הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הקלטות חשפו: הפניקס הוליכה שולל את אלוף ישראל בטריאתלון

איתמר אלסטר הוא אלוף ישראל בטריאתלון. הוא משתתף בתחרויות רבות בחוץ לארץ כחבר נבחרת ישראל. לתחרויות אלה הוא לוקח עמו את האופניים האישיים שלו ומטיס אותם ככבודה בבטן המטוס. האופניים יקרים מאוד. לכן הוא דואג לבטח אותם לפני כל טיסה בחברת הביטוח הפניקס. זו האחרונה מוכרת לרבים ממשתתפי הטריאתלון, תמורת פרמיה יקרה מאוד, פוליסת ביטוח נסיעות מורחבת לאופניים עד לסכום של 6,000 דולר.

באחד הימים טס אלסטר לתחרות בתורכיה. בסיום הטיסה קיבל את אופניו, יצא עמם החוצה והחל לרכב. זמן מה לאחר תחילת הנסיעה חש שהגלגל הקדמי אינו מסתובב כהלכה. לאחר בחינה מדוקדקת גילה כי גלגל האופניים סדוק. הנזק היה בלתי הפיך ולא ניתן לתיקון. אלסטר רכש גלגל חדש בעלות של 7,334 שקל. בד בבד שלח הודעה להפניקס וביקש החזר כהבטחת הפניקס בפוליסה. הפניקס נפנפה אותו. אלסטר לא ויתר ופנה לבית משפט לתביעות קטנות בהרצליה. לתביעתו צירף אישור מטעם יבואן האופניים לפיו הסדק לגלגל נגרם כתוצאה ממכה.

במשפט טענה הפניקס כי הנזק לאופניים נגרם בבטן המטוס. מה זה משנה, הקשה הרשם הבכיר צחי אלמוג. הפוליסה שלנו, השיב נציג הפניקס, לא מכסה נזק שנגרם לאופניים בבטן המטוס. אז מה היא כן מכסה, הסתקרן הרשם אלמוג לדעת. רק נזק שנגרם בעת רכיבה בדרכים סלולות או כבושות בחו"ל, השיב נציג הפניקס.

אנשי ביטוח אמורים להיות אנשים הגונים ומבינים בביטוח, פנה הרשם אלמוג לאלסטר, אם הם אומרים שאין כיסוי בפוליסה לנזקים בבטן המטוס אז כנראה אין כיסוי.

אינני מבין בפוליסות, הודה אלסטר, אך כאשר מכרו לי את הפוליסה, הבטיחו לי נחרצות שהפוליסה מכסה כל נזק שייגרם לאופניים, גם בבטן המטוס וגם ביבשה.

לא היה ולא נברא, הצהיר נציג הפניקס לאחר שהשופט הזהיר אותו לומר את האמת רק את האמת ואת כל האמת.

אלסטר נואש. הוא הבין כי יש כאן מילה מול מילה. מכיוון שהוא התובע עליו נטל השכנוע. הוא עלול להפסיד למרות שהיה בטוח שהבטיחו לו כיסוי גם לבטן המטוס. לפתע עלה במוחו רעיון. הוא התקשר בשם בדוי להפניקס וביקש לקנות את אותה פוליסה שמכרו לו לפני הטיסה לתורכיה. את השיחה עם המוכרן של הפניקס הקליט והגיש אותה לרשם אלמוג.

אכן, קבע הרשם אלמוג לאחר שהאזין לקלטת, "המוכרן של הפניקס אומר במפורש כי הכיסוי הביטוחי של הפוליסה הזו חל אף אם ניזוקו האופנים במהלך הטיסה, דבריו ברורים ואינם ניתנים לפרשנות אחרת".

חשדו של הרשם אלמוג התעורר גם לגבי הנאמר בשיחה המקורית, בעת מכירת הפוליסה לאלסטר. האם מוכרן הביטוח הבטיח לו אז את אותם דברים? הרשם ציווה על נציג הפניקס לחשוף בפניו את קלטת השיחה המקורית. הסתבר כי גם שם המוכרן של הפניקס הציג בפני אלסטר מצג לפיו הכיסוי הביטוחי יחול במהלך הטיסה ולא רק בעודו נוסע באופנים.

בהמשך השיחה, כך תיאר הרשם את הדברים הנשמעים בקלטת המקורית, המוכרן חוזר וטוען כי יש בפוליסה כיסוי גם לרכיבת אופנים וגם לכבודת אופנים. "כאשר מציגים בפני המבוטח שישנו כיסוי ביטוחי לאופנים, האחד בעת הרכיבה והשני לכבודת האופנים הרי שכל לקוח סביר יבין שהביטוח חל גם במהלך הטיסה וגם לאורך כל השהות בחו"ל", קבע הרשם.

בשלב זה ביקש הרשם אלמוג לבדוק אם נציג הפניקס לא הוליך את אלסטר ואת הרשם עצמו שולל גם בטענתו שאין בפוליסה כיסוי ביטוחי לאופניים כשהם בבטן המטוס. הרשם הורה לו להביא בפניו את הפוליסה המלאה וגילה כי רשום שם באופן מפורש שהכיסוי לכבודה חל על אופניים הן ככבודה והן בעת רכיבה. בפוליסה אף רשום במפורש שתקופת הביטוח מתחילה "מרגע שהמבוטח עוזב את ביתו בדרכו לחו"ל או אם מסר את הכבודה למוביל האווירי לפני כן, מרגע המסירה". הפניקס, למד הרשם מתוך הכתוב בפוליסה, אפילו מתמחרת בנפרד את הפרמיה לכיסוי האופניים ככבודה ואת הפרמיה לכיסוי האופניים לרכיבה וגובה מהלקוח את שניהם.

הנה כי כן, סיכם הרשם אלמוג, הפוליסה שמכרה הפניקס למבוטח חלה גם על פי ההבטחות שנתנו מוכרני הפניקס לאלסטר, גם על פי ההבטחות שממשיכים לתת המוכרנים שלה לרוכבי אופניים כיום וגם על פי לשונה של הפוליסה לא רק על נזק לאופניים בהיותם על היבשה אלא גם על נזק שנגרם במהלך הטיסה.

בשולי פסק הדין הרשם אלמוג הזכיר לנציג הפניקס את ההלכה הפסוקה הקובעת כי "כאשר יש סתירה בין דברי מוכרן הביטוח בשיחת רכישת הפוליסה לבין נוסח הפוליסה, הרי שהמצג שיצר נציג חברת הביטוח הוא הגובר. לא יעלה על הדעת כי מה שנאמר ללקוח על ידי מוכרן חברת הביטוח, הפועל כשלוח שלה לכל דבר ועניין, יתבטל במחי יד. חברת הביטוח קשורה ומחויבת לדבריו של המוכרן הלכה למעשה".

הרשם אלמוג פסק בסופו של דיון כי הפניקס חייבת לשלם לאלסטר את מלוא תביעתו בתוספת הוצאות משפט בסך 2,500 שקל.

המסקנה: כאשר אתם משוחחים עם נציג כלשהו של חברת הביטוח תלמדו משולה זקן: תקליטו. אחרת הלך עליכם.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא