הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ילדכם נפגע בגיבוש סיירת מטכ"ל? הוא יוכר כנכה צה"ל

נער נפגע במהלך גיבוש סיירת מטכ"ל. הוא נותר עם נכות קשה.

כשאנו שולחים את ילדינו לצבא, חוק הנכים (תגמולים ושיקום) נותן להם כיסוי ביטוחי מפני ההשלכות הכלכליות של הפגיעות בהם. במשרד הביטחון יושב פוּנְקְצְיוֹנֵר בשם "קצין התגמולים" המטפל בתביעות אלה.

הוריו של פ' פנו לקצין התגמולים. הם ביקשו כי זה יכיר בבנם כנכה צה"ל.

מה פתאום נכה צה"ל, השתומם קצין התגמולים, רק חייל יכול להיות נכה צה"ל. ילדכם לא היה חייל. הוא היה מלש"ב, מיועד לשירות ביטחון. הרי הגיבוש התקיים לפני חיוּלוֹ.

המפקדים בסיירת מטכ"ל התייחסו אל בננו כאל חייל לכל דבר ועניין, השיבו ההורים. בבוקר יום הגיבוש הם נתנו לו מדי צה"ל, נשק אישי, קסדה, חגור וציוד צבאי אחר.

זה לא היה נשק אמתי, השיב בלגלוג קצין התגמולים, זה היה נשק דֶּמֶה מעוקר ללא בריח. הנשק "נמסר למשתתפים בגיבוש לצרכי המחשה בלבד".

בקיצור, קצין התגמולים השיב את פני ההורים ריקם והם נאלצו לפנות בתביעה לבית משפט השלום בתל אביב.

המחלוקת הונחה על שולחנו של השופט שי מזרחי. קצין התגמולים מיהר להגיש בקשה לדחות את התביעה על הסף. הנער השתתף בגיבוש כמלש"ב, הסביר לשופט, לא כחייל. הכרה כנכה צה"ל ניתנת על פי חוק הנכים רק לחיילים לאחר גיוסם. היא לא ניתנת למי שנפגע בגיבוש בטרם גיוס. בשביל פגיעה כזו יש הורים.

איש לא חולק על העובדה שהנער נפגע בטרם גיוסו הרשמי לצה"ל, השיב השופט מזרחי, אולם גם לא יכולה להיות מחלוקת שהגיבוש לסיירת מטכ"ל נעשה במסגרת צבאית. חוק הנכים אמנם לא מגדיר מיהו חייל. אבל הגדרה ל"חייל" מצויה בחוק השיפוט הצבאי. זה קובע כי כל מי שמצוי במסגרת צבאית, אפילו בהתנדבות, נחשב לחייל.

איך אפשר להשוות בין חוקים המטילים על האזרח חובות לבין חוקים הנותנים לאזרח זכויות, התפלא קצין התגמולים. האזרח נדרש לעשות הכול למען המדינה. מן המדינה לעומת זאת, לא מצופה לעשות הכול למען האזרח. לכן הגיוני שעל נער הנמצא במסגרת צבאית יוטלו חובות כמו של חייל ואם הוא יפגע הוא לא יקבל זכויות כמו של חייל. אם המדינה תיתן לנער כזה זכויות של נכה צה"ל, המדינה תתרושש. אין יותר ברור וצודק מזה.

השופט מזרחי לא היה מוכן לקבל את גישתו של קצין התגמולים. לא יתכן לפרש את חוק הנכים במנותק מחוק השיפוט הצבאי, קבע השופט. תכלית חוק הנכים, הזכיר השופט לקצין התגמולים, היא "יצירת מערכת תגמולים שוויונית שנועדה להיטיב עם מי שנפגעו עקב שירותם למען ביטחון המדינה".

השופט מזרחי הקיש אם כן מחוק השיפוט הצבאי כי חייל הוא כל מי שנמצא במסגרת צבאית.

"הנער היה בעת הגיבוש בשליחות הצבא ובמשמורת הצבא לפי חוק השיפוט הצבאי", ציין השופט, "לכן איני מקבל את טענת קצין התגמולים כי חוק הנכים אינו חל עליו".

השופט מזרחי פסק אם כן כי חוק הנכים חל גם על נערים הנפגעים במסגרת גיבוש. בסוף דבריו מזכיר השופט מזרחי לקצין התגמולים את ההנחיה שנתן לו בית המשפט העליון בפרשת הכט לפני 30 שנה: "כשאתה דן בתביעות נכים עליך לגלות יחס של רוחב לב. אם לא תעשה כן תסוכל המטרה להיטיב עם מי שנושא בסיכון מיוחד למען המדינה".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא