Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

על האהבה, הכאב והחיים הקצרים

מנויים יקרים,

"אילו חיינו חיי נצח", מפייס המשורר יהודה עמיחי את אהובתו על החיים הקצרים

"לא הייתה לנו

אַהֲבָה וְלא כְּאבָהּ.

אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים.

בואי אלי הֲיֽי שלי, אני אוהב אותך כל כך,

ובכית ואמרת "באת בזמן לא טוב,

אני רתוקה בכל גופי ובכל נפשי

לאיש היפה והרע הזֶּה".

והלכתי מאֽתָּך ולבי נשבר בתוכי.

אבל אילו חיינו חיי נצח

לא היה נשבר לבי,

הייתי אומר לך: אין דבר

נפגש בעוד אלף שנה ואולי

בעוד מיליון שנה

ואז תהיי שלי".

(מתוך השיר 'אדם חייו ארוכים מאוד' בספר 'שעת החסד')

ואנו בפרוס השנה החדשה, לא נוכל כמובן לאחל לכם חיי נצח,

אך בהחלט נאחל לכם מכל הלב חיים מלאי אהבה, גם בידיעה שהאהבה כרוכה לעיתים בכאב.

חג שמח ושנה טובה

מחיים קליר וצוות המשרד