הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

העיקר הכוונה

1983-2011©חיים קליר ושות'

עם שחרורו מהשירות הצבאי רכש יאן בבדז'נוב לראשונה בחייו אופנוע חדש.

את האופנוע, מתוצרת הונדה, רכש בבדז'נוב בסוכנות יניב אופנועים בתל אביב.

בבדז'נוב שילם את מלוא התמורה והוסבר לו שלא ניתן לשחרר את האופנוע לידיו אלא כנגד הצגת תעודת ביטוח חובה בתוקף.

בבדז'נוב הופנה לסוכן הביטוח דודי בן דוד שמשרדו ממוקם בסמוך ליניב אופנועים. סוכן הביטוח הפיק לבבדז'נוב תעודת ביטוח. בבדז'נוב פנה לבנק ושילם עבור התעודה.

עם התעודה החתומה בחותמת הבנק חזר בבדז'נוב לסוכנות האופנועים וקיבל לידיו את האופנוע המיוחל.

למרבה הצער, עם יציאתו מסוכנות האופנועים, אירעה לבבדז'נוב תאונת דרכים. הוא נפגע בידו השמאלית. נקבעו לו 10% נכות לצמיתות בגין הגבלות בתנועות יד שמאל.

איזה מזל שסוכן הביטוח הכריח אותי לרכוש תעודת ביטוח, בטרם התחלתי לרכוב על האופנוע, חשב בבדז'נוב בינו לבינו ופנה לחברת הביטוח מנורה לתשלום הפיצויים המגיעים לו כנפגע תאונת דרכים.

תעודת הביטוח אינה מכסה את התאונה, הודיעה מנורה לבבדז'נוב.

מה זאת אומרת השתומם בבדז'נוב. הרי רכשתי אותה לפני התאונה ושילמתי עליה בבנק לפני התאונה.

הכל נכון, הסכימה מנורה. אבל תקרא מה כתוב בתעודה. בתעודה רשום כי מועד תחילת הביטוח הוא המועד בו הוחתמה בבנק אך לא לפני התאריך 1.12. התעודה שולמה והוחתמה בבנק ביום 30.11, אך הכיסוי על פיה מתחיל רק ביום 1.12. התאונה אירעה ביום 30.11, היינו יום אחד קודם לתחילת הביטוח. על כן אין התאונה מכוסה.

בבדז'נוב עדיין לא הבין. הרי כל המטרה לשמה ניגשתי לעשות ביטוח הייתה כדי שאוכל לשחרר את האופנוע ולקבלו לידי ביום 30.11. הכוונה האמיתית שלי ושל סוכן הביטוח הייתה שהביטוח ייכנס לתוקפו מיד עם תשלום התעודה בבנק.

אותנו לא מעניינת הכוונה. אותנו מעניין רק מה שכתוב בתעודת הביטוח, השיבו נציגי מנורה את פניו של בבדז'נוב ריקם.

אלא שהכוונה דווקא כן עניינה את סגנית נשיאת בית משפט השלום בתל אביב, השופטת זהבה אגי, שדנה בתביעתו של בבדז'נוב נגד מנורה.

השופטת אגי מוצאת כי בבדז'נוב היה משוכנע והאמין בתום לב כי תעודת הביטוח מכסה אותו.

השופטת מדגישה, כי סוכן הביטוח של מנורה היה ער לכך כי בבדז'נוב נשלח אליו מסוכנות האופנועים על מנת שתוצא לו תעודת ביטוח שתהא תקפה לנסיעתו בו ביום. על אף ידיעתו זו, ממשיכה השופטת, הוציא הסוכן תעודה בה נקוב תאריך המחרת. היה עליו לכל הפחות להבהיר לבבדז'נוב שהוא אינו מכוסה בנסיעותיו עד למחרת.

אין אני מוכנה לראות בתקופה הנקובה בתעודת הביטוח כמשקפת נכונה את כוונת הצדדים, מבהירה השופטת. בבדז'נוב התכוון לקבל לידיו תעודת ביטוח שתהיה תקפה לאחר תשלומה, על מנת שיוכל לקבל את האופנוע לאלתר ולנסוע עליו. אין שום הגיון בפניה לסוכן ביטוח הממוקם בסמוך לסוכנות האופנועים על מנת להוציא תעודת ביטוח, לשלם עבורה, ולהמתין יום נוסף לקבלת האופנוע. נסיבות המקרה מלמדות כי לא זו היתה מטרת הפניה לסוכן הביטוח.

השופטת גם מוצאת כי התנאי לפיו תחילת תקופת הביטוח תהא לא לפני 1/12, לא הובלטה בהבלטה מיוחדת. חוק חוזה הביטוח מחייב שכל תנאי המסייג את חבות חברת הביטוח יצויין בהבלטה מיוחדת, על מנת שיהבהב לעיני המבוטח. התנאי בדבר מועד תחילת הביטוח לא רק שלא הובלט, קובעת השופטת, אלא שהוא אף חבוי. לפיכך גם בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח, מנורה אינה זכאית להסתמך עליו.

השופטת גם זוקפת לחובת מנורה את אי הבאת סוכן הביטוח לעדות. ממילא, קובעת השופטת, מנורה לא הוכיחה כי סוכן הביטוח הפנה את תשומת ליבו של בבדז'נוב לכך שהביטוח טרם נכנס לתוקפו במועד הוצאת תעודת הביטוח ותשלומה.

אשר על כן, קובעת השופטת, תעודת הביטוח תקפה ומכסה את התאונה.

מנורה חוייבה אפוא לפצות את בבדז'נוב עבור נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונת הדרכים בסכום של כ- 400,000 ₪ (לאחר ניכוי גמלאות הביטוח הלאומי) בתוספת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

9.6.2011 מסמך 891 נשלח 17.8.2011

לפסק הדין המלא


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא