הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חברת ביטוח עם פיצול אישיות

1983-2011©חיים קליר ושות'

פלוראה טומה, פועל בניין מרומניה, עבד בארץ בחברת הבנייה גוזלן.

באחד הימים, קיבל טומה הוראה לעלות על חבילת פיגומים כדי לקשור אותה לראש מנוף המורכב על משאית.

בעודו עומד על החבילה, החל עובד אחר להפעיל את המנוף. החבילה הונפה באוויר. טומה נפל מגובה 4 מטרים ונפגע קשה.

חברת גוזלן הקפידה לרכוש מבעוד מועד שני ביטוחים: ביטוח רכב חובה למשאית וביטוח חבות מעבידים לטובת עובדיה. את שני הביטוחים רכשה גוזלן בחברת הביטוח כלל.

טומה הופנה אם כן, לחברת הביטוח כלל.

את שקרה מכאן ואילך, טומה יצליח להבין רק אם בדרכו חזרה לארץ מולדתו, יסטה מעט ויעצור בעיר חלם שבמזרח פולין. או אז יגלה כי כל חכמיה האגדיים נעלמו מרחובות חלם. הם עלו לארץ ישראל.

למה אתה מטריד את מנוחתנו, נזפו בטומה אנשי מחלקת ביטוח רכב החובה של כלל, אתה עברת תאונת עבודה ולא תאונת דרכים. תפנה למחלקת החבויות. הם צריכים לטפל בך במסגרת ביטוח חבות המעבידים.

שלא יבלבלו לך במוח, השמיעו אנשי מחלקת החבויות של כלל באזני טומה, אתה נפלת ממנוף מורכב על המשאית, זו תאונת דרכים פר אקסלנס. שאנשי מחלקת ביטוח רכב החובה של המשאית יטפלו בך.

אתם אחים לעבודה, עובדים באותה חברה, תמה טומה, אולי תיפגשו ותחליטו ביניכם מי יטפל בי. מקסימום תגיעו לאיזו חלוקה הוגנת בינכם לבין עצמכם. צריך לדעת להתפשר בחיים, שמעתי שכך אתם אומרים לכל המבוטחים שלכם.

משך שבע שנים התווכחו אנשי כלל בינם לבין עצמם מי צודק. טומה המתין בסבלנות. היהודים חכמים, חשב בהערצה, הם בוודאי ימצאו מי צודק. אולם כאשר הגיע היום האחרון של השנה השביעית, הבין טומה כי הוא עומד להפסיד את תביעתו. רגע לפני שננעלה דלת ההתיישנות, הוא פנה לבית משפט השלום בתל אביב.

למשפט הופיעה חברת כלל כשהיא מצוידת בשתי סוללות עורכי דין, מטובי המשרדים בארץ.

למה חברת כלל צריכה שתי סוללות עורכי דין, התפלאה השופטת מיכל שריר.

סוללה אחת מייצגת את מחלקת ביטוח רכב החובה שלנו. השנייה את מחלקת ביטוח החבויות שלנו, כך השיבו עורכי הדין במקהלה אחת.

אכן מחלוקת מרתקת, סבוכה ועקרונית מאין כמוה, קבעה השופטת מיכל שריר, רק מערכת המשפט יכולה לפתור אותה.

אני מחליטה לפצל את הדיון, הודיעה השופטת לצדדים. נדון קודם כל בשאלה העקרונית השנויה במחלוקת בין שתי המחלקות של חברת כלל.

ומה אתי, שאל טומה בדחילו ורחימו, שכחת אותי?

אתה תמתין בסבלנות, השיבה השופטת. הבעיה שלך פחות בוערת. קודם נכריע בשאלה איזו מחלקה בחברת כלל צריכה לפצות אותך, אחרת הסקרנות תאכל אותנו.

השופטת שריר פרשה בינתיים. הדיון בשאלה העקרונית הועבר לשולחנו של השופט מנחם קליין. השופט פתח את ספר החוקים, עיין בהגדרת תאונת דרכים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ומצא כי התאונה שממנה נפגע טומה צריכה להיות מטופלת על ידי מחלקת ביטוח רכב חובה של כלל.

האם סאת ייסוריו של טומה לא הוגדשה דייה?

חברת כלל סברה שעדיין לא. היא הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. מי שיעיין בבקשה יגלה כי חברת כלל הגישה את הבקשה כנגד עצמה. כלל המיוצגת שם על ידי משרד עורכי דין אחד מבקשת לערער כנגד כלל המיוצגת שם על ידי משרד עורכי דין אחר.

השופטת המחוזית יהודית שיצר קראה את בקשת הרשות לערער של חברת כלל ושאלה את עצמה אם לבקש את תגובת הצד שכנגד.

אלא שהצד השני, הבחינה השופטת מיד, הוא גם הצד הראשון.

ממי תבקש השופטת תגובה לבקשת כלל? מחברת כלל עצמה?

"לא ראיתי מקום לבקש את תגובת הצד שכנגד", קבעה לפיכך השופטת שיצר.

התנהגותה של כלל קוממה את השופטת שיצר. חברת כלל למעשה סתרה את עצמה בבית המשפט, הבהירה השופטת, מחד גיסא טענה כי מדובר בתאונת דרכים. מאידך גיסא, טענה שאין מדובר בתאונת דרכים.

התנהלותה זו של חברת כלל, קבעה השופטת, לוקה בחוסר תום לב. היא מושתקת מלטעון טענות עובדתיות סותרות.

השופטת סירבה אם כן לתת לחברת כלל רשות לערער כנגד עצמה וחייבה אותה בתשלום 10,000 ₪ לאוצר המדינה.

וטומה, מה קרה בינתיים אתו?

טומה עדיין מחכה. מזדקן בשקט בין כתלי בית המשפט. ממתין לפיצויים שלו.

7.7.2011 מסמך 896 נשלח 28.8.2011

לפסק הדין המלא


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא