הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התקדימים שלנו

בפרשת פיאמנטה פסק בית המשפט העליון כי ביטוח חיים תקף גם כשהמבוטח מצטרף לביטוח כשהוא חולה ואפילו כשהוא חולה במחלה שהביאה למותו. פסק דין זה נבחר בשנת העצמאות השבעים למדינה על ידי מערכת PSAKDIN כפי שפורסם באתר ynet כפסק הדין המשפיע ביותר על משפט הביטוח הישראלי וכאחד משבעת פסקי הדין שעיצבו את פני המשפט הישראלי בשבעים שנותיה הראשונות של המדינה.

בפרשת להק תעופה זכו תושבי ישראל במערך להצלת חיים בהיטס רפואי. בית המשפט העליון קבע כי כולנו זכאים לשירות זה במימון חברות הביטוח ואלה אינן רשאיות לסרב לתת את המימון אפילו הזנקת המסוק התבררה כבלתי סבירה.

בפרשת כהן שם בית המשפט העליון קץ לתופעה הנְלוֹזָה של התנערות חברות הביטוח ממבוטחים שנפל עליהם אסון בתקופה שבין חתימתם על הצעת הביטוח לבין אישור קבלתם לביטוח.

בפרשת סלוצקי פסק בית המשפט העליון שלחברות הביטוח אין זכות לשלול מהמבוטח את תגמולי הביטוח רק משום שהפר תנאים להקלת סיכון כמו הדרישה להפקיד תכשיטים בכספת או למערכת אזעקה.

בפרשת הלמן צמצם בית המשפט העליון דרסטית את אפשרויות חברות הביטוח להכשיל מבוטחים תמימים על ידי הטחת טענות מרמה.

בפרשת עובד לוי פסק בית המשפט העליון כי פועלים שנפגעו מקריסת גג זכאים לפיצויים מחברת ביטוח החובה של משאית שהזרימה מלט לגג. זאת למרות שחבלה מכוונת בגג קדמה להזרמת המלט.

בפרשת גולדברגר פסק בית המשפט העליון כי המפקח על הביטוח מוסמך לקבוע נורמות משפטיות המיטיבות עם ציבור המבוטחים וחברות הביטוח חייבות למלא אחריהן.

בפרשת טייס הקרב כוכבא שנפל על הגנת המולדת במלחמת לבנון השנייה קבע בית המשפט כי אלמנתו ויתומיו זכאים לתגמולי הביטוח למרות שבפוליסה היה רשום כי טיסה אינה מכוסה.

בפרשת לוחם מג"ב לוי פסק בית המשפט כי חייל קרבי שבעת שירותו בחברון בזמן האינתיפאדה התפרצה אצלו מחלת נפש זכאי להכרה כנכה צה״ל.

ואלה אך מעט מבין אלפי פסקי הדין בהם היה מעורב משרדנו בקרוב לארבעים שנות קיומו.

דלתנו פתוחה גם בפניך. אנו מזמינים אותך לשוטט באתר בין אלפי הסקירות, המאמרים, המדריכים וההרצאות.

אנו גם עומדים לרשותך בטלפון 03-5176626 בפקס 03-5177078 או בדוא"ל office@kalir.co.il או באמצעי הקשר האחרים המפורטים באתר.

שיחת הייעוץ כמו גם הפגישה לבדיקת סיכויי התביעה אינן בתשלום.