור 49%, ולנוכח כך יהיה קשה עד בלתי אפשרי למכרו.

בית המשפט קבע כי לשמאי המבטח יש חובת נאמנות גם כלפי המבוטח, למרות שהמבטח משלם את שכרו. במשפט התברר כי הנזקים שהתגלו בבדיקה הראשונה של הרכב העידו על "מצב גבולי". אומדן הנזק לרכב היה סביב 40%. כשאלה הנסיבות, קובע השופט, היה על שמאי הביטוח לנקוט משנה זהירות. היה עליו לפקח על תקינות העבודות והחלפים ולבחון את הרכב בתום התיקון. השופט חייב את השמאי לפצות את המבוטח בנזקי התיקון הלקוי.

ועצה קטנה לסיום:

זכותו של כל מבוטח לקבל לידיו את חוות דעת שמאי המבטח, כולל כל הנספחים, התמונות והרישומים ששימשו אותו בהכנת חוות דעתו. חשוב לעמוד על זכות זו וגם לצלם לבד את הנזק. מסמכים אלה והצילומים שתעשה, יעזרו לך לתקוף את חוות דעת שמאי הביטוח, אם תגיע למסקנה שהוא קיפח אותך.

למידע נוסף ראה המדריך לתובעים תגמולי ביטוח, המדריך לחולה הסיעודי והמדריך לנפגעי תאונות דרכים שהוצאו על ידי משרדנו.