הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הביטוח גזל מחשבונם של קשישים ונחשו את מי השופט קנס?

בני זוג קשישים רכשו לפני 14 שנה פוליסת ביטוח סיעודי בחברת הביטוח הפניקס. לתשלום הפרמיה השוטפת חתמו בני הזוג על הוראת קבע. בתמימותם האמינו כי הפקידו את הוראת הקבע בידי אנשי ביטוח מכובדים והגונים. הם לא העלו בדעתם כי הוראת הקבע תנוצל לרעה.

לפני כשנה, הבחינו בני הזוג כי בחשבונם חסרים כספים. הם בדקו וגילו כי מזה 3 שנים הפניקס מושכת מחשבונם מידי חודש בחודשו סכומים הגבוהים עשרת מונים מהפרמיה המוסכמת עבור פוליסת הסיעוד.

בוודאי נפלה טעות, טענו הקשישים בפני אנשי הפניקס, אתם גובים יותר מידי.

זו לא טעות, השיבו אנשי הביטוח. אצלנו רשום שלפני 3 שנים רכשתם דרך סוכנות הביטוח שלנו "יעדים" עוד 7 פוליסות של ביטוחי חיים ותאונות אישיות. כל הכבוד לכם. עטפתם את עצמכם מכף רגל ועד ראש בביטוחים שלנו. זה ממלא אותנו גאווה.

לא היה ולא נברא, נרעשו בני הזוג הקשישים, קנינו אצלכם רק פוליסה אחת סיעודית.

אנשי הפניקס בשלהם. בני הזוג התעקשו כי הפניקס דחפה להם פוליסות ללא ידיעתם. הם דרשו את כספם בחזרה. אתם כפויי טובה, נזפו אנשי הפניקס בזוג הקשישים, נהניתם 3 שנים ממטריה ביטוחית של 8 פוליסות. בזכותנו ישנתם בשקט בלילה. בקיצור, אנשי הפניקס הודיעו לקשישים כי הם מוכנים להפסיק את הגבייה השוטפת של הפרמיות, אולם את הפרמיות עבור השנים שחלפו בסך כ- 10,000 שקל הקשישים לא יזכו לקבל.

בצר להם נאלצו הקשישים לפנות לעזרת בית המשפט לתביעות קטנות בנצרת. למה אתם לא משיבים למבוטחים את כספם, שאל הרשם הבכיר אלעד טל את נציגי הפניקס.

"מבירור שערכנו מול סוכנות הביטוח יעדים", השיבו נציגי הפניקס, "אושר לנו כי 7 הביטוחים נערכו טלפונית בהסכמת ובידיעת המבוטחים".

הקשישים הכחישו את הדברים מכל וכל. אין בזה כל היגיון הסבירו לשופט. אנחנו יצאנו לפנסיה. ההכנסות שלנו ירדו באופן משמעותי. לא ייתכן כי דווקא כשההכנסות ירדו נוציא את המעט שיש לנו על ביטוחים.

אני גם זוכרת היטב, העידה הקשישה, שיחת טלפון עם סוכנת הביטוח בה היא הציעה לי ביטוחים ואמרתי לה שאני לא מעוניינת. גם הוספתי שאנחנו שנינו מקבלים קצבת נכות מהביטוח הלאומי, כך שממילא אין טעם בביטוחים והסוכנת הסכימה אתי.

יש לכם הצעות ביטוח בכתב עם חתימת המבוטחים, שאל הרשם הבכיר את נציגי הפניקס.

אין לנו, השיבו נציגי הפניקס. הצעות הביטוח נערכו במהלך שיחות טלפוניות עם המבוטחים. הם לא חתמו עליהן.

הרשם דרש מסוכנת הביטוח שבאה לדיון לתמוך בעמדת הפניקס את ההקלטות של שיחות הטלפון. יש לנו רק אחת, השיבה הסוכנת. הייתה לנו הצפה במבנה של סוכנות הביטוח. ההקלטות האחרות אבדו בהצפה.

הרשם שמע את ההקלטה והנה זה פלא, ההקלטה אישרה את דברי הקשישה כי היא לא הזמינה את 7 הביטוחים. וכך מתאר הרשם את שנעשה באולם בית המשפט: "בשיחה, לה האזנתי פעמיים במהלך הדיון, נשמעה המבוטחת מבהירה לסוכנת הביטוח כי היא אינה עומדת בתנאי הביטוח שכן היא ובעלה סובלים מנכויות. במהלך השיחה לא נשמעה היענות קונקרטית של המבוטחת לעריכת ביטוח חדש או הגדלת סכומו".

בנסיבות אלה, פסק הרשם, אין כל הוכחה כי המבוטחים נתנו את הסכמתם לרכישת 7 הפוליסות הנוספות. לפיכך אין מנוס מלפסוק כי "יש להשיב למבוטחים את הסכום שנגבה מהם שלא כדין".

שמחים וטובי לב, פנו המבוטחים לצאת מאולם המשפט מתוך מחשבה תמימה כי כעת יקבלו סוף סוף את כספם חזרה. אלא שמיד הבינו כי טעות בידם. שורת המחץ לא נאמרה עדיין על ידי הרשם. למרות מסקנתו החד משמעית של הרשם כי הפניקס חדרה לחשבונם והוציאה ממנו כספים שלא כדין, החליט הרשם לקנוס את הקשישים ולא את הפניקס. מטרת הרשם הייתה טובה. הוא רצה ללמד את הקשישים לקח להמשך חייהם. להיזהר ממי שבא לגזול את כספך.

התנהלותכם הייתה רשלנית, נזף הרשם בקשישים, אני מבין שאתם לא מתמצאים בביטוח, "אולם לחיובים בחשבון הבנק שגדלו משמעותית עם הזמן כל בר דעת היה צריך לשים לב ולפעול".

בקיצור, הנה הצדק הישראלי במלוא התגלמותו: במקום להעניש את הפניקס על שחדרה לחשבון הבנק של זוג קשישים וחלבו מהם משך 3 שנים כספים לא להם, הרשם העניש את הקשישים. הנה בלשונו: "במשך זמן רב יחסית המבוטחים לא עשו דבר לנוכח חיובם בסכומים שונים. לכן מצאתי להפחית 30% מסכום התביעה בשל אשמם התורם".

בסופו של דיון, הקשישים חזרו לביתם רק עם 70 אחוז מהסכום שהפניקס גזלה מהם. בעצם למה שהפניקס לא תמשיך לחדור שלא כדין לחשבונות לקוחותיה? הרי בכל מקרה היא תשאר עם 30 אחוז מהגזלה.

הערה: סוכן הביטוח לירן רונן מבקש להבהיר כי סוכנות הביטוח "יעדים" המוזכרת בפסק הדין אינה הסוכנות "יעדים" שבבעלותו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא